Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Kommentarer

Håller med Hr Dahlén.

Håller med Hr Dahlén. Som den brändöbördige Kjell A Nordström förkunnade redan för många år sen, när han höll ett föredrag på Mariepark: "Man måste särskilja på sånt som är nödvändigt, men inte tillräckligt, och sånt som även är tillräckligt". Oftast bygger man det tillräckliga på det nödvändigas grund. Som jag och min kollega Hojar ser det, så är en infrastrukturell omdaning nödvändig, för att det i sin tur skall vara logistiskt möjligt och finansiellt försvarbart att skapa det tillräckliga. Av den anledningen inleds nu, med start idag, en privat detaljplanering av området Stenverka i Hastersboda, där både en del av det nödvändiga och det tillräckliga kan lokaliseras.

I rent komisk bemärkelse

I rent komisk bemärkelse skymtar här en tydligen ändlös räcka egocentriska övertygelser om att vissa tillsynes smått jesuitiska innovatörer är ensamma om intresset för skärgårdsbefolkningens framtida överlevnadsutsikter. Om nu sjömilsvida undervattenstunnlar, i sammanhanget gigantiska brobyggen och allehanda kompletterande färjehamnar, med tillhörande nya vägbyggen, utgör själva frälsningen – bygg, ”bara” bygg! Detta dock under förutsättning att landskapskassan inte på något sätt blir inblandad, gällande vare sig kostnader – eller inkomster som följd av tilltänka ovationer! Som globala garanter i form av borgenärer har kineser rätt länge framstått. Under senare tid har de dock visat sig ha näsa för vad som kan tänkas bli lönsamt. I Eckerö torde finns ett tydligt belägg för det. Och ingen inbillar sig väl ändå att en kinesiskt global vidsyn skulle missa avståndet mellan Storbybergen i Eckerö och Föglöarkipelagen ... väl?

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Jan-Mikael von Schantz

Den åländska befolkningsstrukturen är en utmaning som måste tas på allvar. Vi får en allt högre medelålder och antalet pensionärer ökar. Det gör att Åland måste bli bättre på att locka till in- och återflyttning.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rebecka Eriksson

På en fri arbetsmarknad kommer individer och företag att hitta varandra på ett sätt som passar dem, något som Åsubs arbetsmarknadsprognos är en välkommen påminnelse om. En hållbar näringslivspolitik innebär att låta den anpassningen ske utan att intervenera i onödan.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Claes Hammar

Fler ledare