Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Kommentarer

Håller med Hr Dahlén.

Håller med Hr Dahlén. Som den brändöbördige Kjell A Nordström förkunnade redan för många år sen, när han höll ett föredrag på Mariepark: "Man måste särskilja på sånt som är nödvändigt, men inte tillräckligt, och sånt som även är tillräckligt". Oftast bygger man det tillräckliga på det nödvändigas grund. Som jag och min kollega Hojar ser det, så är en infrastrukturell omdaning nödvändig, för att det i sin tur skall vara logistiskt möjligt och finansiellt försvarbart att skapa det tillräckliga. Av den anledningen inleds nu, med start idag, en privat detaljplanering av området Stenverka i Hastersboda, där både en del av det nödvändiga och det tillräckliga kan lokaliseras.

I rent komisk bemärkelse

I rent komisk bemärkelse skymtar här en tydligen ändlös räcka egocentriska övertygelser om att vissa tillsynes smått jesuitiska innovatörer är ensamma om intresset för skärgårdsbefolkningens framtida överlevnadsutsikter. Om nu sjömilsvida undervattenstunnlar, i sammanhanget gigantiska brobyggen och allehanda kompletterande färjehamnar, med tillhörande nya vägbyggen, utgör själva frälsningen – bygg, ”bara” bygg! Detta dock under förutsättning att landskapskassan inte på något sätt blir inblandad, gällande vare sig kostnader – eller inkomster som följd av tilltänka ovationer! Som globala garanter i form av borgenärer har kineser rätt länge framstått. Under senare tid har de dock visat sig ha näsa för vad som kan tänkas bli lönsamt. I Eckerö torde finns ett tydligt belägg för det. Och ingen inbillar sig väl ändå att en kinesiskt global vidsyn skulle missa avståndet mellan Storbybergen i Eckerö och Föglöarkipelagen ... väl?

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

I dag finner vi ålänningar på olika scener runt om i hela Europa. Det åländska kulturlivet har tagit fram en mängd olika talanger som nu lever sin dröm och fungerar som goda Ålandsambassadörer.

Det finns ingen orsak för borgerligheten att begränsa sig till ekonomiska frågor i samhällsdebatten. Även frågor om hur vi lever våra liv behöver baseras på grundläggande värderingar om individens frihet och äganderätt.

Det ser ljusare ut för svenska språket och satsningarna för att motverka klimatförändringen om de tilltänkta partierna SDP, Samlingspartiet, De gröna och SFP bildar regering. Sannolikt kan vi då också se fram emot sänkt inkomstskatt.

Dagens samhälle byggdes av individer som själva och i grupp byggde vårt samhälle utifrån egen drivkraft. Numera förlitar sig allt fler på att det offentliga ska lösa de dagliga utmaningarna. Det kommer vi inte ha råd med i framtiden. Vi måste hitta tillbaka till vårt eget ansvar.

Väljarna ska avgöra om lagtingsledamöterna är värda nytt förtroende. Men väljarna får inte insyn i den viktigaste delen av lagtingets arbete.

Fler ledare