Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Lagtingets 30 trädgårdsmästare kan inte rensa bort allt det gamla och starta på nytt. Gott så.

Väljarna har sagt sitt och Centern blir valets stora segrare. Ett nytt lagting är att vänta.

Vi närmar oss slutet på supervalåret 2019. Det är dags för lagtings- och kommunalval. Det åländska folkets egna val där vi själva beslutar om vilka vi vill ska vara våra företrädare.

Skärgårdstrafiken blir lätt ett slagträ i den politiska debatten. Frågan är större än så och förtjänar bättre.

Jämfört med förra lagtingsvalet har antalet kandidater under 30 år halverats. Unga ålänningar –på tröskeln till vuxenlivet –känner sig politiskt osedda. Riktade insatser, främst i skolan skulle kunna öka samhällsengagemanget, enligt en ny rapport.

EU:s förbud mot riktat torskfiske kan bli ett dråpslag mot åländska yrkesfiskare. Finlands styvmoderliga behandling av Ålands argument är ett nederlag för hela självstyrelsen.

I valrörelsen reduceras näringslivet till en finansiär av välfärden. Det är mycket mer än så.

Att landskapsregeringen avsätter halva Paf-kassan för tillväxt och hållbarhet är ett bra initiativ. Ett initiativ som är välkommet. Åland behöver få mer tillväxt för att att vi även i framtiden ska ha ett levande örike.

Väljarnas växande intresse för klimat- och miljöfrågor är en tillgång i och efter lagtingsvalet.

Brister i ledarskap och den åländska demokratin sätts på prov. Det är läxan som Åland får ta efter kansliminister Nina Fellmans misslyckade e-röstningsprojekt. Svaret på frågan om vem som ska reda upp efteråt står dock fortfarande oskriven.

1.492 av Ålands väljare riskerar att inte kunna rösta i lagtingsvalet på grund av e-röstningsschabblet.
Det här är inget annat än en av de värsta politiska skandalerna det moderna Åland har upplevt.

En försiktig åthutning åt regeringspartierna och en återgång till Centern som dominerande parti. Ålandstidningens pejling ger ett rättvist och föga förvånande resultat.

Den ökade sociala skiktningen i samhället gör att toleranser för avvikande minskar, man ser med misstänksamhet på den som anmäler avvikande åsikt eller avviker från det normala i gruppen. Det kan se ut som obetydligheter men är det inte.

Fler ledare