Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

Kommentarer

Dagens trafiksystem i

Dagens trafiksystem i skärgården är ekonomiskt ohållbart. Då behövs helhetsgrepp och helhetslösningar. Sen 70-talet har man hållit på släckt bränder och kastat bort pengar. Att köpa in en båt för 20 miljoner innan man är 100 % säker på hur behoven ser ut är inte ekonomiskt försvarbart. Eller skall man köpa in en båt anpassad till kortrutten innan man är 100 % säker att den går igenom enligt nuvarande ritning? Det är inte så man jobbar med stora långsiktiga investeringar. Har vi inte lärt oss något av Skarven? "Men vad skärgårdstrafiken och de flesta andra områden också behöver är stegvis förbättring och förändring i det lilla". Ja en liten ny båt för den lilla summan 20 miljoner.

Alert, som vanligt. Tack för

Alert, som vanligt. Tack för det, Niklas Lampi! Att dagens skärgårdstrafik är ohållbar har inte bara stått klart på tok för länge, nej. Fd trafikminister Veronica Thörnroos och landskapets då nye rederichef Kaj Jansson, de var visserligen på god väg att få spektaklet på fötter. Dagens Landskapsregering (LR) däremot, den gör tydligen allt den kan för att den i praktiken aggressiva svulsten nu ska få fritt fram att sprida sig i hela samhällskroppen. Dess främsta instrument, vad infrastruktur till sjöss beträffar, kallas ”kortrutten”. Och den tycks väldigt få av LR:s undersåtar (läs; pöbeln) önska sig. Bland den åländska allmänheten är den snudd på lika ”eftersökt” som LR:s bestyr med sin kommunindelning à la fru ”kommunministern”. Dessbättre står dagens LR:s, dels nakna makthunger, dels dess aningslöshet inför sin uppgift, nu med all önskvärd tydlighet klar. Och vad är mer relevant än att den statsvänliga välsignelsen välkomnas med öppna armar av språkröret ”Findus”?

Åländska barn är mer aktiva på nätet än någonsin. Nu gäller det för vuxna i deras närhet att hänga med i svängarna. Bara genom att öka vår egen kunskap på området kan vi hjälpa barnen att orientera sig tryggt på nätet.

I dag startar kampanjen läskonditionspasset – ett utmärkt och lustfyllt tillfälle att träna såväl hjärna som kropp. Läsning i kombination med motion är rena mirakelhälsokuren –och helt gratis.

Privatiseringen har hittills inneburit en bra skärgårdstrafik till lägre kostnader, men riskerar privatiseringen att gå ut över verksamhetens långsiktighet?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

Fler ledare