Det är helt rätt att förbjuda Nordiska motståndsrörelsens våldsamma och samhällsomstörtande verksamhet.
Inskränkningar i yttrandefriheten är ingen enkel fråga, men i den här fallet är skälen synnerligen goda.

Kommentarer

Den svidande, tydliga och likartade kritiken från erkänt duktiga tjänstemän stämmer till eftertanke.

Som helhet är landskapets kortrutt överlägsen den föreslagna snabbrutten, men det finns absolut saker regeringen kan ta till sig av Ålands natur och miljös utredning.

Ska Thörnroos lyckas i ordföranderollen måste hon nu bygga broar in i de läger som hoppades på en annan lösning.

När självständighetsbalen inleds imorgon öppnas den av att 70 inbjudna krigsveteraner och lottor är de gäster som träder in först. Det är en vacker gest som påminner om att landet alltid måste komma ihåg de offer som krävdes under vinter- och fortsättningskriget.

Om bara viljan finns hos Veikkaus och riksmyndigheterna kan bolaget utan tvekan fortsätta sälja spel på Åland.

Att en arbetsgrupp tillsätts är ett fall framåt för Åland.

För åländsk del får man nu hoppas att det inte finns någon ytterligare baktanke med Veikkaus reträtt.

Låt oss nu först lyssna noga på vittmesmålen om sexuella kränkningar och sedan göra vittnesmålen i #dammenrbrister till grunden för en sundare manlighet.

I en mening är stormig.ax en stor succé, men sajten har även en trist baksida som upphovsmännen inte hanterat tillräckligt bra.

Konsumenters ändrade attityder återspeglas i efterfrågan eller brist på den. Länge har alternativ till smör varit efterfrågade men den trenden har försvunnit. Nu vill konsumenterna åter ha riktigt smör och det inverkar på prisbilden.

Sittande regering i allmänhet och ansvarige minister Mika Nordberg (MSÅ) i synnerhet har investerat mycket prestige i att kortrutten nu blir av.

Frågetecknen blir allt fler kring den åländska externpolitiken under minister Nina Fellmans ledning.

Landskapsregeringen (LR) vill inte göra Åland till medlem i det internationella fristadsprogrammet för hotade kulturarbetare, Icorn. Är det snålhet eller okunskap som stoppar LR från denna viktiga insats och stora good will-möjlighet?

Fler ledare