Politiker har alltid varit måna om att framhäva sig själva, men det senaste året har detta självförhärligande nått nya, oroväckande höjder.

Kommentarer

Full pott, Fredrik! Om man

Full pott, Fredrik! Om man summerar samhällsnyttan av landskapsregeringar/landskapsstyrelser under de senaste 50 åren så blir den givna frågan; vad ligger främst bakom den nuvarande landskapsregeringens "framgångar"; de "gamlas" återtåg till barnstadiet eller nykomlingarnas stadiga förankring i sandlådan?

Ditt inlägg är intressant ur

Ditt inlägg är intressant ur populistisk synvinkel men har ingenting med verkligheten att göra. De ”gamla” är nog inte så gamla att de återgått till barnstadiet så länge de är aktiva i varje fall. Däremot behövs deras livserfarenhet och insamlade vishet för att balansera nykomlingarnas irrande upptäcktsfärder utanför den sandlåda de nyss har lämnat. Full pott till Fredrik håller jag med om.

Att verkligheten kan

Att verkligheten kan uppfattas på olika sätt framgår med all önskvärd tydlighet av ledaren. Ingen kan svära sig fri från villfarelser därvidlag. Inte ens du! Om de ”gamla” i landskapsregeringen verkligen besitter erfarenhetens visdom ur verkligheten, varför i hela friden använder de sig då inte av den? Det finns faktiskt mer av intresse för gemene ålänning än hejdlös skytteltrafik i östra skärgården och exklusiv lyx också inom själva maktsfären som sådan, som t.ex. museibyråns frossande i dubiösa duplikat av forntida frågetecken - på bekostnad av nu levande ålänningars möjligheter att själva försörja sig. Till den sandlådan låter sig åländska jordbrukare knappast rekommenderas ens av de ”gamla”. Sundmans, Karlströms och Gunells ivriga lansering av sina prioriteringar, som Rosenqvist så förtjänstfullt har klarlagt, det är ju uppriktigt och ärligt i alla fall. Frågan är bara om aningslösheten platsar på precis vilken stol som helst?

Äntligen tar tidningen upp

Äntligen tar tidningen upp det fenomen vissa barnsliga politiker sysslar med på FB, Jag hävdar att ingen, absolut ingen bryr sig om när våra politiker stiger upp på morgonen, eller vad de äter o.s.v. Så tack Fredrik Rosenqvist för din fina ledare

Reaktionerna på branden i Notre-Dame påminner oss om byggnadsverkens betydelse för vår gemensamma självbild. Att sörja förlusten av historiska skatter är en nyttig övning i att vara människa.

Man kan konstatera att Finland nu, efter riksdagsvalet, uppvisar samma politiska profil som många andra EU-länder. Valet står mellan vänsterliberala och nationalistiska partier och i många länder är det svårt att få ihop stabila regeringar. Tänk bara på de svenska våndorna denna vinter.

Spänningen uteblev när de åländska väljarna hade sagt sitt. Som förväntat blev listan med Mats Löfström och Johan Ehn de klara vinnarna. Övriga kandidater hade inte mycket att sätta emot och valet var redan avgjort när förhandsrösterna presenterades.

Valdagen närmar sig och i morgon söndag är det dags att välja Ålands representant till den finländska riksdagen. Riksdagsledamoten kan och ska påverka den finländska politiken i en för Åland positiv riktning. Du väljer vem du tycker är bäst lämpad för uppdraget.

Den nya psykiatriutredningen kan bli en god grund för brådskande reformer.

Att sänka den högsta tillåtna hastigheten till 50 kilometer i timmen löser inte det grundläggande feltänket bakom de så kallade traktorbilarna för 15-åringar.
Remissvaren pekar på en rad andra problem.

Den pågående processen i Högsta förvaltningsdomstolen gällande Gustaf Widéns mark på Föglö visar att äganderätten inte är av primärt intresse för landskapsregeringen. Både lagstiftningen och dess uttolkning behöver förändras för att en långsiktig förvaltning av mark ska möjliggöras.

Vattnet, denna ädelåländska naturtillgång, mår inte bra. Statusen för det ekologiska läget ligger på en måttlig nivå i mellan- och ytterskärgården medan situationen i innerskärgården är otillfredsställande, enligt en ny undersökning.

Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Årets Kastelholmssamtal kretsade kring det angelägna problemet med att politiska meningsmotståndare blir allt sämre på att förstå varandra.
Synd att ingen sådan bjöds in till panelen.

Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Åland behöver omedelbart en ny, starkare och tydligare, djurskyddslag som gör det lättare att omhänderta djur som far illa och som ger ÅMHM rätt att utfärda djurhållningsförbud. Fler djur ska inte behöva dö av svält.

När förändringens vindar blåser starkt och politiska löften avlöser varandra är det viktigt att komma ihåg vad som har byggt upp vårt samhälle, nämligen sparande och företagande. Konservatismen erbjuder en syn på samhället som både bevarar det goda och samtidigt bejakar genomtänkta förändringar.

Fler ledare