EU-samarbetet är en i grunden god och framgångsrik idé. Länder som i århundraden krigat i olika konstellationer ägnar sig nu i stället åt handel och fredligt utbyte. Rörligheten inom unionen är förhållandevis smidig för såväl varor och tjänster. Allt detta vet de allra flesta väljare. Därför kan man bli förbluffad av det faktum av bara hälften av EU:s väljare bryr sig om att rösta i EU-val .

Kommentarer

På tal om polarisering.

På tal om polarisering. Varför nämns inte med ett ord hur S försökte att splittra de åländska väljarna och att detta totalt misslyckades? Att ålänningarna sade nej till socialism och mer finskt inflytande på Åland. Var Gunells röstetal så generande lågt att Ålandstidnings ledarskribenter inte ens kan nämna resultatet? Var ålänningarnas mobilisering för företagsamhet och frihet, alltså allt som socialismen motsätter sig, en signal för hur höstens val kommer att arta sig. Jag tror det börjar framgå för gemene ålänning att om borgerligheten håller ihop så behöver man inte ge S något som helst politiskt inflytande. Oerhört viktigt att M, C och L klart svarar på frågan innan valet: kan ni efter valet tänka er att sitta i en regering där socialisterna ingår? Ja eller nej.

MP i Sverige är ett

MP i Sverige är ett socialistiskt parti i första hand ! Därav deras dåliga resultat. Här på Åland bör vi , precis som Findus skriver, kräva att alla partier bör klargöra om dom efter valet kan tänka sig att sig att sitta i en regering med ett parti som gjort väldigt mycket för att svika allt som Åland står för , dvs socialdemokratin . Att försöka splittra Åland med att ställa upp för ett finskt parti är skamligt mot allt svenskt i Finland och på Åland.Isolera förfinskningspartiet sossarna är nog enda sättet att behålla Åland svenskt !

Ödesval förekommer bara då

Ödesval förekommer bara då socialisterna inte har någon sakfråga att driva och konstlat styr debatten till att handla om värderingar. Vi kan förvänta oss att alla framtida val kommer att vara sk ödesval där socialismens ideologi med alla medel skall försvaras, vilket innebär en total brunmålning av alla politiska motståndare.

”Vi fortsätter att driva vår

”Vi fortsätter att driva vår politik för jämställdhet och kvinnofrågor och mot högerpopulism”.....vad detta innebär i praktiken står skrivet i stjärnorna och egentligen är det bara ord. Som när Tony W säger att han står upp för frihet och solidaritet samtidigt som han prisar den grymmaste nu levande diktatorn. Socialismens dubbelmoral når dagligen nya lågvattenmärken.

Tack B M-E, för att Du i

Tack B M-E, för att Du i största allmänhet så utomordentligt väl uppfyller Din uppgift som en Ålandstidningens ledarskribent! Den här gången specificerat för Ditt klargörande av vad begreppet populism egentligen innebär och betyder. Steget därifrån och till att några av ”våra” mest rödbrusiga navelskådare i form av folkvalda makthavare ska fatta nyttan av denna Din upplysning ... ja, det torde nog dessvärre vara för mycket begärt, det.

107 sidor på finska och en ynklig sida sammanfattning på svenska är resultatet när Justitieministeriet skickade en begäran om yttrande till landskapsregeringen. Det är inte annat än beklämmande och visar på Finlands stora svårigheter att upprätthålla tvåspråkigheten.

Under tisdagens möte i Reykjavik förband sig Nordens länder att bli den hållbaraste regionen i världen.
Det har vi hört förut.
Nu krävs det konkreta åtgärder och intimt samarbete mellan alla samhällsaktörer.

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Fler ledare