EU-samarbetet är en i grunden god och framgångsrik idé. Länder som i århundraden krigat i olika konstellationer ägnar sig nu i stället åt handel och fredligt utbyte. Rörligheten inom unionen är förhållandevis smidig för såväl varor och tjänster. Allt detta vet de allra flesta väljare. Därför kan man bli förbluffad av det faktum av bara hälften av EU:s väljare bryr sig om att rösta i EU-val .

Kommentarer

På tal om polarisering.

På tal om polarisering. Varför nämns inte med ett ord hur S försökte att splittra de åländska väljarna och att detta totalt misslyckades? Att ålänningarna sade nej till socialism och mer finskt inflytande på Åland. Var Gunells röstetal så generande lågt att Ålandstidnings ledarskribenter inte ens kan nämna resultatet? Var ålänningarnas mobilisering för företagsamhet och frihet, alltså allt som socialismen motsätter sig, en signal för hur höstens val kommer att arta sig. Jag tror det börjar framgå för gemene ålänning att om borgerligheten håller ihop så behöver man inte ge S något som helst politiskt inflytande. Oerhört viktigt att M, C och L klart svarar på frågan innan valet: kan ni efter valet tänka er att sitta i en regering där socialisterna ingår? Ja eller nej.

MP i Sverige är ett

MP i Sverige är ett socialistiskt parti i första hand ! Därav deras dåliga resultat. Här på Åland bör vi , precis som Findus skriver, kräva att alla partier bör klargöra om dom efter valet kan tänka sig att sig att sitta i en regering med ett parti som gjort väldigt mycket för att svika allt som Åland står för , dvs socialdemokratin . Att försöka splittra Åland med att ställa upp för ett finskt parti är skamligt mot allt svenskt i Finland och på Åland.Isolera förfinskningspartiet sossarna är nog enda sättet att behålla Åland svenskt !

Ödesval förekommer bara då

Ödesval förekommer bara då socialisterna inte har någon sakfråga att driva och konstlat styr debatten till att handla om värderingar. Vi kan förvänta oss att alla framtida val kommer att vara sk ödesval där socialismens ideologi med alla medel skall försvaras, vilket innebär en total brunmålning av alla politiska motståndare.

”Vi fortsätter att driva vår

”Vi fortsätter att driva vår politik för jämställdhet och kvinnofrågor och mot högerpopulism”.....vad detta innebär i praktiken står skrivet i stjärnorna och egentligen är det bara ord. Som när Tony W säger att han står upp för frihet och solidaritet samtidigt som han prisar den grymmaste nu levande diktatorn. Socialismens dubbelmoral når dagligen nya lågvattenmärken.

Tack B M-E, för att Du i

Tack B M-E, för att Du i största allmänhet så utomordentligt väl uppfyller Din uppgift som en Ålandstidningens ledarskribent! Den här gången specificerat för Ditt klargörande av vad begreppet populism egentligen innebär och betyder. Steget därifrån och till att några av ”våra” mest rödbrusiga navelskådare i form av folkvalda makthavare ska fatta nyttan av denna Din upplysning ... ja, det torde nog dessvärre vara för mycket begärt, det.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Till slut presenterades Finlands nya regeringsprogram. Ett regeringsprogram i stor obalans och med många kompromisser men med möjligheter för Åland.

Utmaningarna för detaljhandeln är globala. Pressade priser genom volymer gör det svårt för den lokala handeln. Samtidigt ser vi stora möjligheter för den åländska handeln. En handel som ger arbetsplatser och skatteintäkter–nödvändiga för att Åland även i framtiden ska vara en attraktiv plats att bo och verka på.

Fler ledare