Oppositionen hoppas locka väljare genom sina hårda uttalanden i frågan om värderingen av åländska gymnasiebetyg i Sverige, men sett till fakta handlar det mesta om ren och skär populism.

Kommentarer

Hela Centerns uppträdande det

Hela Centerns uppträdande det sista året belyser att de inte har någon strategi hur de skall arbeta i opposition. De står på stora trumman utan bakgrundsfakta och de skriver insändare utan sakkunskap om och om igen. De har ingen samordning, Runar framför snedvriden statisk. Det komiska är att alla på Åland vet att denna statistik är fullständigt snedvriden och trots det fortsätter Runar med en dåres envishet att leverera denna. Roger Nordlund har ekonomisk kunskap men nästan alla insändare som berör ekonomi skrivs av JP som totalt saknar kunskap om ekonomiska strukturer och bara tycker. Nästan varje ekonomisk insändare som Centern skriver innehåller horribla sakfel. Harry Jansson har varit pådrivande med förlängt vindkraftsstöd och påstår att ett förlängt stöd är ett nollsummespel. Jag går inte in på varför det naturligtvis inte är så. Varenda människa förstår att stöd kostar pengar. Över huvudtaget kan jag mig inte minnas ett konstruktivt förslag som Centern lagt under oppositionstiden. Det gäller inte bara kommunsammanslagningen utan överlag.

Det är också lite beklämmande

Det är också lite beklämmande att Centern hela tiden hänvisar till 100 år gamla avtal. Det räcker med att vi har en paragrafryttare i Ålandskommitté som utantill, i kronologisk ordning, kan i kan återge samtliga avtal, samt vilka parter (med exakt titel) som skrivit under dem, men som inte uträttar någonting konkret. Hela Åland skulle må bra av om Centern lägger upp en strategi och presenterar en klar oppositionspolitik som inte bara bygger på visioner utan även innehåller klara förslag. Mitt förslag är att ni går tillbaka till ritbordet. Jobba fram något som liknar en skuggbudget. Som läget är nu snuttifierar ni bara och kommer med uttalandet om ökade anslag, oftast med en populistisk vinkling. Tidningarna belyser problem i samhället, som inom polisen, inom psykvården osv. Efter att tidningarna tagit upp dessa problem slår Centern på stora trumman. Detta handlande är så uppenbart att jag tror varenda ålänning genomskådar det. Jag upprepar mig, hela Åland skulle må bra av om Centern börjar driva en konstruktiv oppositionspolitik. Vem är Centerns talesman inom ekonomisk frågar, inom näringspolitik, inom sociala frågor osv? Som ni för tillfället är organiserade framstår ni mest som e

Att vara saklig är inte din

Att vara saklig är inte din främsta styrka. Nå vi har alla olika förmågor och olika avsikter. Jag vet att du är emot kommunsammanslagningen och har ett generellt politikerförakt. I övrigt gör du dig mest rolig över andras insändare. Det har du naturligtvis all rätt till och kanske roar du någon. Problemet är dock att du ofta är för kryptisk för att någon skall förstå.

Bästa ”Findus-variant”, Du

Bästa ”Findus-variant”, Du skriver: ”Problemet är dock att du ofta är för kryptisk för att någon skall förstå”. ... Nå, riktigt så svårt som du ibland framhåller dig ha med läsförståelsen, det har Du knappast. Den problematiken har förmodligen mest bara karaktären av bekvämlighet i och med att påstå sig inte förstå. Men hur som helst, faktum är att medvetet har Gräsrot aldrig i vare sig positiv eller negativ bemärkelse försökt "smörja" någon i hans egen politiska belägenhet, vilken förhoppningsvis framkommer i och med hans signatur. Men Findus-syndromet – dels dess uppenbara politiska belägenhet, dels den veteskapliga universitetskompetens syndromet vanligen utstrålar ... ja, vad passar bättre här än att hänvisa till talesättet: ”Sådant läder ska sådan smörja ha”. Förövrigt fungerar grötmyndigt navelskådande därvidlag nog alltid som ”trigger” – oavsett den allvetandes politiska belägenhet.

Torrare och mer humorbefriade

Torrare och mer humorbefriade inlägg än Findus är svårt att finna. De allra flesta förstår nog Gräsrots inlägg utan problem. Men man måste ha förmågan att lämna boxen och tänka själv om man skall få någon behållning.

Allt fler kunder väljer bort engångsplastpåsar till förmån för återanvändbara kassar av textil eller papper.
Informationskampanjerna fungerar. Vi kan minska plastberget.

Åland har inte varit jätteframgångsrikt på att locka hit turister de senaste åren, men att tala om en bransch i kris är överdrivet. Det är också fel att skylla på Visit Åland för de uteblivna besöken.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Via flödena på sociala medier översköljs vi av information, lögner och trams i en salig blandning.
Ett pågående forskningsprojekt lär unga källkritik på nolltid.

Fler ledare