Runar Karlsson (C) ger i bästa fall uttryck för stor okunskap och i värsta fall en usel människosyn när han uttalar sig om sambandet mellan våldtäkter och invandring.

Kommentarer

Med barnen som våldtagits i

Med barnen som våldtagits i Ulleborg i färskt minne undrar man vad Fredrik bygger sitt påstående på. Tycker han som Hallonen att lösningen är mer anhörighetsinvandring för att råda bot på våldtäktsepidemin? Jag tycker att Fredrik nu skall sätta in sin kraft på klimatet istället och så vill jag passa på att gratulera både sossarna för att ni fått in en egen megafon på tidningen, er alldeles egen Fredrik Virtanen.

Är Rosenqvist verkligen på

Är Rosenqvist verkligen på rätt tidning ? Flera ledare han skrivit passar bättre på en tidning med socialistisk inriktning.Eller är det vi läsare som skall börja se oss om något annat ? Vad säger ägarna ? Dvs sossen Anders Wiklöf. Inte bra när två tidningar har samma ägare , dom blir för lika varann. Chefredaktören är ny på ÅT och verkar vilja ha en sväng till vänster på tidningen, kanske för att falla i smaken hos ägaren ?

Av med skygglapparna och se

Av med skygglapparna och se sanningen. Ex, Sverige har högst antal våldtäkter/skjutningar i Europa. Har detta gått förbi herr Rosenqvist? Detta har Brå, Tino Sanandaji i forskarrapporter rapporterat och har även publicerats i media. Beteendet är främst kopplat till religion/kultur i främst Mellanöstern Nordafrika där kvinnosynen är "noll". Den unga Saudiska flickan som fick asyl i Kanada har väl också gått herr Rosenqvist förbi. Här måste foten sättas ner att detta accepteras aldrig i våra västerländska samhällen. Stark gjort av Niinistös uttal.

Sidor

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Demokratins praktik är svår och många politiker lyckas dåligt med hanteringen av demokratifrågor, som brittiske premiärministen Boris Johnson som bestämt sig för att ge parlamentet en långledighet på fem veckor, så det inte ska hinna lägga sig i hans planer för en hård Brexit.

I tisdags klubbade stadsfullmäktige igenom en ändring av stadsplanen för Östra hamnen. Ett välkommet beslut, det är hög tid att få ordning på området som i dag delvis är mer en skam än en tillgång.

Den åländska tillväxten är svag. Den har varit svag hela 2000-talet. Vi på Åland måste ta tag i detta och lösa problemen. Politikerna måste ge verktygen så att företagen kan hitta lösningar. För politikerna löser inte på egen hand tillväxtproblematiken.

I veckan har debatten om public services varande kommit upp på agendan. Men låt oss diskutera vilken roll public service ska ha, hellre än dess varande.

Fler ledare