Runar Karlsson (C) ger i bästa fall uttryck för stor okunskap och i värsta fall en usel människosyn när han uttalar sig om sambandet mellan våldtäkter och invandring.

Kommentarer

Med barnen som våldtagits i

Med barnen som våldtagits i Ulleborg i färskt minne undrar man vad Fredrik bygger sitt påstående på. Tycker han som Hallonen att lösningen är mer anhörighetsinvandring för att råda bot på våldtäktsepidemin? Jag tycker att Fredrik nu skall sätta in sin kraft på klimatet istället och så vill jag passa på att gratulera både sossarna för att ni fått in en egen megafon på tidningen, er alldeles egen Fredrik Virtanen.

Är Rosenqvist verkligen på

Är Rosenqvist verkligen på rätt tidning ? Flera ledare han skrivit passar bättre på en tidning med socialistisk inriktning.Eller är det vi läsare som skall börja se oss om något annat ? Vad säger ägarna ? Dvs sossen Anders Wiklöf. Inte bra när två tidningar har samma ägare , dom blir för lika varann. Chefredaktören är ny på ÅT och verkar vilja ha en sväng till vänster på tidningen, kanske för att falla i smaken hos ägaren ?

Av med skygglapparna och se

Av med skygglapparna och se sanningen. Ex, Sverige har högst antal våldtäkter/skjutningar i Europa. Har detta gått förbi herr Rosenqvist? Detta har Brå, Tino Sanandaji i forskarrapporter rapporterat och har även publicerats i media. Beteendet är främst kopplat till religion/kultur i främst Mellanöstern Nordafrika där kvinnosynen är "noll". Den unga Saudiska flickan som fick asyl i Kanada har väl också gått herr Rosenqvist förbi. Här måste foten sättas ner att detta accepteras aldrig i våra västerländska samhällen. Stark gjort av Niinistös uttal.

Sidor

Det är bra att åländska företag är intressanta för investerare utanför landskapet. Hela tanken på åländska företag som en speciellt skyddsvärd grupp är både missvisande och skadlig. Affärer mellan frivilliga parter ger positiva effektiver för alla inblandade.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Birgitta Eriksson, managementkonsult.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Jan-Mikael von Schantz

Den åländska befolkningsstrukturen är en utmaning som måste tas på allvar. Vi får en allt högre medelålder och antalet pensionärer ökar. Det gör att Åland måste bli bättre på att locka till in- och återflyttning.

Fler ledare