Aktivisternas planerade fredsläger på Gregersö i september sätter landskapet i det säkerhetspolitiska rampljuset. Det ställer nya krav på att bevaka Ålandsbilden från propaganda och historierevisionism.

Kommentarer

Med tanke på de samtidigt

Med tanke på de samtidigt pågående flottmanövrerna (=det spånda läget i Östersjön) borde detta privata möte absolut senareläggas med t.ex. en månad, så att deltagarna får diskutera i lugn och ro. Om mötets syfte är det som påstås, bör tidpunkten inte vara något problem, men ifall det är ett problem vet man att mötet är ett propagandatrick. Lenins och Stalins kommunister kallade föraktfullt sina västerländska aningslösa medlöpare "nyttiga idioter".. Historien upprepar sig, men det självstyrda Åland har ingen anledning att låta sig dras med i detta tvivelaktiga sällskap. Skjut alltså upp mötet nu, innan det ör för sent!

Allt fler kunder väljer bort engångsplastpåsar till förmån för återanvändbara kassar av textil eller papper.
Informationskampanjerna fungerar. Vi kan minska plastberget.

Åland har inte varit jätteframgångsrikt på att locka hit turister de senaste åren, men att tala om en bransch i kris är överdrivet. Det är också fel att skylla på Visit Åland för de uteblivna besöken.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Via flödena på sociala medier översköljs vi av information, lögner och trams i en salig blandning.
Ett pågående forskningsprojekt lär unga källkritik på nolltid.

Fler ledare