Både investeringsvilja och muskler verkar finnas hos den nya tilltänkta ägaren.

Kommentarer

Absolut den sämsta analysen

Absolut den sämsta analysen jag läst. Byggnaden är inget värd. 10 miljoner är inget för den nya ägaren. De köper tekniken. Varför tror ni inte att nuvarande ägarna bara säljer 80 % åt kinesrerna? Alla förstår nog vad detta innebär gör framtida fiskodling. Skulle ägarna få hålla 20% skulle det vara som att äga 20 % i Alko, en money mashine. Men det alternativet har de inte. Kineserna som huvudägare skulle bara ordna en ny emission på 3 miljarder så är saken löst. För fan ekonom Niklas, tror du kineserna kommer att odla fisk på LAND på ÅLAND för den ASIATISKA marknaden? Du vet för lite hur kapitalmarknaden fungerar.

.China Overseas Holding Group

.China Overseas Holding Group ligger på topp 30 på listan över världens största företag. Jag blir så besviken på en ledare som denna. Första tanken måste ju vara, sitter Fifax på några patent? Om ja, då kan vi sluta analysera för då vet vi vad kineserna köper. Om inte, vilken know-how är det de betalar för? Knappast någon för det kan ge VD:n en miljon för att få ut denna information och slippa skiten i Eckerö (så klart inte men ni förstår tanken). Då blir sista frågan, fiskynglen. Har Fifax lyckats få fram fiskyngel som kineserna är villiga att betala för. Om ja, beror det på att kineserna anser att det är billigare att betala för dem än tiden det tar att själva odla fram dem. Sen tycker jag att det är intressant, hur hittade kineserna Fifax? Inte hittade de Fifax men personerna bakom Helmet har internationella kontakter som på något viss hittade någon på China Overseas Smart City Technology Fund. Tro mig, detta är en bragd för det är inte lätt att få någon på en enorm utvecklingsfond som denna att lyssna. De förvaltar 13 miljarder men summan är irrelevant. Behovet styr fondens kapital och investeringsmöjligheterna styr behovet.

Sista frågan. Om något varit

Sista frågan. Om något varit känt länge varför har vi inte läst detta i tidningen Lampi. Sysslar du med grävande journalistik eller är du en historieberättare? Jag vet att du är en historieberättare men är det faktiskt ditt uppdrag?

Nu som trovärdigt upplyst om

Nu som trovärdigt upplyst om ”investerargruppens frontman, Ålandsvännen Pentti Kulmala”, och hans inställning till Åland – nu är Gräsrot den förste att beklaga alla eventuella bekymmer Kulmala åsamkas av oförmågan som så tydligt, både länge och regelbundet, har framkommit angående den interna ”skötseln” av Fifax på ort och ställe – i både produktions- och affärsmässigt perspektiv. I det senare perspektivet framträder den påfallande nonchalansen gentemot både allmänhet och myndigheter som tydligast. Själva ”flytten” av Fifax, också den torde vi med tiden bli medvetna om – helt och hållet oberoende av vad en viss motsvarighet till ”Kejsaren af Portugallien” siar om.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Via flödena på sociala medier översköljs vi av information, lögner och trams i en salig blandning.
Ett pågående forskningsprojekt lär unga källkritik på nolltid.

Det är en nackdel att vatten, el och avlopp kostar mer på Åland, men tyvärr är det något vi måste leva med.

Språket är inte heller bara skolans ansvar även om den spelar en viktig roll. Det är totalbilden av hur språket används av vuxna som är stilbildande för de unga.

Fler ledare