Det åländska näringslivet har stora problem, trots det finns det få tecken på att näringspolitik blir en av höstens viktigaste valfrågor.

Kommentarer

Naturligtvis har Åland halkat

Naturligtvis har Åland halkat efter näringspolitiskt och har 8 bortkastade år bakom sig och orsaken är lätt att konkretisera. De så kallade borgerliga partierna, C och L, sätter sig gladeligen i famnen på S som därtill idag innehar en stor och inom partiet stark yttervänsterfalang. Orsaken till att både C och L hittat S som en samarbetspartner är att dessa två partier ligger i en maktstrid. Partiernas inbördes intriger går före Ålands intressen och detta borde Ålandstidningen granska närmare eller åtminstone belysa. Alla vet att politikerna kommer att säga att kommande valresultat styr den framtida regeringskonstellationen men de borgerliga väljarna förtjänar att få veta. Vilka partier är beredda att sätta sig i famnen på S kommande 4 år och vilka partier är inte beredda att för makten offra sin ideologi? Samarbetet med S har också lett till att personer som politisk egentligen borde ses som socialister har sökt sig till både L och C och detta beskrivs som att partierna har högt till tak. Och att nämnda partier attraherar politiker med socialistiska värderingar är inte konstigt då samarbetet med S lett till att partierna har gjort en historiskt stor vänstersväng. forts

Idag ligger frågor som klimat

Idag ligger frågor som klimat, feminism, HBTQ, bidrag och socialistisk rättvisepolitik mycket högre på agendan än närings- och skattepolitik. Inte oviktiga frågor men definitivt inte frågor som borgerliga partier traditionellt går till val på.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Mogens Lindén, läkare och debattör.

Det går inte att undgå dem, alla annonser i veckotidningar och magasin som marknadsför olika piller och preparat som lovar att bota och lindra alla de krämpor som följer med en åldrande kropp. Samtidigt kan man när man vill i dagstidningarna läsa om hur den åldrande befolkningen blir en allt större belastning för samhället som ska ställa upp med hälsovård och vårdplatser för den allt större delen åldringar i systemet.

Spekulationerna har varit många och intensifierats den senaste tiden. Ett större aktieinnehav inom Viking Line är sålt till en icke åländska ägare. Många är oroade men många ser även möjligheter med att det kommer in en ny delägare med nya idéer.

Den gemensamma Ålands räddningsmyndighet ser nu äntligen ut att starta till årsskiftet. En välkommen reform. 18 räddningskårer på 16 kommuner är ett absurt resursslöseri.

En långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik måste –liksom andra strategier –beakta en mångfald av politiska intressen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

Fler ledare