Det åländska näringslivet har stora problem, trots det finns det få tecken på att näringspolitik blir en av höstens viktigaste valfrågor.

Kommentarer

Naturligtvis har Åland halkat

Naturligtvis har Åland halkat efter näringspolitiskt och har 8 bortkastade år bakom sig och orsaken är lätt att konkretisera. De så kallade borgerliga partierna, C och L, sätter sig gladeligen i famnen på S som därtill idag innehar en stor och inom partiet stark yttervänsterfalang. Orsaken till att både C och L hittat S som en samarbetspartner är att dessa två partier ligger i en maktstrid. Partiernas inbördes intriger går före Ålands intressen och detta borde Ålandstidningen granska närmare eller åtminstone belysa. Alla vet att politikerna kommer att säga att kommande valresultat styr den framtida regeringskonstellationen men de borgerliga väljarna förtjänar att få veta. Vilka partier är beredda att sätta sig i famnen på S kommande 4 år och vilka partier är inte beredda att för makten offra sin ideologi? Samarbetet med S har också lett till att personer som politisk egentligen borde ses som socialister har sökt sig till både L och C och detta beskrivs som att partierna har högt till tak. Och att nämnda partier attraherar politiker med socialistiska värderingar är inte konstigt då samarbetet med S lett till att partierna har gjort en historiskt stor vänstersväng. forts

Idag ligger frågor som klimat

Idag ligger frågor som klimat, feminism, HBTQ, bidrag och socialistisk rättvisepolitik mycket högre på agendan än närings- och skattepolitik. Inte oviktiga frågor men definitivt inte frågor som borgerliga partier traditionellt går till val på.

Reaktionerna på branden i Notre-Dame påminner oss om byggnadsverkens betydelse för vår gemensamma självbild. Att sörja förlusten av historiska skatter är en nyttig övning i att vara människa.

Man kan konstatera att Finland nu, efter riksdagsvalet, uppvisar samma politiska profil som många andra EU-länder. Valet står mellan vänsterliberala och nationalistiska partier och i många länder är det svårt att få ihop stabila regeringar. Tänk bara på de svenska våndorna denna vinter.

Spänningen uteblev när de åländska väljarna hade sagt sitt. Som förväntat blev listan med Mats Löfström och Johan Ehn de klara vinnarna. Övriga kandidater hade inte mycket att sätta emot och valet var redan avgjort när förhandsrösterna presenterades.

Valdagen närmar sig och i morgon söndag är det dags att välja Ålands representant till den finländska riksdagen. Riksdagsledamoten kan och ska påverka den finländska politiken i en för Åland positiv riktning. Du väljer vem du tycker är bäst lämpad för uppdraget.

Den nya psykiatriutredningen kan bli en god grund för brådskande reformer.

Att sänka den högsta tillåtna hastigheten till 50 kilometer i timmen löser inte det grundläggande feltänket bakom de så kallade traktorbilarna för 15-åringar.
Remissvaren pekar på en rad andra problem.

Den pågående processen i Högsta förvaltningsdomstolen gällande Gustaf Widéns mark på Föglö visar att äganderätten inte är av primärt intresse för landskapsregeringen. Både lagstiftningen och dess uttolkning behöver förändras för att en långsiktig förvaltning av mark ska möjliggöras.

Vattnet, denna ädelåländska naturtillgång, mår inte bra. Statusen för det ekologiska läget ligger på en måttlig nivå i mellan- och ytterskärgården medan situationen i innerskärgården är otillfredsställande, enligt en ny undersökning.

Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Årets Kastelholmssamtal kretsade kring det angelägna problemet med att politiska meningsmotståndare blir allt sämre på att förstå varandra.
Synd att ingen sådan bjöds in till panelen.

Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Åland behöver omedelbart en ny, starkare och tydligare, djurskyddslag som gör det lättare att omhänderta djur som far illa och som ger ÅMHM rätt att utfärda djurhållningsförbud. Fler djur ska inte behöva dö av svält.

När förändringens vindar blåser starkt och politiska löften avlöser varandra är det viktigt att komma ihåg vad som har byggt upp vårt samhälle, nämligen sparande och företagande. Konservatismen erbjuder en syn på samhället som både bevarar det goda och samtidigt bejakar genomtänkta förändringar.

Fler ledare