Att låta dessa fredskramare med politisk agenda vara de enda som skapar berättelsen om fredliga Åland känns oroande.

Kommentarer

Som vanligt talar Benita med

Som vanligt talar Benita med föruftets röst. Tack! Frågan kan lösas så att myndigheterna på Åland (Landskapsregeringen) tillhåller arrangörerna, eller uthyrarna i Jomala församling (!), att skjuta fram mötet en dryg månad för att inte öka spännigen i Östersjön just den planerade tiden. Det är ju upplagt som ett privat möte, så ett sådant beslut är inte utrikespolitiskt, dvs. det står inom Ålands förvaltnings behörighet. Tilltaget att göra Englands och Frankries diktat till Ryssland år 1856 till en traktat mellan Sverige och Ryssland är ju så absurt att det inte kan vara ett misstag, Men det passar precis för att citeras i Rysslands interna desinformaton år 2017. Situationen är farlig både för Finland och för Åland. Hoppas att landskapsregeringen förstår det. Det är bråttom.

Det är ingen "konferens" och

Det är ingen "konferens" och inget "läger". Det är en demonstration. En sådan skall ha tillstånd av myndigheterna på Åland. Demonstrationen är dessutom utrikespolitisk, och skall därför ckså ha tillstånd av Finlands utrikesministerium. Jippot skadar Åland!!

Tack B M-E, för också denna

Tack B M-E, för också denna Din i vanlig ordning skarpsinniga ledare själstyrelsen till gagn! Som kanske något av ett hugskott till den dyker fiskfabriken Fifax upp i bilden. Av den ”rörelsen” hittills att döma är det ganska så svårt att inte uppfatta en viss åländsk ”affärsman” som en regelrätt bulvan för utomåländska affärsintressen – utan egentligen något som helst beaktande av självstyrelselagen. En mer öppet ignorant inställning än den ”Helmet Capital” har visat gentemot Eckerös kommunala organ, anläggningens grannar och landskapsmyndigheten ÅMHM ... ja, allmänt förekommande är den definitivt inte! I lördagstidningen dök så helt plötsligt Fifax VD Kimmo Jalo fram – tillsynes i styrelsens Björn Geelnards ställe – och ”förklarade” i princip för Ålandstidningen att fiskfabrikens angelägenheter är en sak mellan Fifax och Eckerö. Också i det budskapet var grötmyndigheten tämligen tydlig markerad! Och som av en händelse framgår snudd på samtidigt just att en svensk rödgardist vid namn Pelle Sunvisson – på Jomala församlings Gregersö – ämnar arrangera ett ryskt fredsläger, liksom. (Forts följer)

(Fortsättning) ”Klart att

(Fortsättning) ”Klart att Ryssland utnyttjar lägret för sin propagande”, förklarar Sunvisson angåend Gregersö. Vad går då Rysslands propagande ut på? Jo, bl.a att skapa sig rätten att ”försvara” sina intressen utomlands – precis som man gör i Ukarina! Ryssland tar in världens största atomubåt i Östersjön. Ryssland och Kina genomför en stor gemensam marin militärövning i norra Östersjön. Globalt uppmärksammar massmedia att Ryssland och Kina nu bör beaktas som en miltärpakt. FN är djupt oroat. Och i ett pressmeddelande idag klargör – klargör – Helmet Capital”, huvudägaren i Fifax att ”China Overseas Holding Group” tar över 100 procent av aktierna i det av Harry ”Tirri” Sjöblom, fiskodlare ut i fingerspetsarna, dödsdömda just ”schabraket” Fifax. Vad bör månne betraktas som sensmoralen?

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Via flödena på sociala medier översköljs vi av information, lögner och trams i en salig blandning.
Ett pågående forskningsprojekt lär unga källkritik på nolltid.

Det är en nackdel att vatten, el och avlopp kostar mer på Åland, men tyvärr är det något vi måste leva med.

Språket är inte heller bara skolans ansvar även om den spelar en viktig roll. Det är totalbilden av hur språket används av vuxna som är stilbildande för de unga.

Fler ledare