Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Kommentarer

Tack Fredrik Rosenqvist ...

Tack Fredrik Rosenqvist ... för i Gräsrots ögon, en av de i stort sett bästa och mest initierade ledare Du har skrivit! Men sin vana trogen, kanske, vill Gräsrot spetsa till den lite. Havsörnen – inte att förväxla med Kungsörnen – dess största fiende av idag, det torde vara ett fåtal örnfanatiker allt sedan just havsörnsstammen var hotad av förintelse pga miljögifter. Sedan dess är tillsynes något besynnerliga naturvänner i full färd med sitt skapanden av en motsvarighet till Indiens heliga kor och tempelråttor. Denna helighetens biprodukt medför dessvärre en uppenbar risk för att avlivade just havsörnar småningom kommer att hittas lite här och där. Kungsörnen däremot, den är inte bara en betydligt skickligare jägare än Havsörnen. Dessutom torde kungsörnsstammen, antalsmässigt, befinna sig på en naturenligt rimlig nivå – och just därför vara allmänt uppskattad.

Åländska barn är mer aktiva på nätet än någonsin. Nu gäller det för vuxna i deras närhet att hänga med i svängarna. Bara genom att öka vår egen kunskap på området kan vi hjälpa barnen att orientera sig tryggt på nätet.

I dag startar kampanjen läskonditionspasset – ett utmärkt och lustfyllt tillfälle att träna såväl hjärna som kropp. Läsning i kombination med motion är rena mirakelhälsokuren –och helt gratis.

Privatiseringen har hittills inneburit en bra skärgårdstrafik till lägre kostnader, men riskerar privatiseringen att gå ut över verksamhetens långsiktighet?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

Fler ledare