De flesta länder, inklusive USA, förlorar på ett globalt handelskrig. Därför talar mycket för att Donald Trumps tullar på stål och aluminium urvattnas.

Det finns flera skäl att tillåta skyddsjakt på varg om det visar sig att den kommit för att stanna.

Hur spelmarknaden kan regleras för att färre ska fara illa av spel är en viktig diskussion, men att världen skulle vara en bättre plats utan Paf är inte sant

Det är någonting som haltar om ett land sägs vara lyckligast i världen men ändå har stora problem med mental ohälsa och våld mot kvinnor.

Fler över 75 år måste börja bo hemma, annars hotar en svår ekonomisk situation för i synnerhet kommuner på landsbygden och i skärgården.

Det finns flera skäl som talar för att landskapet bör tillåta en begränsad jakt på guding också i vår.

Prostataprovtagning är viktig för folkhälsan, men metoden med PSA-prover är så oprecisa att risken för felaktiga diagnoser är stor.

Det är få förskönande omskrivningar och desto flera raka besked i intervjun med Paf-chefen.

Allt medan kampen om kommunstrukturen går vidare lider det splittrade barnskyddet och därmed dess klienter. Det är ovärdigt att offra de mest utsatta.

Placeringen i den nordiska rankingen är imponerande, med tanke på hur stark konkurrensen är.

Det är bra att frågan om Viking Line-ledningens ovilja att köpa aktier i det egna bolaget aktualiseras, men det är inte säkert om sådana aktieköp skulle hjälpa.

Synen på Paf har förändrats snabbt. Frågan är hur föreningen ska komma tillbaka och återvinna allmänhetens förtroende.

Förslaget om att resa ett minnesmonument över Vikinglinjens grundare mitt i Esplanaden ställer viktiga frågor om vad som styr den offentliga utsmyckningen.

Fler ledare