Det går inte för sig med en minister för jaktfrågor som fegar ur när beslut ska fattas på det egna området, det är tämligen självklart.

Kommentarer

Bra ledare, men jag tror

Bra ledare, men jag tror knappast att några ledare eller andra missnöjesyttringar kommer att hjälpa i detta fall. Berörda ministrar kommer att vända kappan efter vinden för att hålla ihop regeringen. Trovärdigheten är noll för denna regering. Vad som sägs och vad som tycks är tydligen helt olika saker.

Det kommer färre kryssningsfartyg till Åland jämfört med förra sommaren, men det viktigaste är att det organiserade arbetet med att utveckla Mariehamn som en destination för kryssningsfartyg har fått en fortsättning.

Finland fortsätter att avvisa asylsökande, även barn, till krig och svåra förhållanden. Det är ovärdigt en demokratisk rättsstat i stort behov av nya människor.

Visionera gärna. Men visa också och först att det finns förmåga att ta tag i de akuta problemen i dagens verksamhet.

Trots att Mariebad byggdes för mindre än 15 år sedan måste man nu ställa sig den helt absurda frågan om det redan börjar bli dags att riva badhuset.

Det finns nu inte mycket kvar av det som skulle bli en genomgripande förändring av självstyrelsesystemet.

Det solkiga maktdramat om Svenska Akademien blixtbelyser den osmakliga soppan som uppstår när gammal hederlig elitistisk arrogans krockar med skandaldramaturgins avsaknad av förnuft och nyanser.

Det har blivit ett mantra att vi måste jobba mot stigmatiseringen av psykisk ohälsa, men det är ett tabu som verkar vara svårt att bryta.

Ett plusresultat på 16 miljoner för landskapet är väl godkänt, även om huvudförklaringen är sådant som man själv inte rått på.

I första hand är det bra för Ansgar att få in Finferries som delägare, men även skärgårdstrafiken i stort kan gynnas av den här nya aktören.

Frågan är varför man ska hänga kvar vid jaktportföljen om man inte kan vara med då årets viktigaste jaktbeslut fattas.

Efter att världsekonomin gick bättre än väntat 2017 var förväntningarna höga inför 2018. Tyvärr kommer fler och fler tecken på att året kan bli en besvikelse, vilket kan slå både mot landskapet och våra viktigaste företag.

För Centern tycks nu huvuduppgiften vara att skapa så mycket kaos det går via en drös omröstningar och namninsamlingar så att huvudkonkurrenten Liberalerna får sig riktigt ordentligt.

Det behövs bara 90–120 mårdhundar för att åstadkomma samma effekt på ejderstammen som hela vårjakten.

Fler ledare