För att utveckla betydelsen samt att behålla tilliten till olika ekomärkningar krävs det en översyn av gällande direktiv, något som EU under tre år har arbetat med. Nu är utmaningen hur de nordiska länderna väljer att agera på de nya villkoren.

Kommentarer

Redan i dag, den 2 augusti,

Redan i dag, den 2 augusti, har mänskligheten förbrukat årets budget av förnybara resurser. Det är nytt rekord för den så kallade overshoot day ( den ekologiska skuldens dag ) som i år infaller en dag tidigare än 2016. Vad har man på Åland gjort för att få till stånd förnybara resurser ? Just inget alls. Jo man har förvisso konstruerat och fått till stånd en hållbarhetsstrategi vars innehåll skall realiseras senast år 2051. Här borde man kommit betydligt längre, men frågan är om man har förmåga och ekonomi för en prioritering av ett hållbart åländskt samhälle. Östersjöfonden delar ut några skärvor, Ålands Natur & Miljö arbetar med mer eller mindre ofruktsamma projekt (mest ”ryggsäcksidéer”) som inte har så stor inverkan och effekt. Producentförbundet med sina medlemmar, vad gör de för att bidra till ett hållbart samhälle, för att inte tala om de sjöbaserade fiskodlingarna. Åland tycks ta tre steg framåt och ett tillbaka när det gäller arbetet med hållbarhet och det kan bara resultera i att vi bidrar till att årets budget blir den 1 augusti vid nästa avstamp.

Men om jag förstått

Men om jag förstått hållbarhetsstrategin så handlar det att helt tänka om. Att titta på varje process. Se om man kan byta miljöfarliga kemikalier mot bättre alternativ osv osv. Därefter gå vidare. Vill man verkligen förändra ngt så börjar man inte med att köpa en elbil eller byta ut en färja. Kom också ihåg att hållbarhet inte bara handlar om miljö som bara är en faktor i hållbarhetstänket.

Rätt tänkt Findus. Det

Rätt tänkt Findus. Det handlar om nedan tre områden: EKOLOGISK HÅLLBAR UTVECKLING Handlar om hur människor, företag och samhällen använder och vårdar naturen.Nyckelord kan vara naturresurser, naturresursanvändning, ekologi, kretslopp, kunskap om miljöproblem m m.  SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING Handlar om hur människor kan skaffa sig tillräckliga kunskaper och resurser för att skapa hållbara levnadsförhållanden och få grundläggande behov tillfredställda. Nyckelord kan vara, hälsa och hälsobegreppet, samhällets funktion för att fördela resurser, gruppers (oavsett genus, etnicitet, ursprung, ålder m.m) delaktighet i samhällsystem, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktlösning m m. EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING Ekonomisk hållbar utveckling handlar om ekonomi som ett medel för att uppnå mål för social och ekologisk hållbar utveckling.

I dagsläget torde få tänkande

I dagsläget torde få tänkande människor negligera allas våra miljöbetingelser. Ingen torde strunta i varken naturens eller mänsklighetens framtid. Men någon måtta får det väl ända vara på fantasin. Här har den mycket tydligt tagit sig uttryck i att ju mindre insatt i ämnet, desto flödigare floskler ... angående t.ex; ”EKOLOGISK-, SOCIAL- och EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING”. Med debatten fortsatt på Din nivå, Enter, då torde självutsedda vetenskapsmän – i miljöns tjänst, liksom – nu ha fått något att verkligen fundera på. Tänk om inget annat fortskaffningsmedel än segelbåten och skottkärran blir accepterat. Om ingen tamboskap – som ju så fasligt lär ska fisa upp allas vår globala temperatur i höjden – om inte heller den belastningen längre tolereras? Vilda djur ... särskilt rovdjur, som mårdhunden ... lär ju inte medföra den ödeläggelsen, eller hur? Hur som helst, om miljön blir tillrättalagd enligt just; ”EKOLOGISK-, SOCIAL- och EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING” – med undantag möjligen för veganer – vem blir då kvar för att avnjuta allas vår, enligt Dina normer, nya istid?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

I dag tillkännages vem som får årets Nobelpris i litteratur. En högtidsstund för bokälskare, och en nyttig påminnelse om att böcker och läsning faktiskt är allvarliga saker.

Diskussionen i staden om vad som ska hända med WHA kompliceras av särintressen på både sidor i debatten.

Det finns många som vill se hur unionen tänker hantera krisen i Katalonien. För det är inte längre en intern spansk angelägenhet när makten sätts in mot människor som vill utöva sina demokratiska rättighet.

Fler ledare