Landskapets fastighetsverk får kritik för att man inte anmäler det misstänkta tjuvfisket vid Kastelholm. Någon skyldighet att anmäla det olovliga fisket har man däremot inte, även om man antagligen borde göra det.

Kommentarer

Att just det här tjuvfisket

Här är näringsministern Camilla Gunell tveklöst värd en eloge. Att just det här tjuvfisket ska polisanmälas är helt enkelt självklart! Varför? Jo, det finns två sorters turismidkare som satsar på just nöjesfiske. Den för både näringen och samhället viktiga gruppen representeras här av fiskeguiden Patrik Lehtonen – allmänt känd som seriös. Den andra gruppen har av naturliga skäl ingen öppet framträdande företrädare alls. Ljusskygg ”nallare” som, fortfarande idag med okunskap som ursäkt, parasiterar på andras fiskevatten torde inte få någon talesman med normal självbevarelsedrift att företräda sig. En turistfiskets absoluta förutsättning är att både ”nallarna” och deras i lönndom verkande företrädare snarast möjligt tas i örat så att det verkligen känns! Frågan är, som företrädare till vilken av ovan nämnda ”fiskegrupper” önskar fastighetsverkets Vd Stefan Rumander göra sig känd?

Åländska barn är mer aktiva på nätet än någonsin. Nu gäller det för vuxna i deras närhet att hänga med i svängarna. Bara genom att öka vår egen kunskap på området kan vi hjälpa barnen att orientera sig tryggt på nätet.

I dag startar kampanjen läskonditionspasset – ett utmärkt och lustfyllt tillfälle att träna såväl hjärna som kropp. Läsning i kombination med motion är rena mirakelhälsokuren –och helt gratis.

Privatiseringen har hittills inneburit en bra skärgårdstrafik till lägre kostnader, men riskerar privatiseringen att gå ut över verksamhetens långsiktighet?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

Fler ledare