Det är inte lätt med val, om de sedan är politiska eller kulturella. Efter att ha tampats med den åländska valrörelsen under hösten ska vi nu se på ett annat val, nämligen valet av Nobelpristagare i litteratur. För det som skulle ha blivit en återkomst i triumf blev i stället pajkastning.

Det senaste storbråket i åländsk politik handlar om huruvida en förvaltningschef i landskapsregeringen ska tillsättas på politiska grunder eller utifrån en tjänstemannabedömning av meriter. Men problemet bottnar snarare i feghet att låta självstyrelsen kosta.

Diskussionen om kommunernas servicenivå måste föras på allvar, för snart räcker inte osthyveln till.

Allt fler offentligt ägda bolag agerar lönedrivande på Åland. Det är fel. Landskapsregeringen måste se över vilken lönepolitik det offentliga ska bedriva.

SAS senaste reklamfilm: Om konsten att ha rätt och samtidigt göra helt fel.

Bert Häggblom (Ob) löste krisen för regeringskonstellationen när han på fredagseftermiddagen meddelade att han inte står till förfogande som talman. Men beskedet gav genast nya problem för såväl landskapsregeringen (LR) som Obunden samling.

Oavsett politisk sammansättning. Oavsett politiker. Gapet mellan ålänningen och det politiska etablissemanget ökar på Åland.

Hur lantrådet Veronica Thörnroos (C) hanterar det helt rimliga ifrågasättandet av den tilltänkta talmannen Bert Häggbloms (Ob) dubbla roller är verkligen inte så bagatellartad som hon hittills gett sken av i sina svar.

En bred regeringbas innebär en stark majoritet, men också att kompromisserna blir många. Fyra partier, med stöd av Ålands framtid, som i höstas hade en mängd vallöften man ville genomföra har kokats ner till ett urkramat regeringsprogram med få tydliga mål.

Att neka en kommunpolitiker plats i skolnämnden för att denne hemundervisar sina barn är ett ogenomtänkt beslut.

Är de brutna löftenas tid förbi? Lantrådet Veronica Thörnroos (C) möte med statsminister Sanna Marin (SDP) väcker förhoppningar. De politiska löften som tidigare givits gäller. Det var statsministerns besked vid mötet med lantrådet.

Kameraövervakning är etiskt svårhanterlig även i privata händer.

Rapporterna avlöser varandra men budskapet består – Åland har utmaningar på många håll.

I förslaget till ny förlängd föräldraledighet får föräldrarna 164 dagar var, varav 69 kan överlåtas. Ett bra steg i riktning mot mer närvarande pappor och en rättvisare arbetsmarknad för mammorna.

Fler ledare