De högerpopulistiska, eller nationalkonservativa, partierna är på stark frammarch i Europa. I Sverige visar opinionsmätningarna att Sverigedemokraterna kan bli näststörsta parti i höstens val. På Åland verkar däremot Åländsk demokrati inte samla några större skaror, åtminstone inte ännu.

Kommentarer

Infrastrukturen i Sverige får

Infrastrukturen i Sverige får stå tillbaks för dom höga invandringskostnaderna. Titta nu på alla bränder , hur många brandmän har inte slutat pga för dåliga arbetsvillkor ? Tusentals ! Invandringskostnaderna har gått före precis allt. Tacka vet jag att folk , som jobbar och betalar skatt ser sig om efter andra alternativ än tex socialdemokraterna och alliansen.Den förda politiken är skulden till att beredskapen för dylika händelser är obefintlig.

Det underliggande missnöjet

Det underliggande missnöjet med våra egna politiker bör inte underskattas. Fullmäktigemötena i Mariehamn har ju blivit rena underhållningen och kallas numera i folkmun " Game of thrones". Min gissning är att Sossarna och Centern även här kommer att följa den allmänna trenden i Europa och gå starkt tillbaka. De obundna kommer att gå framåt.

Stipendieboenden för gästade konstnärer är en vinstaffär för alla inblandade. Åland ligger bra till med tre sådana boenden, men skulle kunna utveckla sitt artist in residence-system ytterligare.

Att Rederi Ab Eckerö säljer delar av sitt aktieinnehav i Alandia till Wiklöf Holding kan innebära att den omdebatterade hembudsklausulen försvinner på nästa bolagsstämma.

Sexuella trakasserier bland barn är mycket vanligare än man tror. Samtidigt är pornografin bara ett knapptryck bort.

Det finns från åländsk sida en både realistisk och nykter syn på det skärpta säkerhetsläget i Östersjön.

Debatten som förs om Ytternäs skolas beslut att ha mångkultur som tema i år visar att alla skolor borde följa efter.

Allt tyder på att mötet mellan försvarsministeriet och Åland var en framgång. Tyvärr såg ministern till att rubrikerna handlade om något annat.

”Turn on, tune in, drop out” - vilket ungefär betyder: tänd på, koppla upp dig mot alltet, slockna ut –den gamle drogromantikern Timothy Learys berömda ord beskriver ganska bra diskussionen inför den svenska valrörelsen och det allmänna debattklimatet på nätet.

#Metoo-rörelsen fungerade som en viktig ventil och helande kraft för många drabbade kvinnor, men om inte vittnesmålen får konsekvenser för förövarna kommer tyvärr övergreppen att fortsätta och debatten dö ut.

Det som behövs nu är politiskt mod att inse att den cementerade blockpolitiken har nått vägs ände.

Om någon ur Finlands regering borde svara på frågor från pressen under ett Ålandsbesök är det försvarsministern Jussi Niinistö (Blå).

När nästan ingen tid återstår tycks parterna fortfarande stå långt från varandra.

Landskapets kistor har åter fyllts på. Men att nu tömma dem vore en förhastad och riskabel strategi.

Efter fjolårets uppståndelse har metoo-debatten nästan dött ut. En tragedi eftersom många därmed tycks betrakta problemet som löst medan det i själva verket kvarstår.

Fler ledare