De högerpopulistiska, eller nationalkonservativa, partierna är på stark frammarch i Europa. I Sverige visar opinionsmätningarna att Sverigedemokraterna kan bli näststörsta parti i höstens val. På Åland verkar däremot Åländsk demokrati inte samla några större skaror, åtminstone inte ännu.

Kommentarer

Infrastrukturen i Sverige får

Infrastrukturen i Sverige får stå tillbaks för dom höga invandringskostnaderna. Titta nu på alla bränder , hur många brandmän har inte slutat pga för dåliga arbetsvillkor ? Tusentals ! Invandringskostnaderna har gått före precis allt. Tacka vet jag att folk , som jobbar och betalar skatt ser sig om efter andra alternativ än tex socialdemokraterna och alliansen.Den förda politiken är skulden till att beredskapen för dylika händelser är obefintlig.

Det underliggande missnöjet

Det underliggande missnöjet med våra egna politiker bör inte underskattas. Fullmäktigemötena i Mariehamn har ju blivit rena underhållningen och kallas numera i folkmun " Game of thrones". Min gissning är att Sossarna och Centern även här kommer att följa den allmänna trenden i Europa och gå starkt tillbaka. De obundna kommer att gå framåt.

Intresset för att resa med tåg i stället för flyg ökar, men frågan är om trenden håller i sig med tanke på de stora nackdelar som hänger samman med att semestra på räls.

Folklig kultur, kultur för folket och folkkultur – se där begrepp som liknar varandra men som inte innebär samma saker.

Viking Line har återigen levererat ett bokslut som inte imponerar. Frågan är om rederiet riskerar att bli uppköpt.

Klimatet, klimatförändring och klimatpolitik är begrepp vi stöter på dagligen. Klimatförändringen och planetens framtid hör också till de ämnen som intresserar de unga allra mest. Och inte bara dem utan också näringslivets och politikens toppar.

En genuint glädjande nyhet är att Svenska Akademien genom att välja in den finlandssvenska poeten Tua Forsström som medlem återställer ordningen från förr och återknyter de avklippta språkbanden mellan de två rikshalvorna.

Nya rön pekar på att insekternas biomassa minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut under det här århundradet.

Att ersätta regnskog med palmoljeplantage är inte bra för miljön, men frågan om vi bör bojkotta palmoljan är trots det långt ifrån enkel att svara på.

Egendomligt är det hur suget efter modernitet går som en röd tråd genom alla diskussioner om bebyggelse i centrala Mariehamn. Så var det på stadsarkitekten Folke Wickströms tid och så är det för efterträdaren.

Även den åländska skolan kan dra nytta av tydligare regler och en mindre ängslighet i frågor om elevers rätt till studiero.

Vissa av reaktionerna på uppgörelsen om ett nytt ekonomiskt system för Åland slår nya bottenrekord i kunskap om självstyrelsen.

Skrinlägg förslaget om att låta 15-åringar köra riktiga bilar i upp till 60 kilometer i timmen. Säkerhetsriskerna för den omgivande trafiken är för stora.

Landskapsregeringen – uppbackad av ett enigt lagting – vägrade kompromissa ytterligare om självstyrelselagen och Ålands finansiering.
Det fick regeringen i Helsingfors, och de mäktiga tjänstemännen i Finansministeriet, att backa.
1–0 till självstyrelsen, och kanske en läxa att lära för framtiden.

Ömsen har gått ut med detaljerna kring sitt jätteprojekt i Mariehamns centrum, vilket innebär att hård press sätts på stadens politiker i arbetet med den nya delgeneralplanen.

Fler ledare