De högerpopulistiska, eller nationalkonservativa, partierna är på stark frammarch i Europa. I Sverige visar opinionsmätningarna att Sverigedemokraterna kan bli näststörsta parti i höstens val. På Åland verkar däremot Åländsk demokrati inte samla några större skaror, åtminstone inte ännu.

Kommentarer

Infrastrukturen i Sverige får

Infrastrukturen i Sverige får stå tillbaks för dom höga invandringskostnaderna. Titta nu på alla bränder , hur många brandmän har inte slutat pga för dåliga arbetsvillkor ? Tusentals ! Invandringskostnaderna har gått före precis allt. Tacka vet jag att folk , som jobbar och betalar skatt ser sig om efter andra alternativ än tex socialdemokraterna och alliansen.Den förda politiken är skulden till att beredskapen för dylika händelser är obefintlig.

Det underliggande missnöjet

Det underliggande missnöjet med våra egna politiker bör inte underskattas. Fullmäktigemötena i Mariehamn har ju blivit rena underhållningen och kallas numera i folkmun " Game of thrones". Min gissning är att Sossarna och Centern även här kommer att följa den allmänna trenden i Europa och gå starkt tillbaka. De obundna kommer att gå framåt.

Historien ger oss visserligen lärdomar. Men den kan också missbrukas politiskt för att styra politiken i önskad riktning.

Sommarens torka skördar nu offer bland de åländska jordbrukarna. Flera aviserar att de lägger av eller drar ned rejält på produktionen. Vill Åland fortsätta ha ett jordbruk och främja klimatsmart närodlad mat behövs det konkreta stödåtgärder utöver lånelöften.

En för alla kommuner gemensam räddningsmyndighet kan förbättra kvalitet och likabehandling.
Men viktigast är frågan ändå som ett symboliskt samarbetsprojekt.

Klarar EU den växande nationalismen och populismen? Riskerar EU att stupa på invandringen? Eller kommer majoriteten i de europeiska länderna att i ett skarpt läge inse att de globala utmaningarna, till exempel terrorism, klimathot, migration och en allt äldre befolkning, tacklas bäst tillsammans?

Att kommunreformen säkerställer en mer jämlik tillgång till service är välkänt. Men hur möjligheterna att finansiera en sådan kan förbättras har blivit hängande i luften.

Talar de stora globala trenderna vi just nu ser för eller emot en positiv ekonomisk utveckling för Åland? För vår viktigaste bransch sjöfarten är svaret i bästa fall tudelat.

Det finns de som tror att populistiska politiker kan neutraliseras om de får delta i beslutsfattandet. Man tänker att de inte är så farliga, att det de säger bara är en massa ord utan vikt.

Ekonomisk sett lönar det sig att födas som man. Denna gamla sanning bekräftas av Åsubs jämställdhetsbilaga, som publicerats i samband med landskapsregeringens budgetförslag.

Det är inte konjunkturen som är det stora problemet för Åland, utan den åländska ekonomins oförmåga att generera tillväxt oavsett om det råder goda eller dåliga tider.

En sak som man inte lägger tillräcklig vikt vid när man diskuterar jämställdhet är ekonomi. Att det är helt livsviktigt för flickor och kvinnor att ha en utbildning som gör att de kan försörja sig i livet.

Viking Lines agerande kring minnesmonumentet över grundarna Gunnar och Ellen Eklund väcker frågor. Oavsett vad som ligger bakom beslutet att dra in finansieringen framstår det utåt som att Viking Line anammar en allmän tradition av att marginalisera historiens kvinnor.

Kanske vi borde använda Alla helgons dag till att tänka på tidens obevekliga gång och på hur allt förändras.

Mellan 1970 och 2014 har bestånden av vilda ryggradsdjur minskat med i snitt 60 procent. Trenden pekar på att siffran om två år kan ha ökat till 70 procent.
Orsaken: Människans överkonsumerande levnadssätt.

Fler ledare