Det sista polisen behöver just nu är extra arbetsuppgifter som kan undvikas med lite sunt förnuft och fler vuxna på stan.

Kommentarer

Ungdomarna är så uppkäftiga

Ungdomarna är så uppkäftiga och aggressiva i berusat tillstånd nuförtiden.Kanske problemet också borde letas i dagens föräldrar ? Vad gör dom när barnen är ute på stan och dricker ?Hur många sitter hemma eller på stugor och festar ? Ansvaret är dom vuxnas !Det sägs ju att ungdomsdrickandet har minskat kraftigt , månne det ?

"Vi bör alla dra vårt strå

"Vi bör alla dra vårt strå till stacken", säger du Fredrik. Men hur ofta går du ut på stan och ägnar dig åt uppsökande verksamhet, och leder hem berusade ungdomar? Alla har vi ett ansvar för det uppväxande släktet, men det är nog i första hand föräldrarnas sak att ta ansvar för sina egna barn.

Många föräldrar idag

Många föräldrar idag trakasserar även barnens lärare när föräldrarna inte är nöjda med betygen. Lärare tar sabbats år och hemligt telefonnummer , föräldrar ringer dygnet runt och skall ställa läraren till svars . Föräldrarna skall skärpa sig ! Själva tillhör dom också en generation som inte klarar sig själva .

Lagen är tandlös när det

Lagen är tandlös när det gäller föräldrarnas ansvar. Låt oss ta ett exempel. Pappan till gullponken trimmar den nyköpta mopeden som förpestar omgivningen med ett herrans oljud. Ponken blir tagen på bar gärning av ordningsmakten och tilldelas ordningsbot. Det blir några euro som pappa betalar och så rullar det på igen. Istället för att ordningsboten skulle baseras på föräldrarnas sammanlagda inkomster eftersom personen ifråga är omyndig. Månne inte föräldrarnas intresse att stävja olagligheter skulle vakna när det sved i skinnet.

Det som för bara några år sedan föreföll vara fria fantasier håller på att bli verklighet. Den artificiella intelligensen – AI – eller robotmänniskor är ett sannolikt alternativ på den framtida arbetsmarknaden.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

En reform av föräldraledigheten är på gång - och den behövs. Allt för få pappor väljer att vara hemma med sina barn, och en reform som utökar pappans dagar är ett steg i rätt riktning.

Det är bra att åländska företag är intressanta för investerare utanför landskapet. Hela tanken på åländska företag som en speciellt skyddsvärd grupp är både missvisande och skadlig. Affärer mellan frivilliga parter ger positiva effektiver för alla inblandade.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Birgitta Eriksson, managementkonsult.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Fler ledare