Det sista polisen behöver just nu är extra arbetsuppgifter som kan undvikas med lite sunt förnuft och fler vuxna på stan.

Kommentarer

Ungdomarna är så uppkäftiga

Ungdomarna är så uppkäftiga och aggressiva i berusat tillstånd nuförtiden.Kanske problemet också borde letas i dagens föräldrar ? Vad gör dom när barnen är ute på stan och dricker ?Hur många sitter hemma eller på stugor och festar ? Ansvaret är dom vuxnas !Det sägs ju att ungdomsdrickandet har minskat kraftigt , månne det ?

"Vi bör alla dra vårt strå

"Vi bör alla dra vårt strå till stacken", säger du Fredrik. Men hur ofta går du ut på stan och ägnar dig åt uppsökande verksamhet, och leder hem berusade ungdomar? Alla har vi ett ansvar för det uppväxande släktet, men det är nog i första hand föräldrarnas sak att ta ansvar för sina egna barn.

Många föräldrar idag

Många föräldrar idag trakasserar även barnens lärare när föräldrarna inte är nöjda med betygen. Lärare tar sabbats år och hemligt telefonnummer , föräldrar ringer dygnet runt och skall ställa läraren till svars . Föräldrarna skall skärpa sig ! Själva tillhör dom också en generation som inte klarar sig själva .

Lagen är tandlös när det

Lagen är tandlös när det gäller föräldrarnas ansvar. Låt oss ta ett exempel. Pappan till gullponken trimmar den nyköpta mopeden som förpestar omgivningen med ett herrans oljud. Ponken blir tagen på bar gärning av ordningsmakten och tilldelas ordningsbot. Det blir några euro som pappa betalar och så rullar det på igen. Istället för att ordningsboten skulle baseras på föräldrarnas sammanlagda inkomster eftersom personen ifråga är omyndig. Månne inte föräldrarnas intresse att stävja olagligheter skulle vakna när det sved i skinnet.

Säljägarna på Otterböte kom från nuvarande Polen. På samma sätt är vi alla som bor här i dag resultatet av vågor av invandring. Idén om ett monokulturellt Åland är lika falsk som bisarr.

Stipendieboenden för gästade konstnärer är en vinstaffär för alla inblandade. Åland ligger bra till med tre sådana boenden, men skulle kunna utveckla sitt artist in residence-system ytterligare.

Att Rederi Ab Eckerö säljer delar av sitt aktieinnehav i Alandia till Wiklöf Holding kan innebära att den omdebatterade hembudsklausulen försvinner på nästa bolagsstämma.

Sexuella trakasserier bland barn är mycket vanligare än man tror. Samtidigt är pornografin bara ett knapptryck bort.

Det finns från åländsk sida en både realistisk och nykter syn på det skärpta säkerhetsläget i Östersjön.

Debatten som förs om Ytternäs skolas beslut att ha mångkultur som tema i år visar att alla skolor borde följa efter.

Allt tyder på att mötet mellan försvarsministeriet och Åland var en framgång. Tyvärr såg ministern till att rubrikerna handlade om något annat.

”Turn on, tune in, drop out” - vilket ungefär betyder: tänd på, koppla upp dig mot alltet, slockna ut –den gamle drogromantikern Timothy Learys berömda ord beskriver ganska bra diskussionen inför den svenska valrörelsen och det allmänna debattklimatet på nätet.

#Metoo-rörelsen fungerade som en viktig ventil och helande kraft för många drabbade kvinnor, men om inte vittnesmålen får konsekvenser för förövarna kommer tyvärr övergreppen att fortsätta och debatten dö ut.

Det som behövs nu är politiskt mod att inse att den cementerade blockpolitiken har nått vägs ände.

Om någon ur Finlands regering borde svara på frågor från pressen under ett Ålandsbesök är det försvarsministern Jussi Niinistö (Blå).

När nästan ingen tid återstår tycks parterna fortfarande stå långt från varandra.

Landskapets kistor har åter fyllts på. Men att nu tömma dem vore en förhastad och riskabel strategi.

Fler ledare