Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kommentarer

Tidningens ledare handlar

Tidningens ledare handlar fortsättningsvis om miljöfrågor på olika sätt. Det är bra, nu när allt fler internationella varningsklockor börjar klinga.Vad man i första hand om man skall prioritera något här på ön, så är det att minska utsläpp från fordonsparken och fiskodlingarna. De två största "bovarna" när det gäller att belasta miljön. Åtgärdar man detta, kan en snar förbättring ganska omedelbart förbättras i hav och luft. Fler eldrivna fordon (även linfärjor) och förbjud sjöbaserade fiskodlingar och ta upp dem på land (att det numera med framtagen teknik funkar har vi anläggningen i Eckerö att titta på) En annan sak är nyproduktion av hus. Ställ krav på införande av alternativa energiformer som ej belastar miljön. Jag har tidigare även efterlyst åtgärder från lantbrukssektorn och producentförbundet. Vad gör de för att bidra till ett hållbart jordbruk och samhälle?

Bästa Enter, att framhålla

Bästa Enter, att framhålla Fifax som ett föredöme vad gäller fungerande fiskodling ... ja, klarare än så torde ett bristfälligt intresse för allas vår miljö, både på land och till sjöss, knappast låta sig marknadsföras. Kanske främst "tack vare", en på ort och ställe, återkommande och uppenbart grötmyndig "hantering" av; grannar, Eckerö kommun och landskapsmyndigheter har fiaskostämpeln blivit allt tydligare. Frågan är, vilket kilopris skulle denna "fungerande teknik" ha medfört för fiskkonsumenten – både direkt och via landskapskassan – om ”näringen” som sådan fått fortgå ostörd?

Hej, jo! Trots inramningen i

Hej, jo! Trots inramningen i form av en parentes tog Gräsrot fasta på dess innehåll angående just Fifax. Vad gäller, citat: ”I övrigt runt omkring projektet ... ”, där verkar vi vara helt överens. Om landbaserad fiskodling som sådan, tekniken och dess ekonomiska förutsättningar, det aktar sig Gräsrot för att kommentera dess mer ... helt enkelt därför att han därtill vet och kan på tok för lite om saken. Detta dock under förutsättning att ”man” inte drar halvannan kilometer till skogs (uppåt Storbybergen) med verksamheten! Dessutom fäster Gräsrot ett rätt betydande avseende vid fiskodlaren Harry ”Tirri” Sjöbloms syn på saken.

Åländska barn är mer aktiva på nätet än någonsin. Nu gäller det för vuxna i deras närhet att hänga med i svängarna. Bara genom att öka vår egen kunskap på området kan vi hjälpa barnen att orientera sig tryggt på nätet.

I dag startar kampanjen läskonditionspasset – ett utmärkt och lustfyllt tillfälle att träna såväl hjärna som kropp. Läsning i kombination med motion är rena mirakelhälsokuren –och helt gratis.

Privatiseringen har hittills inneburit en bra skärgårdstrafik till lägre kostnader, men riskerar privatiseringen att gå ut över verksamhetens långsiktighet?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

Fler ledare