Valresultatet visar att populister inte är ett självklart val och de enkla budskapen går inte hem när väljarna börjar tänka efter.

Kommentarer

BM-E skriver följande:

BM-E skriver följande: "Premiärminister Mark Ruttes parti ökade också antalet mandat, liksom populisten Geert Wilders." Så nu kan vi väl säga att "alternativfakta" har nått Åland. Vi har i olika nyhetsinslag sett att Mark Rutte:s Högerliberala parti (VVD) har utropats som segrare och Geert Wilders Frihetspartiet (PVV) som förlorare. Men Mark Rutte:s Högerliberala parti (VVD) hade 41 mandat och fick 33 mandat och är med andra ord en av valets förlorare tillsammans med Arbetarpartiet (PvdA) som hade 38 mandat men fick nu endast 9 mandat. En av valets vinnare, och numera Nederländernas näst största parti, blev Geert Wilders Frihetspartiet (PVV), som hade 15 mandat och fick nu 20 mandat. Svenska utrikesministern Margot Wallström uttalade sig och sade angående det holländska valresultatet att man ”Har valt bort populismen”. En intressant kommentar då arbetarpartiet/socialdemokraterna i Nederländerna i det närmaste är utraderade med 5,7% 2017 jämfört med 24,7% 2012. Vi får se om dessa vindar når Åland.

Ledningsbytet på Paf har hittills inneburit en nöjdare personal och ett större fokus på produkten, vilket bådar gott för framtiden.

Terroristerna vill inget hellre än att rädslan sprider sig och att alla dras över en kam. Finland, Norden och Europa ska inte ge dem rätt.

Man får minnas, när man behandlar den här tiden, att den var mycket turbulent. Alla dessa faktorer måste vägas in om man vill förstå vad som var grogrund för återföreningstanken.

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Fler ledare