Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Kommentarer

Skall hållbarhetsarbetet vara

Skall hållbarhetsarbetet vara mätbart räcker det inte med att endast upprätta en välformulerad miljöpolicy och lägga in den på sin hemsida. ISO-certifieringar med regelbundna såväl interna som externa revisoner måste till. Hur många företag och organisationer tar det steget?

Det måste också till interna

Det måste också till interna mätbara indikatorer och mätetal. Det är här det svåra kommer in. Hur trackar du din progross. Det svåra gällande miljö åtgärder både förbättrar och förstör miljön och att få fram nettoeffekten är svårt. Alla infrastrukturinvesteringar har nästan alltid en stor negativ miljöpåverkan vid byggandet men å andra sidan så förbättrar de eventuellt miljön på lång sikt.

Visst men jag tror det är få

Visst men jag tror det är få verksamheter som de facto kommer att certifieras pga att det är för dyrt och för komplext. Men de verksamheter som inte certifieras måste ändå kunna vissa sina framsteg och då måste dessa verksamheter ta fram relevanta mätetal och det klarar man högst antagligen inte av utan konsulthjälp.

Toivonen har gått från stängda gränser till fria droger. Frågan är vad hans väljare som utlovades trygghet och tradition tycker om det.

Det är tydligt att Viking Line sätter större tilltro till att optimera den nuvarande verksamheten än att förändra den. I slutändan behöver det inte vara en dålig strategi.

Demokratins hårda vardag är att den som motsätter sig något ändå kan få vara med och ro det i land.

Var försiktig med att låta dagsaktuella åsikter sätta agendan för godkänd kultur.
Censur gör oss ofrånkomligen dummare.

Renoveringsbehovet som Ålands hälso- och sjukvård har är precis den typ av utmaning som Landskapets fastighetsverk är till för att lösa.

Plasten finns kvar i havet i hundratals år och är ett stort hot mot Östersjön.

Ålands önskemål är välunderbyggt. Men hungern efter en extra stol hos de finländska partierna är också stor.

Rådet alla småsparare får när det sker stora rörelser på börsen är att sitta lugnt i båten, men det är inte alls säkert att det är den bästa strategin för alla.

Mycket hänger nu på att diskussionerna med de kinesiska företrädarna blir framgångsrika. Om inte väntar sannolikt svåra eller trista alternativ.

För medborgarnas innebär GDPR ett ökat skydd, men också ett ökat ansvar för att ta reda på vad man egentligen godkänner.

Ålandsbankens bokslut lär knappast bjuda på några överraskningar, men Allra, digitaliseringen och räntan kan bli heta diskussionsämnen i vår.

Sanningen om Finlands inbördeskrig är varken röd eller vit skrev Väinö Linna. Sanningen är mänsklig och mångfacetterad, det bör påpekas detta år när hundraårsminnet uppmärksammas.

För första gången bekräftas nu att några få storspelare finansierar Paf och därmed guldkanten i välfärden.

Fler ledare