Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Kommentarer

Skall hållbarhetsarbetet vara

Skall hållbarhetsarbetet vara mätbart räcker det inte med att endast upprätta en välformulerad miljöpolicy och lägga in den på sin hemsida. ISO-certifieringar med regelbundna såväl interna som externa revisoner måste till. Hur många företag och organisationer tar det steget?

Det måste också till interna

Det måste också till interna mätbara indikatorer och mätetal. Det är här det svåra kommer in. Hur trackar du din progross. Det svåra gällande miljö åtgärder både förbättrar och förstör miljön och att få fram nettoeffekten är svårt. Alla infrastrukturinvesteringar har nästan alltid en stor negativ miljöpåverkan vid byggandet men å andra sidan så förbättrar de eventuellt miljön på lång sikt.

Visst men jag tror det är få

Visst men jag tror det är få verksamheter som de facto kommer att certifieras pga att det är för dyrt och för komplext. Men de verksamheter som inte certifieras måste ändå kunna vissa sina framsteg och då måste dessa verksamheter ta fram relevanta mätetal och det klarar man högst antagligen inte av utan konsulthjälp.

Ersättarna i lagtinget får kritik för att de sällan vågar ha egna åsikter, men på samma gång är det heller inte fel av dem att rösta med partiet.

Att använda Skördefesten för att tydliggöra viktiga åländska frågor för beslutsfattare i Finland är rätt väg att gå.

Allt fler kunder väljer bort engångsplastpåsar till förmån för återanvändbara kassar av textil eller papper.
Informationskampanjerna fungerar. Vi kan minska plastberget.

Åland har inte varit jätteframgångsrikt på att locka hit turister de senaste åren, men att tala om en bransch i kris är överdrivet. Det är också fel att skylla på Visit Åland för de uteblivna besöken.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Fler ledare