Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Kommentarer

Skall hållbarhetsarbetet vara

Skall hållbarhetsarbetet vara mätbart räcker det inte med att endast upprätta en välformulerad miljöpolicy och lägga in den på sin hemsida. ISO-certifieringar med regelbundna såväl interna som externa revisoner måste till. Hur många företag och organisationer tar det steget?

Det måste också till interna

Det måste också till interna mätbara indikatorer och mätetal. Det är här det svåra kommer in. Hur trackar du din progross. Det svåra gällande miljö åtgärder både förbättrar och förstör miljön och att få fram nettoeffekten är svårt. Alla infrastrukturinvesteringar har nästan alltid en stor negativ miljöpåverkan vid byggandet men å andra sidan så förbättrar de eventuellt miljön på lång sikt.

Visst men jag tror det är få

Visst men jag tror det är få verksamheter som de facto kommer att certifieras pga att det är för dyrt och för komplext. Men de verksamheter som inte certifieras måste ändå kunna vissa sina framsteg och då måste dessa verksamheter ta fram relevanta mätetal och det klarar man högst antagligen inte av utan konsulthjälp.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Olof Ehrenkrona, Sveriges generalkonsul på Åland.

Så har då äntligen festen börjat. Fotbolls-VM övertrumfar ju till och med OS.
Synd bara att diktaturen Ryssland står som värd.

Det är märkligt tyst om det omfattande censurfilter som EU nästa vecka röstar om att införa på nätet. Saken borde debatteras högljutt som den ödesfråga det är.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Christer Fahlstedt, vd för Paf.

Är du GAL? Eller TAN? Eller lite av båda? Nu räcker det inte längre att säga att man är höger eller vänster eller står i mitten, nu kan vi delas in också enligt värderingar.

Vi befinner oss i den ljusaste tiden av året, en tid som gjord för att vara ute i naturen, vandra i skog och mark. Ändå säger man att vi nordbor vistas allt mindre i naturen, att kunskapen om växter och djur stadigt minskar.

Självstyrelsedagen är ett utmärkt tillfälle om man vill fundera över vad som är en bra styrelseform för små och stora folk. De senaste hundra åren har den europeiska kartan ritats om många gånger och ingen vågar väl tro att den är färdigritad än.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Siv Ekström, rektor vid Medis.

Låt oss ta efter filantropen Bill Gates och skänka Hans Roslings bok ”Factfulness” till alla ungdomar omkring oss.
Tillförsikt är en av de finaste examensgåvor vi kan skänka.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Johan Karrento, filmare. 

De farsartade turerna kring Svenska Akademien har tagit ett välbehövligt sommarlov. Men krisen kring den decimerade samlingen är inte över, den har bara satts på paus. Kanske någon kommer fram med goda idéer om rekonstruktion när hösten är här.

Under veckan som gick gjorde rädslan för en europeisk bankkris och en nära förestående kollaps av eurosamarbetet comeback. Mycket tyder ändå på att rädslan är överdriven.

Det står nu klart att regeringen väljer konflikt med breda delar av kommunfältet, hela oppositionen och kanske delar av den egna basen.

Fler ledare