Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Kommentarer

Skall hållbarhetsarbetet vara

Skall hållbarhetsarbetet vara mätbart räcker det inte med att endast upprätta en välformulerad miljöpolicy och lägga in den på sin hemsida. ISO-certifieringar med regelbundna såväl interna som externa revisoner måste till. Hur många företag och organisationer tar det steget?

Det måste också till interna

Det måste också till interna mätbara indikatorer och mätetal. Det är här det svåra kommer in. Hur trackar du din progross. Det svåra gällande miljö åtgärder både förbättrar och förstör miljön och att få fram nettoeffekten är svårt. Alla infrastrukturinvesteringar har nästan alltid en stor negativ miljöpåverkan vid byggandet men å andra sidan så förbättrar de eventuellt miljön på lång sikt.

Visst men jag tror det är få

Visst men jag tror det är få verksamheter som de facto kommer att certifieras pga att det är för dyrt och för komplext. Men de verksamheter som inte certifieras måste ändå kunna vissa sina framsteg och då måste dessa verksamheter ta fram relevanta mätetal och det klarar man högst antagligen inte av utan konsulthjälp.

Den europeiska tillväxten ökar, men bakom de fina siffrorna döljer sig ett strukturellt problem där antalet så kallade zombieföretag bara växer. På Åland har vi kanske inga zombier, men väldigt många sömngångare.

Hur vi benämner varandra tycks bli allt mer knepigt. Det har förts diskussioner om rasismen i Tintin-albumen och i Pippi Långstrump och nu har turen kommit till hur man kallar ursprungsbefolkningen i norr.

En gemensam litterär kanon –en lista på bokklassiker som alla bör känna till –är ett utmärkt verktyg för att motverka den samhällskulturella oro vi lever i.

Trots att Viking Line lyckades ta passagerare från Tallink under sommaren ser det estniska rederiet ändå ut att bli den stora vinnaren 2017. Nu måste Viking Line börja träffa rätt innan Tallinks försprång blir ointagligt.

Åland behöver vårda kontaktytorna till Sverige, inte montera ned dem.

Inför nästa år vill Föglö satsa mer på kommunikation och marknadsföring, vilket antagligen är en bra idé.

Den åländska bokmässan överlever sig själv varje år och i år var den piggare än på länge. Men det är viktigt att nya krafter arbetar för att den ska förnyas och utvecklas.

Regeringsansvaret har fått luften att gå ur Sannfinländarna.

Nordisk offentlighet utmärks av åsiktskonformism och snabba vändningar. Risken för dikeskörningar är störst när alla springer åt samma håll.

Om inget förändras talar mycket för att Åland bör gå den väg Djupsund rekommenderar. Avvakta i väntan på en ny regering.

Paradispapprens avslöjande uppgifter om skattesmitande företag och privatpersoner sätter ljuset på vårt allt skörare samhällskontrakt.

Det är viktigt att komma ihåg vad som hänt, för historien kan upprepa sig. Inte identiskt med vad som hänt tidigare men i ny skepnad. Här har Finland och Ryssland diametralt olika syn på vad som är värt att minnas och belysas.

Fler ledare