Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Gustaf Widén, författare och journalist.

Kommentarer

Tack Gustaf Widén, för i

Tack Gustaf Widén, för i Gräsrots ögon en av de mest relevanta ledare som nån'sin har skrivits i Ålandstidningen! Hänvisar i samband därmed till en nyhetsartikel under rubriken: ”Bokade bilar som uteblir ... ” Alltså, att det fortfarande finns bilägare som uppenbarligen anser sig ha rätt att utan avbokning utebli från ”sin” plats i skärgårdstrafiken – det får dem att framstå som bortskämda barnrumpor. Också denna trafiken möjliggörs via landskapskassan. Med beaktande av denna trafikens per resenär iögonfallande kostnader, i praktiken finansierade av gemene skattebetalande ålänning, borde ju i rimlighetens namn straffavgiften för okynnesbokningar stå i relation till just kostnaden för ”skärgårdens landsvägar”, som vissa nyttjare slentrianmässigt kallar dem. Ett rejält svidande i plånboken bör negligerade bokningar givetvis medföra! Frågan är, hur många bokade – och tomma – platser bör egentligen finnas på färjornas bildäck innan dessa ”landsvägar” kan anses vara liksom lagom framkomliga? Utgår naturligvis ifrån att den överväldigande delen resenärer i fråga är förankade i verkligheten och tar fullt ansvar för sina bokningar. (Forts följer)

(Fortsättning) Dessvärre blir

(Fortsättning) Dessvärre blir först och främst alla dessa vuxna resenärer lidande av att ovan nämnda barnrumpor tydligen inte vet vad ansvar är överhuvudtaget. Niklas Karlman, biträdande chef vid landskapets infrastrukturavdelning, han å sin sida upprepar i hänvisad artikel begreppet sena bokningar – men vad menar han att en sen bokning är – räknat i timmar, eller dygn? Vidare konstaterar han, citat: ”... att det ofta finns plats att boka just före avgång, sannolikheten att få en plats är som störst sex eller två timmar före avgång.” Ja, vad säger man? Man får dock inte glömma att tjänstemannen Karlman är Landskapsregeringens förlängda arm, förpliktigad att för närvarande utföra trafikminister Mika Nordbergs påbud. LR som sådan då? Jo – förutom dess aningslöshet angående skärgårdsmiljön – LR, den förväntar sig tydligen kunna undgå kritik också för sitt bokningskaos via ett ”ekonomiskt förfarande” som kännetecknar USA:s president Donald Trump. LR:s ekonomiska förfarande – det utgörs tydligen av ”Kortrutten”, det ... på bekostnad inte minst av åldringsvården!

Värd en kommentar är också

Värd en kommentar är också Widéns påpekande,citat: "Döv för opinionen låter man planeringen rulla på, förmodligen med en utdragen juridisk process som följd." Man kan verkligen undra, hur många gånger ska dagens Landskapsregering (LR) egentligen få misslyckas med sitt kännspaka velande angående den åländska allmänhetens väsentligheter – innan dess (LR:s) juridiska skäppa "får" anses vara fylld till brädden?

En genuint glädjande nyhet är att Svenska Akademien genom att välja in den finlandssvenska poeten Tua Forsström som medlem återställer ordningen från förr och återknyter de avklippta språkbanden mellan de två rikshalvorna.

Nya rön pekar på att insekternas biomassa minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut under det här århundradet.

Att ersätta regnskog med palmoljeplantage är inte bra för miljön, men frågan om vi bör bojkotta palmoljan är trots det långt ifrån enkel att svara på.

Egendomligt är det hur suget efter modernitet går som en röd tråd genom alla diskussioner om bebyggelse i centrala Mariehamn. Så var det på stadsarkitekten Folke Wickströms tid och så är det för efterträdaren.

Även den åländska skolan kan dra nytta av tydligare regler och en mindre ängslighet i frågor om elevers rätt till studiero.

Vissa av reaktionerna på uppgörelsen om ett nytt ekonomiskt system för Åland slår nya bottenrekord i kunskap om självstyrelsen.

Skrinlägg förslaget om att låta 15-åringar köra riktiga bilar i upp till 60 kilometer i timmen. Säkerhetsriskerna för den omgivande trafiken är för stora.

Landskapsregeringen – uppbackad av ett enigt lagting – vägrade kompromissa ytterligare om självstyrelselagen och Ålands finansiering.
Det fick regeringen i Helsingfors, och de mäktiga tjänstemännen i Finansministeriet, att backa.
1–0 till självstyrelsen, och kanske en läxa att lära för framtiden.

Ömsen har gått ut med detaljerna kring sitt jätteprojekt i Mariehamns centrum, vilket innebär att hård press sätts på stadens politiker i arbetet med den nya delgeneralplanen.

Februari är årets kortaste månad, det vet vartenda skolbarn att månaden har 28 dagar. När det gäller att lämna yttranden om fyra lagar ger landskapsregeringen de åländska kommunerna en dryg månad för att avge remissutlåtanden om ändringar i sociallagen och den månaden är just februari.

Fotbollsklubben HJK:s anfallare Riku Riski blev känd internationellt när han i januari tackade nej till att delta i landslagslägret i Qatar. Han uteblev av etiska skäl, han ville hålla fast vid sina värderingar, och inte resa till ett land där tusentals migrantarbetare fått sätta livet till när de under omänskliga förhållanden byggt arenor för fotbolls-VM 2022.

Årets EU-val är återigen ett ödesval. Flera av de europeiska länderna skakas av inre strider, samtidigt som behovet av gränsöverskridande samarbete är större än någonsin.

Det pågår just ny ett högintressant spel om Ålands del i landskaps- och vårdreformen i Finland, där utgången framstår som synnerligen oviss.

Fler ledare