Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Gustaf Widén, författare och journalist.

Kommentarer

Tack Gustaf Widén, för i

Tack Gustaf Widén, för i Gräsrots ögon en av de mest relevanta ledare som nån'sin har skrivits i Ålandstidningen! Hänvisar i samband därmed till en nyhetsartikel under rubriken: ”Bokade bilar som uteblir ... ” Alltså, att det fortfarande finns bilägare som uppenbarligen anser sig ha rätt att utan avbokning utebli från ”sin” plats i skärgårdstrafiken – det får dem att framstå som bortskämda barnrumpor. Också denna trafiken möjliggörs via landskapskassan. Med beaktande av denna trafikens per resenär iögonfallande kostnader, i praktiken finansierade av gemene skattebetalande ålänning, borde ju i rimlighetens namn straffavgiften för okynnesbokningar stå i relation till just kostnaden för ”skärgårdens landsvägar”, som vissa nyttjare slentrianmässigt kallar dem. Ett rejält svidande i plånboken bör negligerade bokningar givetvis medföra! Frågan är, hur många bokade – och tomma – platser bör egentligen finnas på färjornas bildäck innan dessa ”landsvägar” kan anses vara liksom lagom framkomliga? Utgår naturligvis ifrån att den överväldigande delen resenärer i fråga är förankade i verkligheten och tar fullt ansvar för sina bokningar. (Forts följer)

(Fortsättning) Dessvärre blir

(Fortsättning) Dessvärre blir först och främst alla dessa vuxna resenärer lidande av att ovan nämnda barnrumpor tydligen inte vet vad ansvar är överhuvudtaget. Niklas Karlman, biträdande chef vid landskapets infrastrukturavdelning, han å sin sida upprepar i hänvisad artikel begreppet sena bokningar – men vad menar han att en sen bokning är – räknat i timmar, eller dygn? Vidare konstaterar han, citat: ”... att det ofta finns plats att boka just före avgång, sannolikheten att få en plats är som störst sex eller två timmar före avgång.” Ja, vad säger man? Man får dock inte glömma att tjänstemannen Karlman är Landskapsregeringens förlängda arm, förpliktigad att för närvarande utföra trafikminister Mika Nordbergs påbud. LR som sådan då? Jo – förutom dess aningslöshet angående skärgårdsmiljön – LR, den förväntar sig tydligen kunna undgå kritik också för sitt bokningskaos via ett ”ekonomiskt förfarande” som kännetecknar USA:s president Donald Trump. LR:s ekonomiska förfarande – det utgörs tydligen av ”Kortrutten”, det ... på bekostnad inte minst av åldringsvården!

Värd en kommentar är också

Värd en kommentar är också Widéns påpekande,citat: "Döv för opinionen låter man planeringen rulla på, förmodligen med en utdragen juridisk process som följd." Man kan verkligen undra, hur många gånger ska dagens Landskapsregering (LR) egentligen få misslyckas med sitt kännspaka velande angående den åländska allmänhetens väsentligheter – innan dess (LR:s) juridiska skäppa "får" anses vara fylld till brädden?

Säljägarna på Otterböte kom från nuvarande Polen. På samma sätt är vi alla som bor här i dag resultatet av vågor av invandring. Idén om ett monokulturellt Åland är lika falsk som bisarr.

Stipendieboenden för gästade konstnärer är en vinstaffär för alla inblandade. Åland ligger bra till med tre sådana boenden, men skulle kunna utveckla sitt artist in residence-system ytterligare.

Att Rederi Ab Eckerö säljer delar av sitt aktieinnehav i Alandia till Wiklöf Holding kan innebära att den omdebatterade hembudsklausulen försvinner på nästa bolagsstämma.

Sexuella trakasserier bland barn är mycket vanligare än man tror. Samtidigt är pornografin bara ett knapptryck bort.

Det finns från åländsk sida en både realistisk och nykter syn på det skärpta säkerhetsläget i Östersjön.

Debatten som förs om Ytternäs skolas beslut att ha mångkultur som tema i år visar att alla skolor borde följa efter.

Allt tyder på att mötet mellan försvarsministeriet och Åland var en framgång. Tyvärr såg ministern till att rubrikerna handlade om något annat.

”Turn on, tune in, drop out” - vilket ungefär betyder: tänd på, koppla upp dig mot alltet, slockna ut –den gamle drogromantikern Timothy Learys berömda ord beskriver ganska bra diskussionen inför den svenska valrörelsen och det allmänna debattklimatet på nätet.

#Metoo-rörelsen fungerade som en viktig ventil och helande kraft för många drabbade kvinnor, men om inte vittnesmålen får konsekvenser för förövarna kommer tyvärr övergreppen att fortsätta och debatten dö ut.

Det som behövs nu är politiskt mod att inse att den cementerade blockpolitiken har nått vägs ände.

Om någon ur Finlands regering borde svara på frågor från pressen under ett Ålandsbesök är det försvarsministern Jussi Niinistö (Blå).

När nästan ingen tid återstår tycks parterna fortfarande stå långt från varandra.

Landskapets kistor har åter fyllts på. Men att nu tömma dem vore en förhastad och riskabel strategi.

Fler ledare