Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Gustaf Widén, författare och journalist.

Kommentarer

Tack Gustaf Widén, för i

Tack Gustaf Widén, för i Gräsrots ögon en av de mest relevanta ledare som nån'sin har skrivits i Ålandstidningen! Hänvisar i samband därmed till en nyhetsartikel under rubriken: ”Bokade bilar som uteblir ... ” Alltså, att det fortfarande finns bilägare som uppenbarligen anser sig ha rätt att utan avbokning utebli från ”sin” plats i skärgårdstrafiken – det får dem att framstå som bortskämda barnrumpor. Också denna trafiken möjliggörs via landskapskassan. Med beaktande av denna trafikens per resenär iögonfallande kostnader, i praktiken finansierade av gemene skattebetalande ålänning, borde ju i rimlighetens namn straffavgiften för okynnesbokningar stå i relation till just kostnaden för ”skärgårdens landsvägar”, som vissa nyttjare slentrianmässigt kallar dem. Ett rejält svidande i plånboken bör negligerade bokningar givetvis medföra! Frågan är, hur många bokade – och tomma – platser bör egentligen finnas på färjornas bildäck innan dessa ”landsvägar” kan anses vara liksom lagom framkomliga? Utgår naturligvis ifrån att den överväldigande delen resenärer i fråga är förankade i verkligheten och tar fullt ansvar för sina bokningar. (Forts följer)

(Fortsättning) Dessvärre blir

(Fortsättning) Dessvärre blir först och främst alla dessa vuxna resenärer lidande av att ovan nämnda barnrumpor tydligen inte vet vad ansvar är överhuvudtaget. Niklas Karlman, biträdande chef vid landskapets infrastrukturavdelning, han å sin sida upprepar i hänvisad artikel begreppet sena bokningar – men vad menar han att en sen bokning är – räknat i timmar, eller dygn? Vidare konstaterar han, citat: ”... att det ofta finns plats att boka just före avgång, sannolikheten att få en plats är som störst sex eller två timmar före avgång.” Ja, vad säger man? Man får dock inte glömma att tjänstemannen Karlman är Landskapsregeringens förlängda arm, förpliktigad att för närvarande utföra trafikminister Mika Nordbergs påbud. LR som sådan då? Jo – förutom dess aningslöshet angående skärgårdsmiljön – LR, den förväntar sig tydligen kunna undgå kritik också för sitt bokningskaos via ett ”ekonomiskt förfarande” som kännetecknar USA:s president Donald Trump. LR:s ekonomiska förfarande – det utgörs tydligen av ”Kortrutten”, det ... på bekostnad inte minst av åldringsvården!

Värd en kommentar är också

Värd en kommentar är också Widéns påpekande,citat: "Döv för opinionen låter man planeringen rulla på, förmodligen med en utdragen juridisk process som följd." Man kan verkligen undra, hur många gånger ska dagens Landskapsregering (LR) egentligen få misslyckas med sitt kännspaka velande angående den åländska allmänhetens väsentligheter – innan dess (LR:s) juridiska skäppa "får" anses vara fylld till brädden?

Det går inte att undgå dem, alla annonser i veckotidningar och magasin som marknadsför olika piller och preparat som lovar att bota och lindra alla de krämpor som följer med en åldrande kropp. Samtidigt kan man när man vill i dagstidningarna läsa om hur den åldrande befolkningen blir en allt större belastning för samhället som ska ställa upp med hälsovård och vårdplatser för den allt större delen åldringar i systemet.

Spekulationerna har varit många och intensifierats den senaste tiden. Ett större aktieinnehav inom Viking Line är sålt till en icke åländska ägare. Många är oroade men många ser även möjligheter med att det kommer in en ny delägare med nya idéer.

Den gemensamma Ålands räddningsmyndighet ser nu äntligen ut att starta till årsskiftet. En välkommen reform. 18 räddningskårer på 16 kommuner är ett absurt resursslöseri.

En långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik måste –liksom andra strategier –beakta en mångfald av politiska intressen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Fler ledare