Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Susanne Eriksson, lagtingsdirektör.

Kommentarer

Just det ! Intresset och

Just det ! Intresset och kunskapen om självstyrelsen i Finland är obefintligt . Dags att vi börjar ta det på allvar.Danmarks självstyrandeområden bemöts på ett annat sätt i alla frågor. Så vad vill Åland ? Vad kommer Åland att göra ? Kommer Åland att agera ? Har Åland lösningar ? Vi kanske skall fråga oss om denna åländska regering har lösningar på något överhuvudtaget ? För på torkan har dom inte ett enda förslag !

Varför jämföra Finland med

Varför jämföra Finland med Danmark överhuvudtaget. Det är ju så vitt skilda folk och mentalitet. Den danska modellen skulle aldrig kunna fungera i Finland. Det är dagens flata politiker på Åland som är skyldiga till de allt sämre och sämre relationerna med Finland. Att åka till Gotland och mingla varje år ger inget resultat för den åländska utvecklingen. Åland behöver politiker som fokuserar på de, för Åland, viktiga frågorna. Men tyvärr om det inte dyker upp några nya riktiga politiker till nästa val så spelar det ingen roll fast man möblerar om hur mycket som helst bland det tillgängliga materialet. Resultatet blir ungefär det samma.

Huruvida vi ska ha havsbaserade fiskodlingar i Östersjön i framtiden och hur de i så fall ska se ut är en lika intressant som svår fråga. Däremot finns det anledning att vara restriktiv med tillstånden tills vi sett fler prov på miljöförbättrande åtgärder.

Det finns en tendens som löper som en röd tråd genom sommarens mediebrus. Denna sommar ska allt avslöjas, ingen privat detalj är för liten för att luftas av sommarpratare i etern. Och privatlivets helgd, det är ett begrepp som glömts för länge sedan.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Maria Hoikkala, polismästare vid Ålands polismyndighet

Lantbrukarna riskerar hamna i en svår sits i och med sommarens torka. Det bästa du kan göra för att hjälpa till är att köpa åländskt kött.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Johan Dahlman, Järsöbo och pensionerad vd.

Varken de som arrangerar Rockoff eller tjänstemännen i Mariehamns stad är utan skuld i det bråk som blossar upp med jämna mellanrum.

Tonårs- och ungdomstiden kan vara tuff för många. För den som avviker från normen är det extra tufft. Allra tuffast har sannolikt den som är född i ”fel kropp”.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Gustaf Widén, författare och journalist.

En långsiktigt stabil flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm är antagligen för mycket att hoppas på. Samtidigt är Åland trots allt lyckligt lottat gällande förutsättningarna att upprätthålla acceptabla flygförbindelser.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Sirkka Wegelius, stadsarkitekt.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Gun Carlson, ordförande för Norra Ålands pensionärer.

Tanken med EU:s dataskyddsförordning GDPR är god, men i slutändan kan effekten bli att småföretag drabbas och att kriminella löper mindre risk att åka fast.

Man glömmer att läsning av skönlitteratur är ett annat sätt att läsa, att den kräver långsammare och mer eftertänksam läsning. Man behöver ge orden tid att sjunka in, man måste smaka på dem för att ordens arom ska utvecklas.

Fler ledare