Kommentarer

Fel Mogens skatter är stöld.

Fel Mogens skatter är stöld. Under 40- och 50-talisternas yrkesverksamma år ändrades beräkningsgrunderna för pensionen 4 ggr till det sämre. Dessutom konfiskerades de inbetalda folkpensionsavgifterna av staten. Har man varit höginkomstare och stundtals betalt 56 % i skatt av de beskattningsbara inkomsterna, maxtaxa på dagis etc. förväntar man sig att staten skall som pensionär lämna en i fred men icke. Mogens och hans gelikar vill suga ut den sista bloddroppen, dvs ha statskontrollerad konfiskations socialism. Sig själva förser sig våra politiker med en rad olika förmåner som ohemula löneförhöjningar och gyllene pensionsavtal allt i samma anda som den Sovjetiska nomenklaturen.

En riktigt analyserande och

En riktigt analyserande och förnuftig debattartikel av Mogens. Jag delar definitivt inte alla delar men kan förstå och acceptera synpunkterna. Texten andas som sagt förnuft och respekt för det vi inte vet och är helt olik många av Mogens tvärsäkra socialistiska domedagskommentarer på nätet.

Frågan är – vem håller inte

Frågan är – vem håller inte med om Mogens Lindéns proklamation angående varierande uppfattningar om varierande orsaker till att olikartat globala, bland annat vindar och temperaturer, inte förhåller sig kroniskt konstanta? Lindén citerad: ”Det hela är komplext och erfordrar en stor och bred samverkan. Hos oss enskilda, i näringslivet, i våra politiska organ”. Därav följdfrågan, kan månne ett varierande antal så kallade miljöforskare, med varierande kompetens, tänkas påverka särskilt de mest iögonfallande forskningsresultaten? Hur som helst, i Lindéns hänvisning till tydligen aktuella auktoriteter, citat: ” Vi lever i en tid med auktoritära strömningar som Orban, Erdogan, Putin och Trump”. ... Därvidlag tycks han ha glömt allas vår Nina Fellman – trots hennes påfallande planekonomiska ideologi!

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Jan-Mikael von Schantz

Den åländska befolkningsstrukturen är en utmaning som måste tas på allvar. Vi får en allt högre medelålder och antalet pensionärer ökar. Det gör att Åland måste bli bättre på att locka till in- och återflyttning.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rebecka Eriksson

På en fri arbetsmarknad kommer individer och företag att hitta varandra på ett sätt som passar dem, något som Åsubs arbetsmarknadsprognos är en välkommen påminnelse om. En hållbar näringslivspolitik innebär att låta den anpassningen ske utan att intervenera i onödan.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Claes Hammar

Näringsrätten är åter aktuell i debatten. Liberalerna lyfter frågan som en avgörande näringslivsfråga samtidigt som Jysk bryter mot det näringsrättstillstånd man erhållit genom att erbjuda bristfällig information på svenska. Men hur ska vi riktigt förhålla oss till näringsrätten?

Fler ledare