Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Ewa Danielsson, kommundirektör i Saltvik.

Kommentarer

Vill på inget sätt kritisera

Vill på inget sätt kritisera ledartexten, Långt därifrån! Men, dess rubrik väcker frågor angående hur jämställdhet bör beivras för att komma jämställhet till nytta. Hänvisar till en nyhetsartikel den 20 juli, under rubriken: ”Aktion under Miss Li för att lyfta ojämlikhet”. Där framkommer att Ålands Feministparaply under Rockoff ämnar, citat: ”... genomföra en aktion och ta ställning för jämlikheten genom att tillsammans gå och lyssna på Miss Li i rosa t-shirts för en jämställd festivalscen”. Ålands Feministparaply i all ära. Men – men hur är det egentligen med denna intresseföreningens förankring i verkligheten? Enligt föreningens Sofia Enholm verkar Dennis Janssons främsta uppgift vara att tillfredställa hennes intresseförenings behov av många fler kvinnor i rampljus. Och för just det ändamålet erbjuds, tillhands liksom, Citat: ”Vi har tillsammans i feministparaplyet suttit och skrivit ihop en lista på grymma tjejer som alla skulle kunna bokas till Rockoff.” ... ”grymma tjejer” (och senare i texen ”supercoola” tjejer). (Forts följer)

(Fortsättning) Dessvärre – om

(Fortsättning) Dessvärre – om staden fortsättningsvis ska förunnas möjligheten till sin smått enorma nytta av Rockoff – då vill det nog allt till att Dennis Jansson har sista ordet angående underhållning som Rockoffs gängse publik kan förväntas vara beredd att betala för. Enholm å sin sida, hon undrar vidare, hon, citat: ”Finns det några exempel på andra festivaler som lyckas balansera fördelningen mellan könen?” Apropå könsfördelning, åtminstone i Gräsrots ögon finns betydligt mer både besynnerliga och beaktansvärda ”festivaler” än Dennis Janssons Rockoff. Som mest iögonfallande ter sig Landskapregeringen och Lagtingts presidium: Lantrådet Katrin Sjögren, vice lantrådet Camilla Gunell, talman Gun-Mari Lindholm, första vice talman Veronica Thörnroos och andra vice talman Viveka Eriksson ... fem kvinnor i självstyrelsens topp ... i ensamt majestät på ”kuskbocken”. Kan den jämställdheten alls tänkas ha haft någon inverkan på heta drömmar om exklusiva vidlyftigheter som ”Kortrutt”, och modifieringar tillförda allas vårt åländska samhällsskick i största allmänhet?

Intresset för att resa med tåg i stället för flyg ökar, men frågan är om trenden håller i sig med tanke på de stora nackdelar som hänger samman med att semestra på räls.

Folklig kultur, kultur för folket och folkkultur – se där begrepp som liknar varandra men som inte innebär samma saker.

Viking Line har återigen levererat ett bokslut som inte imponerar. Frågan är om rederiet riskerar att bli uppköpt.

Klimatet, klimatförändring och klimatpolitik är begrepp vi stöter på dagligen. Klimatförändringen och planetens framtid hör också till de ämnen som intresserar de unga allra mest. Och inte bara dem utan också näringslivets och politikens toppar.

En genuint glädjande nyhet är att Svenska Akademien genom att välja in den finlandssvenska poeten Tua Forsström som medlem återställer ordningen från förr och återknyter de avklippta språkbanden mellan de två rikshalvorna.

Nya rön pekar på att insekternas biomassa minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut under det här århundradet.

Att ersätta regnskog med palmoljeplantage är inte bra för miljön, men frågan om vi bör bojkotta palmoljan är trots det långt ifrån enkel att svara på.

Egendomligt är det hur suget efter modernitet går som en röd tråd genom alla diskussioner om bebyggelse i centrala Mariehamn. Så var det på stadsarkitekten Folke Wickströms tid och så är det för efterträdaren.

Även den åländska skolan kan dra nytta av tydligare regler och en mindre ängslighet i frågor om elevers rätt till studiero.

Vissa av reaktionerna på uppgörelsen om ett nytt ekonomiskt system för Åland slår nya bottenrekord i kunskap om självstyrelsen.

Skrinlägg förslaget om att låta 15-åringar köra riktiga bilar i upp till 60 kilometer i timmen. Säkerhetsriskerna för den omgivande trafiken är för stora.

Landskapsregeringen – uppbackad av ett enigt lagting – vägrade kompromissa ytterligare om självstyrelselagen och Ålands finansiering.
Det fick regeringen i Helsingfors, och de mäktiga tjänstemännen i Finansministeriet, att backa.
1–0 till självstyrelsen, och kanske en läxa att lära för framtiden.

Ömsen har gått ut med detaljerna kring sitt jätteprojekt i Mariehamns centrum, vilket innebär att hård press sätts på stadens politiker i arbetet med den nya delgeneralplanen.

Fler ledare