Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Ewa Danielsson, kommundirektör i Saltvik.

Kommentarer

Vill på inget sätt kritisera

Vill på inget sätt kritisera ledartexten, Långt därifrån! Men, dess rubrik väcker frågor angående hur jämställdhet bör beivras för att komma jämställhet till nytta. Hänvisar till en nyhetsartikel den 20 juli, under rubriken: ”Aktion under Miss Li för att lyfta ojämlikhet”. Där framkommer att Ålands Feministparaply under Rockoff ämnar, citat: ”... genomföra en aktion och ta ställning för jämlikheten genom att tillsammans gå och lyssna på Miss Li i rosa t-shirts för en jämställd festivalscen”. Ålands Feministparaply i all ära. Men – men hur är det egentligen med denna intresseföreningens förankring i verkligheten? Enligt föreningens Sofia Enholm verkar Dennis Janssons främsta uppgift vara att tillfredställa hennes intresseförenings behov av många fler kvinnor i rampljus. Och för just det ändamålet erbjuds, tillhands liksom, Citat: ”Vi har tillsammans i feministparaplyet suttit och skrivit ihop en lista på grymma tjejer som alla skulle kunna bokas till Rockoff.” ... ”grymma tjejer” (och senare i texen ”supercoola” tjejer). (Forts följer)

(Fortsättning) Dessvärre – om

(Fortsättning) Dessvärre – om staden fortsättningsvis ska förunnas möjligheten till sin smått enorma nytta av Rockoff – då vill det nog allt till att Dennis Jansson har sista ordet angående underhållning som Rockoffs gängse publik kan förväntas vara beredd att betala för. Enholm å sin sida, hon undrar vidare, hon, citat: ”Finns det några exempel på andra festivaler som lyckas balansera fördelningen mellan könen?” Apropå könsfördelning, åtminstone i Gräsrots ögon finns betydligt mer både besynnerliga och beaktansvärda ”festivaler” än Dennis Janssons Rockoff. Som mest iögonfallande ter sig Landskapregeringen och Lagtingts presidium: Lantrådet Katrin Sjögren, vice lantrådet Camilla Gunell, talman Gun-Mari Lindholm, första vice talman Veronica Thörnroos och andra vice talman Viveka Eriksson ... fem kvinnor i självstyrelsens topp ... i ensamt majestät på ”kuskbocken”. Kan den jämställdheten alls tänkas ha haft någon inverkan på heta drömmar om exklusiva vidlyftigheter som ”Kortrutt”, och modifieringar tillförda allas vårt åländska samhällsskick i största allmänhet?

Historien ger oss visserligen lärdomar. Men den kan också missbrukas politiskt för att styra politiken i önskad riktning.

Sommarens torka skördar nu offer bland de åländska jordbrukarna. Flera aviserar att de lägger av eller drar ned rejält på produktionen. Vill Åland fortsätta ha ett jordbruk och främja klimatsmart närodlad mat behövs det konkreta stödåtgärder utöver lånelöften.

En för alla kommuner gemensam räddningsmyndighet kan förbättra kvalitet och likabehandling.
Men viktigast är frågan ändå som ett symboliskt samarbetsprojekt.

Klarar EU den växande nationalismen och populismen? Riskerar EU att stupa på invandringen? Eller kommer majoriteten i de europeiska länderna att i ett skarpt läge inse att de globala utmaningarna, till exempel terrorism, klimathot, migration och en allt äldre befolkning, tacklas bäst tillsammans?

Att kommunreformen säkerställer en mer jämlik tillgång till service är välkänt. Men hur möjligheterna att finansiera en sådan kan förbättras har blivit hängande i luften.

Talar de stora globala trenderna vi just nu ser för eller emot en positiv ekonomisk utveckling för Åland? För vår viktigaste bransch sjöfarten är svaret i bästa fall tudelat.

Det finns de som tror att populistiska politiker kan neutraliseras om de får delta i beslutsfattandet. Man tänker att de inte är så farliga, att det de säger bara är en massa ord utan vikt.

Ekonomisk sett lönar det sig att födas som man. Denna gamla sanning bekräftas av Åsubs jämställdhetsbilaga, som publicerats i samband med landskapsregeringens budgetförslag.

Det är inte konjunkturen som är det stora problemet för Åland, utan den åländska ekonomins oförmåga att generera tillväxt oavsett om det råder goda eller dåliga tider.

En sak som man inte lägger tillräcklig vikt vid när man diskuterar jämställdhet är ekonomi. Att det är helt livsviktigt för flickor och kvinnor att ha en utbildning som gör att de kan försörja sig i livet.

Viking Lines agerande kring minnesmonumentet över grundarna Gunnar och Ellen Eklund väcker frågor. Oavsett vad som ligger bakom beslutet att dra in finansieringen framstår det utåt som att Viking Line anammar en allmän tradition av att marginalisera historiens kvinnor.

Kanske vi borde använda Alla helgons dag till att tänka på tidens obevekliga gång och på hur allt förändras.

Mellan 1970 och 2014 har bestånden av vilda ryggradsdjur minskat med i snitt 60 procent. Trenden pekar på att siffran om två år kan ha ökat till 70 procent.
Orsaken: Människans överkonsumerande levnadssätt.

Fler ledare