Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Christer Fahlstedt, vd för Paf.

Kommentarer

Bästa Christer Fahlstedt, vd

Bästa Christer Fahlstedt, vd för Paf, är Du medveten om att rätt många ålänningar har en årsinkomst som understiger 15.000 euro? Och hur säker kan någon vara på att ingen i den belägenheten är stadigt förankrad i speldjävulens klor? Att ange 30.000 euro som maximerad förlust per år – det torde för väldigt många av oss te sig som ett hån gentemot gemene ålänning. Att Paffen är en högst väsentlig landskapets tillgång – det rättfärdigar inte på något sätt att denna allas vår tillgång, bildlikt talat, banar sig väg över enskilda lik!

Håller med Gräsrot. Att

Håller med Gräsrot. Att ursäkta sig med att andra spelbolag har sämre rutiner är inte hållbart. Frågan kvarstår: Skall ålänningarna äga ett spelbolag? Nej, inte under sådana förhållanden att man inte kan garantera "rent spel", och det har inte Paf några rutiner för, ännu. Frågan är om man överhuvudtaget jobbar med den frågan, eller om man stoppar huvudet i busken och låtsas som att "ändamålet helgar medlen".

Allt som oftast får man, som tidningsläsare, ställa sig frågan om man läst rätt. Som i fråga om alla turer kring att genomföra ett treskiftssystem inom äldreomsorgen i Mariehamn. En ändring som mer än hälften av de anställda motsätter sig och som slår sönder ett fungerande system.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Anna Häger, ordförande för Natur och miljö.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Olof Ehrenkrona, Sveriges generalkonsul på Åland.

Så har då äntligen festen börjat. Fotbolls-VM övertrumfar ju till och med OS.
Synd bara att diktaturen Ryssland står som värd.

Det är märkligt tyst om det omfattande censurfilter som EU nästa vecka röstar om att införa på nätet. Saken borde debatteras högljutt som den ödesfråga det är.

Är du GAL? Eller TAN? Eller lite av båda? Nu räcker det inte längre att säga att man är höger eller vänster eller står i mitten, nu kan vi delas in också enligt värderingar.

Vi befinner oss i den ljusaste tiden av året, en tid som gjord för att vara ute i naturen, vandra i skog och mark. Ändå säger man att vi nordbor vistas allt mindre i naturen, att kunskapen om växter och djur stadigt minskar.

Självstyrelsedagen är ett utmärkt tillfälle om man vill fundera över vad som är en bra styrelseform för små och stora folk. De senaste hundra åren har den europeiska kartan ritats om många gånger och ingen vågar väl tro att den är färdigritad än.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Siv Ekström, rektor vid Medis.

Låt oss ta efter filantropen Bill Gates och skänka Hans Roslings bok ”Factfulness” till alla ungdomar omkring oss.
Tillförsikt är en av de finaste examensgåvor vi kan skänka.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Johan Karrento, filmare. 

De farsartade turerna kring Svenska Akademien har tagit ett välbehövligt sommarlov. Men krisen kring den decimerade samlingen är inte över, den har bara satts på paus. Kanske någon kommer fram med goda idéer om rekonstruktion när hösten är här.

Under veckan som gick gjorde rädslan för en europeisk bankkris och en nära förestående kollaps av eurosamarbetet comeback. Mycket tyder ändå på att rädslan är överdriven.

Fler ledare