Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Johan Dahlman, Järsöbo och pensionerad vd.

Kommentarer

Om så många ålänningar vill

Om så många ålänningar vill tillbaks till Åland efter studier , varför ger man då jobb till så många från ex Finland ? Och det är beslutsfattarna som måste stödja folk med idéer och entreprenörsanda. Titta på det senaste bråket mellan Rock Off och staden. Varför motarbeta , överhuvudtaget , folk som vill något ? Det är inte åländskt ! Tvärtom !

Några exempel:

Några exempel: stadsarkitekten Wigelius , har ej hört ett enda gott ord om henne , tvärtom . Socialchefen Lehtonen , som tyckte att det inte var socialens ansvar att ta hand om hemlösa.Polismästare Honkkala som har sökt fyra jobb ( inte fått ett enda ) för att komma bort från Åland. Så hur stabil är hon i sitt arbete. Körkkö, som blivit ovän med Trobergshemmets personal, påminner om förra Röda Kors chefen som kom på kant med alla. Heinonen, stadsdirektör som kämpar emot all utveckling . Vad har dessa personer gemensamt ? Alla kommer från Finland .Har någon som agenda att anställa folk därifrån ?

Hej Dahlman,

Hej Dahlman, Var inte du en av huvudägarna för ett tanker rederi som startade under 1990-talet men som slutade i konkursartat tillstånd. Det är nog ett betydligt större fiasko än vad Viking Line åstadkommit - det enda finländska passagerar rederi förutom Eckerölinjen som lyckats hålla sig flytande i en tuff konkurrenssituation. Ditt eviga spekulerande runt Viking och Eckerö och vad de borde ha gjort ter sig litet malplacerat efter dina egna rederimässiga fadäser.

I detta tanker bolag var

I detta tanker bolag var Johan inte involverad på något vis. Men däremot satt han i styrelsen på Eckerö som under hans tid där flaggade ut både M/S Eckerö och M/S Birka Paradise. Det gynnade ju mera den svenska arbetsmarknaden. Sensmoral i historien: man kan tydligen skriva och påstå vad som helst fastän man avböjer sig från att leva som man lär....

Sailor har fel. Det tanker

Sailor har fel. Det tanker rederi som avsågs var inte Alandia Tanker Co. Om minnet inte sviker var namnet Nordic Tanker etc och fartyget som senare övertogs av banken hette Fortuna eller något liknande. Dahlmans annars klockrena investeringskänsla slog nog fel denna gång och han fick nog ä öppna det egna lädret.

Det går inte att undgå dem, alla annonser i veckotidningar och magasin som marknadsför olika piller och preparat som lovar att bota och lindra alla de krämpor som följer med en åldrande kropp. Samtidigt kan man när man vill i dagstidningarna läsa om hur den åldrande befolkningen blir en allt större belastning för samhället som ska ställa upp med hälsovård och vårdplatser för den allt större delen åldringar i systemet.

Spekulationerna har varit många och intensifierats den senaste tiden. Ett större aktieinnehav inom Viking Line är sålt till en icke åländska ägare. Många är oroade men många ser även möjligheter med att det kommer in en ny delägare med nya idéer.

Den gemensamma Ålands räddningsmyndighet ser nu äntligen ut att starta till årsskiftet. En välkommen reform. 18 räddningskårer på 16 kommuner är ett absurt resursslöseri.

En långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik måste –liksom andra strategier –beakta en mångfald av politiska intressen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Fler ledare