Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Johan Dahlman, Järsöbo och pensionerad vd.

Kommentarer

Om så många ålänningar vill

Om så många ålänningar vill tillbaks till Åland efter studier , varför ger man då jobb till så många från ex Finland ? Och det är beslutsfattarna som måste stödja folk med idéer och entreprenörsanda. Titta på det senaste bråket mellan Rock Off och staden. Varför motarbeta , överhuvudtaget , folk som vill något ? Det är inte åländskt ! Tvärtom !

Några exempel:

Några exempel: stadsarkitekten Wigelius , har ej hört ett enda gott ord om henne , tvärtom . Socialchefen Lehtonen , som tyckte att det inte var socialens ansvar att ta hand om hemlösa.Polismästare Honkkala som har sökt fyra jobb ( inte fått ett enda ) för att komma bort från Åland. Så hur stabil är hon i sitt arbete. Körkkö, som blivit ovän med Trobergshemmets personal, påminner om förra Röda Kors chefen som kom på kant med alla. Heinonen, stadsdirektör som kämpar emot all utveckling . Vad har dessa personer gemensamt ? Alla kommer från Finland .Har någon som agenda att anställa folk därifrån ?

Hej Dahlman,

Hej Dahlman, Var inte du en av huvudägarna för ett tanker rederi som startade under 1990-talet men som slutade i konkursartat tillstånd. Det är nog ett betydligt större fiasko än vad Viking Line åstadkommit - det enda finländska passagerar rederi förutom Eckerölinjen som lyckats hålla sig flytande i en tuff konkurrenssituation. Ditt eviga spekulerande runt Viking och Eckerö och vad de borde ha gjort ter sig litet malplacerat efter dina egna rederimässiga fadäser.

I detta tanker bolag var

I detta tanker bolag var Johan inte involverad på något vis. Men däremot satt han i styrelsen på Eckerö som under hans tid där flaggade ut både M/S Eckerö och M/S Birka Paradise. Det gynnade ju mera den svenska arbetsmarknaden. Sensmoral i historien: man kan tydligen skriva och påstå vad som helst fastän man avböjer sig från att leva som man lär....

Sailor har fel. Det tanker

Sailor har fel. Det tanker rederi som avsågs var inte Alandia Tanker Co. Om minnet inte sviker var namnet Nordic Tanker etc och fartyget som senare övertogs av banken hette Fortuna eller något liknande. Dahlmans annars klockrena investeringskänsla slog nog fel denna gång och han fick nog ä öppna det egna lädret.

Historien ger oss visserligen lärdomar. Men den kan också missbrukas politiskt för att styra politiken i önskad riktning.

Sommarens torka skördar nu offer bland de åländska jordbrukarna. Flera aviserar att de lägger av eller drar ned rejält på produktionen. Vill Åland fortsätta ha ett jordbruk och främja klimatsmart närodlad mat behövs det konkreta stödåtgärder utöver lånelöften.

En för alla kommuner gemensam räddningsmyndighet kan förbättra kvalitet och likabehandling.
Men viktigast är frågan ändå som ett symboliskt samarbetsprojekt.

Klarar EU den växande nationalismen och populismen? Riskerar EU att stupa på invandringen? Eller kommer majoriteten i de europeiska länderna att i ett skarpt läge inse att de globala utmaningarna, till exempel terrorism, klimathot, migration och en allt äldre befolkning, tacklas bäst tillsammans?

Att kommunreformen säkerställer en mer jämlik tillgång till service är välkänt. Men hur möjligheterna att finansiera en sådan kan förbättras har blivit hängande i luften.

Talar de stora globala trenderna vi just nu ser för eller emot en positiv ekonomisk utveckling för Åland? För vår viktigaste bransch sjöfarten är svaret i bästa fall tudelat.

Det finns de som tror att populistiska politiker kan neutraliseras om de får delta i beslutsfattandet. Man tänker att de inte är så farliga, att det de säger bara är en massa ord utan vikt.

Ekonomisk sett lönar det sig att födas som man. Denna gamla sanning bekräftas av Åsubs jämställdhetsbilaga, som publicerats i samband med landskapsregeringens budgetförslag.

Det är inte konjunkturen som är det stora problemet för Åland, utan den åländska ekonomins oförmåga att generera tillväxt oavsett om det råder goda eller dåliga tider.

En sak som man inte lägger tillräcklig vikt vid när man diskuterar jämställdhet är ekonomi. Att det är helt livsviktigt för flickor och kvinnor att ha en utbildning som gör att de kan försörja sig i livet.

Viking Lines agerande kring minnesmonumentet över grundarna Gunnar och Ellen Eklund väcker frågor. Oavsett vad som ligger bakom beslutet att dra in finansieringen framstår det utåt som att Viking Line anammar en allmän tradition av att marginalisera historiens kvinnor.

Kanske vi borde använda Alla helgons dag till att tänka på tidens obevekliga gång och på hur allt förändras.

Mellan 1970 och 2014 har bestånden av vilda ryggradsdjur minskat med i snitt 60 procent. Trenden pekar på att siffran om två år kan ha ökat till 70 procent.
Orsaken: Människans överkonsumerande levnadssätt.

Fler ledare