Det är inte orimligt att kräva att bankjättar som Nordea tar ett större eget ansvar. Varför ska skattebetalarna ta notan för deras misstag?

Kommentarer

..."någon fördel måste väl

..."någon fördel måste väl euron också ha!." Ett slarvigt påstående, inte alls likt Niklas Lampis vanligen sansade och balanserade synpunkter. Ett tillfälligt olycksfall i arbetet ?. Vi längtar ju inte tillbaka till forna tiders valutagränser och penningväxlingar m.m. Den största nackdelen för Åland, skattegränsen, beror inte på euron. Den har vi våra egna politikers bristande förhandlingsskicklighet att tacka för.

Ett slarvigt påstående ..."?

Ett slarvigt påstående ..."? Du tycker det, jo. Men, för ålänningar måttligt imponerade av Finland som fosterland, och som kanske just därför blir allt fler som handlar allt mer i Sverige – för dem ger inte vare sig euron eller Nordea någon särskilt nämnvärd fördel, precis! Försök med euro i handen växla till Dig kronor, vilka som helst, i en Nordea- bank, var som helst på Åland. Eller vice versa vad främmande valuta, vilken som helst, beträffar. Beskedet Du får är antalet dagar det tar innan Din beställda valuta finns ”hemma”. Frågan är tydligen "bara" vad denna tämligen nydanade serviceformen kostar? Bankservice överhuvudtaget? Ja, den påminner numera mest bara om hur alla sagor börjar: ”Det var en gång ...”.

I denna insändare är inte

I denna insändare är inte Niklas helt ute och cyklar men påläst är han inte. Svenska staten vill ha skatt på finansiella transaktioner för att höja på statskassan. Punkt. Visst fick Svenska staten på in med stort bankunderstöd vid senaste krisen men dessa har bankerna betalat tillbaks. Med Nordbanken i färskt minne. Banken klarade inte av sina lån och svenska staten tog i princip över banken av ägarna och sålde den med stor vinst. När, efter avregleringen av finansmarknaden, har skattebetalarna i norden fått stå för någon banksmäll? Blanda nu inte in sub prime och Lehman. Observera att finanskrisen eventuellt hade kunnat undvikas om amerikanska staten gått in och räddat Lehman man de gjorde det inte för de ville använda Lehman som varnande exempel. Vill man minska risken i det finansiella systemet så måste man öka på bankernas likviditetskrav och riskkontroll. Det är inte det Niklas idol Andersson talar om utan hon vill enligt god socialdemokratisk anda införa en skatt. En skatt som inte finns i något konkurrent land. Walle är för intelligent för att gå med på något sådant. Din ledare får folk att tro att skattebetalarna står för notan medan ägarna berikar sig.

En del av finansbranschens

En del av finansbranschens kritik mot de höjda resolutionsavgifterna är att den modell som presenterats inte har formen av en fond och att avgifterna löper vidare år efter år. Det gör att branschen ser det som en skatt istället för ett skydd vid en eventuell kris.

"Nordea kan komma att flytta

"Nordea kan komma att flytta sitt huvudkontor från Sverige om regeringens senaste förslag om höjda bankavgifter blir verklighet. Enligt Nordeas beräkningar skulle avgifterna öka från en halv miljard kronor 2016 till knappt 6 miljarder 2019."

I och med den där

I och med den där "upplysnings-nyheten" utgår Du väl ändå bara inte ifrån att allmänheten generellt ingen som helst tillgång har till gängse massmedia? Om så faktiskt är fallet, då får man onekligen en viss förståelse för Din allmänbildande bankmannakallelse.

Jag vet faktiskt inte. Niklas

Jag vet faktiskt inte. Niklas har åtminstone inte gjort sin läxa utan tror det handlar om en fond. Missförstånd, slarv eller bygger bara sina argument på en 1 minuters intervju med Andersson i Rapport, det vågar jag inte svara på. En del av finansbranschens kritik mot de höjda resolutionsavgifterna är att den modell som presenterats inte har formen av en fond och att avgifterna löper vidare år efter år. Det gör att branschen ser det som en skatt istället för ett skydd vid en eventuell kris.

”Jag vet faktiskt inte”,

”Jag vet faktiskt inte”, skriver Du. Vad i hela friden är det som Du faktiskt tillstår Dig inte veta? Ett sådant ”fenomen” trodde man ju bara inte kunde inträffa! Lampis denna ledare kommenterar Du fyra gånger ... för säkerhets skull, förmodligen. I den mån Du kommenterar någon annan än Lampi angående ledaren, då besvarar Du Dina egna kommentarer till den. Alltså, det finns uppenbarligen ingen som helst hejd på övertygelsen om Din egna förträfflighet som allvetare. Om också ”finansbranschen” låter sig roas av Ditt orerande om dess förehavanden ... ja, också om det får man sig förhoppningsvis en djupgående vetenskapsmanna-analys till livs.

Sidor

Åländska barn är mer aktiva på nätet än någonsin. Nu gäller det för vuxna i deras närhet att hänga med i svängarna. Bara genom att öka vår egen kunskap på området kan vi hjälpa barnen att orientera sig tryggt på nätet.

I dag startar kampanjen läskonditionspasset – ett utmärkt och lustfyllt tillfälle att träna såväl hjärna som kropp. Läsning i kombination med motion är rena mirakelhälsokuren –och helt gratis.

Privatiseringen har hittills inneburit en bra skärgårdstrafik till lägre kostnader, men riskerar privatiseringen att gå ut över verksamhetens långsiktighet?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

Fler ledare