Att de äldre på Trobergshemmet tvingas stå ut med inomhustemperaturer på upp mot 30 grader är allvarligt och stadens hantering av problemet liknar mest en fars.

Kommentarer

Sällan har behovet av en

Sällan har behovet av en specifik ledartext varit så stort som för detta Ditt, i Gräsrots ögon, ett mästerstycke – en klartext, omöjlig att missförstå. Mest frapperande är hur väl den påminner om socialminister Wille Valves ”procentuella” åldringsvård. Ett principiellt dilemma, som hela Landskapsregeringen som sådan synes vara drabbad av. Där företeelsen finns kallas den prioriteringsförmåga. Och apropå samhällsmodifieringar, vilken officiell befattningshavare får egentligen sakna förmåga att prioritera å andras vägnar? Dessutom åligger en makthavare – engagerad av vilken arbetsgivare som helst – åtminstone ett visst innehav av aktuell sakkunskap. Tack, Fredrik Rosenqvist!

Man borde ställa frågor hur mycket det hela får kosta, hur finansieringen ska ske och hur det inverkar på underhållet av andra viktiga byggnadsminnen på Åland.

Det finns en hos delar av sittande regering som bara skapar onödiga låsningar.

Upphandlingen av trafiken på södra linjen var dåligt skött från början, den enda som inte verkar inse det är infrastrukturministern Mika Nordberg (MSÅ).

Säljägarna på Otterböte kom från nuvarande Polen. På samma sätt är vi alla som bor här i dag resultatet av vågor av invandring. Idén om ett monokulturellt Åland är lika falsk som bisarr.

Stipendieboenden för gästade konstnärer är en vinstaffär för alla inblandade. Åland ligger bra till med tre sådana boenden, men skulle kunna utveckla sitt artist in residence-system ytterligare.

Att Rederi Ab Eckerö säljer delar av sitt aktieinnehav i Alandia till Wiklöf Holding kan innebära att den omdebatterade hembudsklausulen försvinner på nästa bolagsstämma.

Sexuella trakasserier bland barn är mycket vanligare än man tror. Samtidigt är pornografin bara ett knapptryck bort.

Det finns från åländsk sida en både realistisk och nykter syn på det skärpta säkerhetsläget i Östersjön.

Debatten som förs om Ytternäs skolas beslut att ha mångkultur som tema i år visar att alla skolor borde följa efter.

Allt tyder på att mötet mellan försvarsministeriet och Åland var en framgång. Tyvärr såg ministern till att rubrikerna handlade om något annat.

”Turn on, tune in, drop out” - vilket ungefär betyder: tänd på, koppla upp dig mot alltet, slockna ut –den gamle drogromantikern Timothy Learys berömda ord beskriver ganska bra diskussionen inför den svenska valrörelsen och det allmänna debattklimatet på nätet.

#Metoo-rörelsen fungerade som en viktig ventil och helande kraft för många drabbade kvinnor, men om inte vittnesmålen får konsekvenser för förövarna kommer tyvärr övergreppen att fortsätta och debatten dö ut.

Det som behövs nu är politiskt mod att inse att den cementerade blockpolitiken har nått vägs ände.

Fler ledare