Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Kommentarer

Henrik Herlin, än en gång

Henrik Herlin, än en gång visar Du med all önskvärd tydlighet Din förmåga att ordentligt trycka tummen på en ömmande punkt – där den verkligen behövs. Tack! Dessvärre, vem kunde tro att självstyrda ålänningar någonsin skulle tvings tillstå att den finska statsmakten kunde bli nödvändig som något av en allas vår självstyrelses indirekta bromskloss. Och behovet av den, bromsklossen ... det är nån’ting, det – som nuvarande Landskapsregering (LR) verkligen har ”lyckats” framställa! LR:s smått sakrala samhällsmodifieringar överlag – den ena efter den andra – de påvisar, i Gräsrots ögon, tydligast LR:s patetiska brist på elementärt juridiska insikter. Som något av kronan på detta kännspaka verk som sådant framstår Nina Fellmans, Fru Kommunministerns, utgjutelser i gårdagens Ålandstidning (under rubriken: ”Kommunerna sätter bara sig själva i knipa”) angående hennes tydligen alltjämt fortlöpande arbetsinsats ... Ålands kommunstruktur till ”gagn”, liksom. (Forts. Följer)

(Fortsättning) Men hjälp av

(Fortsättning) Men hjälp av sitt i egentlig mening juridiska fiasko – i både Ålandsdelegationen och Högsta domstolen angående också Ålands kommunstruktur – nu förvänta hon sig tydligen att kommunerna därmed ska följa LR i spåren. Det vill säga, Fellman förväntar sig tydligen att också kommunerna ska ödsla dyrbar arbetstid på ett grötmyndigt spektakel, som samtliga berörda parter torde vara överens om att det aldrig blir förverkligat. Dessbättre synes LR – med Nina Fellman som något av galjonsfigur – lida total brist på självbevarelsedrift.

Om det skall byggas bro till

Om det skall byggas bro till Gripö o ny färja. Bygg bron enfilig, man skall antingen till eller från färjan, regleras med trafikljus. Det är nästan helt rakt mellan färjfästena, så varför inte en vajerfärja, slipper laddstationer mm

Röstning över internet är ett naturligt nästa steg. Det vore olycligt om landskapets försök faller på en teknikalitet.

Glöm inte bort den enskillde individen i frågan om vem som ska finansiera vårdplatser.

All heder åt Föglös kommunstyrelse som pausade planerna på en enkät om kommunsammanslagning, efter relevanta invändningar från statsvetarprofessor Göran Djupsund.
Enkäten är ett trubbigt verktyg om den används slarvigt.

I valtider är det lätt att tro att det behövs mer centraliserat beslutsfattande och fler stora projekt för att samhället ska fungera. Så är det inte. Se bara på älgjakten.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Fler ledare