Tar Mariehamns stad en oacceptabel risk genom att låna ut flera miljoner euro till Mariehamns hamn Ab? Nej, man skulle ta en större risk om man inte gjorde det.

Kommentarer

Upplägget där staden lånar ut

Upplägget där staden lånar ut pengar till sitt eget hamnbolag är en bra affär för stadens skattebetalare och det innebär mindre risk än andra tänkbara lösningar på hamnens finansieringsbehov….. Hur kan det vara mindre risk? .Det är exakt samma risk i och med att staden äger 100% av hamnbolaget. Vad är detta för dumheter?.... Bolagiseringen innebär mindre risker, stora ekonomiska fördelar och en mer professionellt skött verksamhet….. Är du snäll och redogör för de två första du nämner. Stora skriver du dessutom. Vad är det hör för dumheter då staden äger 100% av bolaget.

Bolaget får av naturliga

Bolaget får av naturliga orsaker enligt avtalet med staden inte pantsätta hamnen. …Varför bildar man ett bolag om bolaget inte självständigt i får driva sin affärsverksamhet? Var det inte grunden till privatiseringen? De flesta verksamheter kräver någon form av främmande kapital vilken i sin tur kräver pant. Vad är det här för dumheter?... I det nuvarande upplägget lånar staden pengar på banken till en ränta på två procent och lånar dem vidare till hamnen för fyra procent. …Vinsten som uppstår är skattefri och gör att staden, utan att ta större risk, kan spara tiotusentals euro. Jasså och vad är skillnaden mot att hamnbolaget betalar dividend åt staden. Är vinsten skattefri? Det är ju för fan samma pengar som snurrar inom staden. Vad är det här för dumheter?.....

Åländska barn är mer aktiva på nätet än någonsin. Nu gäller det för vuxna i deras närhet att hänga med i svängarna. Bara genom att öka vår egen kunskap på området kan vi hjälpa barnen att orientera sig tryggt på nätet.

I dag startar kampanjen läskonditionspasset – ett utmärkt och lustfyllt tillfälle att träna såväl hjärna som kropp. Läsning i kombination med motion är rena mirakelhälsokuren –och helt gratis.

Privatiseringen har hittills inneburit en bra skärgårdstrafik till lägre kostnader, men riskerar privatiseringen att gå ut över verksamhetens långsiktighet?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

Fler ledare