Plastpåsar är inget stort miljöproblem på Åland, men det skulle heller inte vara speciellt svårt att fasa ut dem.

Kommentarer

Problemet är: Centerns Runar

Problemet är: Centerns Runar Karlsson undrar varför landskapsregeringen inte gått in för förbud mot plastkassar och plastpåsar när länder i Afrika gjort det. Detta efter att Centern suttit i regeringen nästan hela 2000-talet. Rätt fråga, är det dags för Åland att omvärdera ett eventuellt förbud mot plastkassar.

Ett förbud mot plastpåsar

Ett förbud mot plastpåsar medför inte oöverstigliga problem, men varför förbjuda en produkt som fungerar väl, väljs av konsumenterna och har mindre negativ klimatpåverkan än de flesta alternativen, ( se t. ex. Suzie Cave: Carrier bags – Environmental Impact, NIAR 180-14).Plastpåsar kan bli problem genom massiv nedskräpning av människor. I vår del av världen har vi fungerande system för insamling och omhändertagande av avfall. Plastpåsarna som vi använder för att bära hem varor i, har minst en andra användning som soppåse och en tredje genom omarbetning till ny produkt eller energiutvinning vid förbränning. Energivärdet är mycket högt. Att förbjuda plastpåsar på Åland medför inga positiva effekter, vare sig här eller i Afrika.

I Afrika har det startas upp

I Afrika har det startas upp många "företag" i byarna som tillverkar badtofflor av plastkassar som skräpar i vatten och natur. Varför kopplade inte Runar denna tillverkning till Åland och möjlighet att använda PAF medel för att få igång denna småskaliga verksamhet som är som gjord för den småskalighet som Centern förespråkar.

Ledningsbytet på Paf har hittills inneburit en nöjdare personal och ett större fokus på produkten, vilket bådar gott för framtiden.

Terroristerna vill inget hellre än att rädslan sprider sig och att alla dras över en kam. Finland, Norden och Europa ska inte ge dem rätt.

Man får minnas, när man behandlar den här tiden, att den var mycket turbulent. Alla dessa faktorer måste vägas in om man vill förstå vad som var grogrund för återföreningstanken.

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Fler ledare