Stadsstyrelsen beslutade i torsdags att återremittera ärendet om delgeneralplan för centrum. Med som vägkost till beredningen sade man att skyddsvärdet även ska bedömas utgående från en ändamålsenlig samhällsstruktur. Nu finns möjligheten att sätta rätt riktning. Riktningen mot en positiv utveckling av centrum.

Kommentarer

"Det torde vara enkelt för

"Det torde vara enkelt för Moderaterna, Centern, Obunden samling, Ålands framtid och Liberalerna att enas och fatta ett långsiktigt beslut kring centrumutvecklingen". Dahlen tar inte ordet i sin mun men är precis lika medveten som alla andra att det är S motvilja och samarbetssvårigheter som förstört centrumutvecklingen.

Sossarnas enorma avundsjuka

Sossarnas enorma avundsjuka har förstört staden ! Deras avundsjuka mal och tär på dem och dessvärre sätter stopp för all nybyggnation. För ingen skall minsann få förtjäna något , speciellt inte fastighetsägarna. Sossarna är en fara för hela Ålands utveckling.

Instämmer tillfullo, Observer

Instämmer tillfullo, Observer. Men kan ändå inte undgå att notera några tankar i medlidsamhetens tecken. Också i det så kallade sosselägret finns tvivelsutan vissa för allas vårt Åland positiva åsikter. Och inte minst tack vare Barbro Sundback har vissa av dem nått ett pragmatiskt genomförande – med Trobergshemmets så kallade åldrings- och demensvårdande uppdrag som ett exempel så gott som något. Utan Sundbacks ihärdiga nötande därvidlag – ja, vad hade stadens pensionärer då haft att förvänta sig angående deras framtid? Dessvärre framstår, åtminstone i Gräsrots ögon, Nina Fellman som sossarnas ledstjärna. Dock som en dalande sådan. Men, utan hennes bidrag torde socialdemokratin ha suttit i en betydligt säkrare sits på Åland än den gör i dagsläget.

Reaktionerna på branden i Notre-Dame påminner oss om byggnadsverkens betydelse för vår gemensamma självbild. Att sörja förlusten av historiska skatter är en nyttig övning i att vara människa.

Man kan konstatera att Finland nu, efter riksdagsvalet, uppvisar samma politiska profil som många andra EU-länder. Valet står mellan vänsterliberala och nationalistiska partier och i många länder är det svårt att få ihop stabila regeringar. Tänk bara på de svenska våndorna denna vinter.

Spänningen uteblev när de åländska väljarna hade sagt sitt. Som förväntat blev listan med Mats Löfström och Johan Ehn de klara vinnarna. Övriga kandidater hade inte mycket att sätta emot och valet var redan avgjort när förhandsrösterna presenterades.

Valdagen närmar sig och i morgon söndag är det dags att välja Ålands representant till den finländska riksdagen. Riksdagsledamoten kan och ska påverka den finländska politiken i en för Åland positiv riktning. Du väljer vem du tycker är bäst lämpad för uppdraget.

Den nya psykiatriutredningen kan bli en god grund för brådskande reformer.

Att sänka den högsta tillåtna hastigheten till 50 kilometer i timmen löser inte det grundläggande feltänket bakom de så kallade traktorbilarna för 15-åringar.
Remissvaren pekar på en rad andra problem.

Den pågående processen i Högsta förvaltningsdomstolen gällande Gustaf Widéns mark på Föglö visar att äganderätten inte är av primärt intresse för landskapsregeringen. Både lagstiftningen och dess uttolkning behöver förändras för att en långsiktig förvaltning av mark ska möjliggöras.

Vattnet, denna ädelåländska naturtillgång, mår inte bra. Statusen för det ekologiska läget ligger på en måttlig nivå i mellan- och ytterskärgården medan situationen i innerskärgården är otillfredsställande, enligt en ny undersökning.

Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Årets Kastelholmssamtal kretsade kring det angelägna problemet med att politiska meningsmotståndare blir allt sämre på att förstå varandra.
Synd att ingen sådan bjöds in till panelen.

Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Åland behöver omedelbart en ny, starkare och tydligare, djurskyddslag som gör det lättare att omhänderta djur som far illa och som ger ÅMHM rätt att utfärda djurhållningsförbud. Fler djur ska inte behöva dö av svält.

När förändringens vindar blåser starkt och politiska löften avlöser varandra är det viktigt att komma ihåg vad som har byggt upp vårt samhälle, nämligen sparande och företagande. Konservatismen erbjuder en syn på samhället som både bevarar det goda och samtidigt bejakar genomtänkta förändringar.

Fler ledare