Stadsstyrelsen beslutade i torsdags att återremittera ärendet om delgeneralplan för centrum. Med som vägkost till beredningen sade man att skyddsvärdet även ska bedömas utgående från en ändamålsenlig samhällsstruktur. Nu finns möjligheten att sätta rätt riktning. Riktningen mot en positiv utveckling av centrum.

Kommentarer

"Det torde vara enkelt för

"Det torde vara enkelt för Moderaterna, Centern, Obunden samling, Ålands framtid och Liberalerna att enas och fatta ett långsiktigt beslut kring centrumutvecklingen". Dahlen tar inte ordet i sin mun men är precis lika medveten som alla andra att det är S motvilja och samarbetssvårigheter som förstört centrumutvecklingen.

Sossarnas enorma avundsjuka

Sossarnas enorma avundsjuka har förstört staden ! Deras avundsjuka mal och tär på dem och dessvärre sätter stopp för all nybyggnation. För ingen skall minsann få förtjäna något , speciellt inte fastighetsägarna. Sossarna är en fara för hela Ålands utveckling.

Instämmer tillfullo, Observer

Instämmer tillfullo, Observer. Men kan ändå inte undgå att notera några tankar i medlidsamhetens tecken. Också i det så kallade sosselägret finns tvivelsutan vissa för allas vårt Åland positiva åsikter. Och inte minst tack vare Barbro Sundback har vissa av dem nått ett pragmatiskt genomförande – med Trobergshemmets så kallade åldrings- och demensvårdande uppdrag som ett exempel så gott som något. Utan Sundbacks ihärdiga nötande därvidlag – ja, vad hade stadens pensionärer då haft att förvänta sig angående deras framtid? Dessvärre framstår, åtminstone i Gräsrots ögon, Nina Fellman som sossarnas ledstjärna. Dock som en dalande sådan. Men, utan hennes bidrag torde socialdemokratin ha suttit i en betydligt säkrare sits på Åland än den gör i dagsläget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Till slut presenterades Finlands nya regeringsprogram. Ett regeringsprogram i stor obalans och med många kompromisser men med möjligheter för Åland.

Fler ledare