Ensamhet påverkar vår hälsa på flera olika sätt. En finländsk vetenskaplig undersökning visar på en stark koppling mellan ensamhet och isolering och ökad risk att dö i cancer. Men i ensamhetens spår kommer också ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression.

Kommentarer

Tack för en fin ledare om

Tack för en fin ledare om ensamhet! Ett mycket viktigt ämne att belysa. För kännedom vill jag berätta att vi har studerat äldre personers ensamhet vid Högskolan på Åland, år 2010 bland äldre kvinnor och år 2015 bland äldre både kvinnor och män. Resultatet från den senare rapporten finns att läsa på högskolans hemsida eller via denna adress: https://www.ha.ax/uploads/2018/04/boman_erika_halsa-bland-aldre-man-och-kvinnor-pa-aland_2016_hamka15.pdf?fbclid=IwAR0XI1bKrJWnZJ7iT06hk7BI8A7DF8d0RIm-KcFNXBo78U1TI1Yh5_tIkQg Resultaten är också delvis publicerade i vetenskapliga studier. Vidare så har vi sedan 1.4 2017 arbetat med ett projekt där vi bl a erbjuder äldre en tjänst motsvarande den aktivitetslots som efterfrågas. Projektet tar dock slut vid årsskiftet, men PAF-medel har sökts för att fortsätta projektet i folkhälsans regi. Vid intresse kan man läsa mer om projektet på högskolans hemsida eller via denna webbadress: https://www.ha.ax/forskning-samverkan/projekt/framjande-av-psykisk-halsa-bland-aldre-pa-aland/?fbclid=IwAR2YrACCKKwzPLiCQoQT8YLy5meemQAYqPKyzXBMxMz1htAud6mE_JzIOzU Vi kommer innan årsskiftet släppa en rapport som summerar projektet. Hälsningar Erika Boman

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Till slut presenterades Finlands nya regeringsprogram. Ett regeringsprogram i stor obalans och med många kompromisser men med möjligheter för Åland.

Fler ledare