Ensamhet påverkar vår hälsa på flera olika sätt. En finländsk vetenskaplig undersökning visar på en stark koppling mellan ensamhet och isolering och ökad risk att dö i cancer. Men i ensamhetens spår kommer också ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression.

Kommentarer

Tack för en fin ledare om

Tack för en fin ledare om ensamhet! Ett mycket viktigt ämne att belysa. För kännedom vill jag berätta att vi har studerat äldre personers ensamhet vid Högskolan på Åland, år 2010 bland äldre kvinnor och år 2015 bland äldre både kvinnor och män. Resultatet från den senare rapporten finns att läsa på högskolans hemsida eller via denna adress: https://www.ha.ax/uploads/2018/04/boman_erika_halsa-bland-aldre-man-och-kvinnor-pa-aland_2016_hamka15.pdf?fbclid=IwAR0XI1bKrJWnZJ7iT06hk7BI8A7DF8d0RIm-KcFNXBo78U1TI1Yh5_tIkQg Resultaten är också delvis publicerade i vetenskapliga studier. Vidare så har vi sedan 1.4 2017 arbetat med ett projekt där vi bl a erbjuder äldre en tjänst motsvarande den aktivitetslots som efterfrågas. Projektet tar dock slut vid årsskiftet, men PAF-medel har sökts för att fortsätta projektet i folkhälsans regi. Vid intresse kan man läsa mer om projektet på högskolans hemsida eller via denna webbadress: https://www.ha.ax/forskning-samverkan/projekt/framjande-av-psykisk-halsa-bland-aldre-pa-aland/?fbclid=IwAR2YrACCKKwzPLiCQoQT8YLy5meemQAYqPKyzXBMxMz1htAud6mE_JzIOzU Vi kommer innan årsskiftet släppa en rapport som summerar projektet. Hälsningar Erika Boman

Några mycket gamla sädeskorn hittade på Åland har blivit omskrivna internationellt och det är därför att de i ett enda slag förändrar synen på stenåldersmänniskan som enbart ”jägare och samlare”.

Stadsstyrelsen beslutade i torsdags att återremittera ärendet om delgeneralplan för centrum. Med som vägkost till beredningen sade man att skyddsvärdet även ska bedömas utgående från en ändamålsenlig samhällsstruktur. Nu finns möjligheten att sätta rätt riktning. Riktningen mot en positiv utveckling av centrum.

Med tanke på hur hög svansföring Paf har inom spelansvarsfrågor är det direkt pinsamt att bolaget nu bötfälls av Spelinspektionen. Att skylla på en bugg duger inte, den här typen av misstag får inte ske.

Åland har alla möjligheter att bli en framstående it-nation men vi har inte tagit steget. Vi behöver ett samhällskontrakt där alla strävar åt samma håll. Allt från skolor till näringsliv.

När invånarna själva får ranka hur nöjda och lyckliga de är med livet hamnar Finland i topp. Det visar FN:s nya rapport World Happiness.
Vad är det vi gör så rätt?

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius utmanar gränserna för hur en tjänsteman får uttrycka sig, men på samma gång är vi alltid i behov av människor som inte är rädda för att säga sanningen.

Vem vinner och vem kanske till och med försvinner i det stundande riksdagsvalet? Och hur kan en kommande regering i Helsingfors se ut, en regering som de åländska politikerna ska förhålla sig till?

Då var det åländska startfältet inför riksdagsvalet klart. Ett startfält med goda kandidater och där utgången kanske är säkrare än någonsin.

Om det nya vindkraftstödet blir verklighet gynnar det både näringslivet och miljön, utan att notan för skattebetalarna behöver bli speciellt stor.

Åland ska vara ett öppet samhälle. Ett samhälle som inte stänger ute kompetens och inte stänger dörrar för sina egna medborgare. Att ställa finska behörighetskrav inom socialvården på Åland är därför djupt olyckligt.

I måndags klubbade en nästa tom riksdag lagpaketet som ger underrättelsetjänsterna utökade möjligheter att avlyssna medborgarna.

Bland fjolårets nyord hittar man ”flygskam” och ”klimatångest”. Båda två indikerar att fenomen relaterade till klimatet skapar både ångest och skam – frågan är om det inverkar på klimatfrågorna.

Att den Europeiska centralbanken (ECB) skjuter upp sin planerade räntehöjning och inför nya stöd för banksektorn är ett illavarslande tecken för den europeiska ekonomin.

Fler ledare