Ett plusresultat på 16 miljoner för landskapet är väl godkänt, även om huvudförklaringen är sådant som man själv inte rått på.

Kommentarer

Här Niklas Lampi, visar du

Här Niklas Lampi, visar du tydligt att Du inte är tillfullo informerad om ämnet Du beskriver! Läs Marianne Eliassons, Gun Carlsons, Barbro Sundbacks och Harriet Lindemans gemensamma insändare under rubriken: ”En hållbar åländsk äldreomsorg” (webb-bilagan15 april). Och gör gärna en grundlig uppföljning via ÅHS:s minnesmottagning, doktor Christian Andersson och Demensföreningens Cita Nylund. Enligt Gräsrots förmenande är Landskapsregeringens prioriteringar angående tillbuds stående medel och behovet därav, till åtminstone vissa delar, utomordentligt märkliga!

Ensamhet påverkar vår hälsa på flera olika sätt. En finländsk vetenskaplig undersökning visar på en stark koppling mellan ensamhet och isolering och ökad risk att dö i cancer. Men i ensamhetens spår kommer också ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression.

Det FN-ramverk som var tänkt att innebära en mer human global migrationspolitik har i stället blivit ett tecken på hur starka de extrema åsikterna om flyktingar och deras rättigheter vuxit sig på bara några år.

Det behövs mer fakta och mindre känslor i debatten om var Mariehamns energi ska placeras.

En rapport om hur våra matvanor ger utslag på klimatet presenterades i veckan och den är gjord av forskaren Vilma Sandström. Hennes siffror, som berör hela EU, ställer många av våra föreställningar på huvudet.

De autonoma fartygen är snart här och de lär förändra Ålands viktigaste bransch i grunden.

Alla röster behövs i en balanserad debatt, så väl unga som gamla, kvinnor som män.

Vi har den gångna veckan återigen påmints om hur många människor det finns på Åland som för en imponerande kamp mot den mest skrämmande av sjukdomar.

Om ålänningar vill spela på Lotto är det klart att de ska få göra det, men hur mycket energi är det rimligt att lägga ner på att få tillbaka Veikkaus till Åland?

En generösare familje- och invandringspolitik behövs när Finlands befolkning blir äldre och krymper.

Vi står på tröskeln till årets stora matfest: Julhelgen då vi både äter och slänger långt mer mat än vad vi behöver.

Det är bra att landskapsregeringen försöker göra det enklare att hitta bokningsbara platser på skärgårdsfärjorna och se till att färjornas kapacitet utnyttjas bättre. Frågan är om den föreslagna lösningen är den rätta.

När man lyssnar på debatten i lagtinget får man intrycket att motsättningarna mellan majoritet och opposition ökat. De hårda orden haglar, man missförstår varandra med flit och målar in sig i ett eget hörn. Risken är överhängande att detta ytterligare sänker förtroendet för politikerna.

Miljörörelsen borde lägga större vikt vid att uppmuntra människor till ett ökat sparande som en del i kampen mot klimatförändringen och annan miljöförstöring.

Fler ledare