Ett plusresultat på 16 miljoner för landskapet är väl godkänt, även om huvudförklaringen är sådant som man själv inte rått på.

Kommentarer

Här Niklas Lampi, visar du

Här Niklas Lampi, visar du tydligt att Du inte är tillfullo informerad om ämnet Du beskriver! Läs Marianne Eliassons, Gun Carlsons, Barbro Sundbacks och Harriet Lindemans gemensamma insändare under rubriken: ”En hållbar åländsk äldreomsorg” (webb-bilagan15 april). Och gör gärna en grundlig uppföljning via ÅHS:s minnesmottagning, doktor Christian Andersson och Demensföreningens Cita Nylund. Enligt Gräsrots förmenande är Landskapsregeringens prioriteringar angående tillbuds stående medel och behovet därav, till åtminstone vissa delar, utomordentligt märkliga!

Det finns en tendens som löper som en röd tråd genom sommarens mediebrus. Denna sommar ska allt avslöjas, ingen privat detalj är för liten för att luftas av sommarpratare i etern. Och privatlivets helgd, det är ett begrepp som glömts för länge sedan.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Maria Hoikkala, polismästare vid Ålands polismyndighet

Lantbrukarna riskerar hamna i en svår sits i och med sommarens torka. Det bästa du kan göra för att hjälpa till är att köpa åländskt kött.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Johan Dahlman, Järsöbo och pensionerad vd.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Susanne Eriksson, lagtingsdirektör.

Varken de som arrangerar Rockoff eller tjänstemännen i Mariehamns stad är utan skuld i det bråk som blossar upp med jämna mellanrum.

Tonårs- och ungdomstiden kan vara tuff för många. För den som avviker från normen är det extra tufft. Allra tuffast har sannolikt den som är född i ”fel kropp”.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Gustaf Widén, författare och journalist.

En långsiktigt stabil flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm är antagligen för mycket att hoppas på. Samtidigt är Åland trots allt lyckligt lottat gällande förutsättningarna att upprätthålla acceptabla flygförbindelser.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Sirkka Wegelius, stadsarkitekt.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Gun Carlson, ordförande för Norra Ålands pensionärer.

Tanken med EU:s dataskyddsförordning GDPR är god, men i slutändan kan effekten bli att småföretag drabbas och att kriminella löper mindre risk att åka fast.

Man glömmer att läsning av skönlitteratur är ett annat sätt att läsa, att den kräver långsammare och mer eftertänksam läsning. Man behöver ge orden tid att sjunka in, man måste smaka på dem för att ordens arom ska utvecklas.

Fler ledare