Ett val mellan två åländska kandidater, men också ett val för att visa hur vi vill att EU ska utvecklas. Gör din röst hörd – oavsett vilken sida av den politiska mitten du står på.

Kommentarer

Nu med facit i hand, nu kan

Nu med facit i hand, nu kan konstateras att utfallet av Eu-valet, parlamentsplatserna, blev just det som gemene ålänning på förhand var övertygad om att det skulle bli. Och just den övertygelsen är nog dessvärre främsta förklaring till att röstdeltagandet blev så lågt som det blev på Åland. Det oaktat ägnas härmed särskilt Leif Holmblad en tacksamhetens tanke. Ingen torde nämligen mer än han, och Camilla Gunell, förstås – via deras enträgna kamp för Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) – ha bidragit till att gemene man – både på Åland och i den svensktalande delen av Österbotten – fick precis det utfall som de ville ha av valet! Via Finlands Svenska Socialdemokrater rf – FSD – fick inte vare sig österbottningar, eller någon annan finländare med svenska som modersmål, något gehör alls. Att särskilt Gunell utsatte sig för den nesan, det är faktiskt förvånande, det. Förövrigt kan noteras att undertecknarna av en insändare under rubriken: ” Camilla – för människornas Europa” (23 maj 2019 kl. 22:06) – den namnlistan finns uppsatt på Gräsrots kylskåpsdörr – som ett minnesmärke.

Jag är stolt över hur

Jag är stolt över hur ålänningarna röstade. Att vi röstade för ett enat Svenskfinland, för företagsamhet och frihet och därmed indirekt mot allt som socialismen står för. Därmed sade Åland också enat nej till en smygförfinskning av Åland via ett närmare samarbete med Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Jag tror att EU-valet också var indikativt för hur höstens val kommer att arta sig. Bara borgerligheten håller ihop och enas runt ett politiskt program är det möjligt att hålla socialisterna långt borta från makten, även i Mariehamn.

107 sidor på finska och en ynklig sida sammanfattning på svenska är resultatet när Justitieministeriet skickade en begäran om yttrande till landskapsregeringen. Det är inte annat än beklämmande och visar på Finlands stora svårigheter att upprätthålla tvåspråkigheten.

Under tisdagens möte i Reykjavik förband sig Nordens länder att bli den hållbaraste regionen i världen.
Det har vi hört förut.
Nu krävs det konkreta åtgärder och intimt samarbete mellan alla samhällsaktörer.

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Fler ledare