Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Kommentarer

Riktigt bra ledare som lyfter

Riktigt bra ledare som lyfter ett relevant problem. De flesta arkitekter vill verkligen göra stora avtryck och fokuserar mera på att erhålla pris och utmärkelser samt erkännande, naturligtvis på bekostnad av att skapa en miljö som folk faktiskt vill bo och verka i. Skulle arkitekterna ha bestämmanderätten skulle var och varannan byggnad se ut som en Guggenheim museum.

En kommentar till. Se hur man

En kommentar till. Se hur man idag bygger bostadshus i världens städer. Det är några saker som är gemensamt. För det första bygger om möjligt vattennära. För det andra vill folk ha stora glaspartier för att få in så mycket ljus som möjligt och för det sista vill folk ha stora inglasade balkonger. Dessa hus är kanske inte alla gånger de arkitektoniskt mest spännande och vackraste men det är så här dagens citymänniska helst vill bo.Se på husen i exempelvis Hammarbystrand. Mycket av bostadshusen som idag byggs på Åland följer detta koncept. Det är också enligt dessa premisser som har Ömsen skapat sitt cityförslag, gissar jag. Men som alltid anser sossarna att folk inte är kapabla att bestämma över sina val och det är bättre om sossarna bestämmer hur folk skall bo, enligt samma koncept som man följde i gamla Sovjetunionen då man följde en planekonomi. Fungerar inte ngt annat så hänvisar man till vårt gemensamma rum.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Fler ledare