Det finns de som hävdar att man lär sig bättre om man antecknar och skriver ner viktiga fakta, sambandet mellan hand och hjärna är viktigt.

Kommentarer

Mycket oroande. Här kan man

Mycket oroande. Här kan man nämna att det är synd att språket ändras sedan 1700-talet för dagens ungdomar kan inte heller läsa sina mormors mormors mormors brev då orden de använde då var helt annorlunda och stavades helt annorlunda.

Att de ”Findus-vokabulära”

Att de ”Findus-vokabulära” anteckningarna är så oerhört snabba att, citat: ”Det vete fan det”. Därom råder nog inga som helst tvivel, nej. Om möjligt ännu tydligare är att inte ens Du själv tycks begripa Dig på denna Din ”förmåga”. Men som bekant, ingen regel utan undantag. Och ett verkligen tänkvärt undantag därvidlag, det synes fru ”kommunministern” vara – i Landskapsregeringens (LR:s) namn, och med herr ”finansministern” som notarie, liksom. Vem utav Er som har ”upptäckt” att fd kommundirektör Carolina Sandell – LR citerad: ”med en unik insikt i den offentliga och juridiska organisationen på Åland” – att hon ”är” liksom just den ”juridiska garanten” för att LR:s kommunala kuppförsök ska lyckas ... ja, i dagsläget är nog också den landskapsregeringsbehäftade ”bekräftelsen” dessbättre tämligen ointressant. För gemene ålänning, vill säga!

Allt fler kunder väljer bort engångsplastpåsar till förmån för återanvändbara kassar av textil eller papper.
Informationskampanjerna fungerar. Vi kan minska plastberget.

Åland har inte varit jätteframgångsrikt på att locka hit turister de senaste åren, men att tala om en bransch i kris är överdrivet. Det är också fel att skylla på Visit Åland för de uteblivna besöken.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Via flödena på sociala medier översköljs vi av information, lögner och trams i en salig blandning.
Ett pågående forskningsprojekt lär unga källkritik på nolltid.

Fler ledare