Det pågår just nu en stark trend där etablerade politiska partier kollapsar, där den senaste politiska skrällen ägde rum i Malaysia.

Kommentarer

Motståndet mot hembudsklausulen och försäljningen av delar av verksamheten får kritik, men både delägaren Viking Line och Alandia agerar helt logiskt.

Det är ganska ointressant att älta historien just nu. Det viktigaste är att flygförbindelserna kommer igång igen.

De egna går nu emot kommunreformen. Men räddas kanske regeringen av oppositionens Runar Karlsson som nu begått en av de mest drastiska u-svängarna i åländsk politik någonsin?

Vargläget kräver mer och bättre information

Vargarna som rör sig i det åländska landskapet har väckt en djup oro. På en del platser är det till och med befogat att tala om vargskräck.

Viktigt är att man, när den tiden kommer, gör en seriös bedömning av vad som ska byggas på platsen och hur det stilmässigt ska se ut.

Det senaste ”provtänket” inom skärgårdstrafiken verkar vara lika illa genomtänkt.

Det senaste ”provtänket” inom skärgårdstrafiken verkar vara lika illa genomtänkt.

Av intervjuerna med respektive rederis personalchef att döma verkar Rederi Ab Eckerö och Viking Line ha rätt olika syn på hur sexuella trakasserier i kölvattnet av metoo ska hanteras.

Förordningen innebär ännu mer pappersarbete för företag och organisationer. Men syftet är värna den personliga integriteten i en tid när persondata allt oftare används som en handelsvara.

Generationsskiftet i Rederi Ab Eckerös styrelse är genomfört och bolaget ser fortsättningsvis ut att vila i trygga händer.

Forskning visar att det finns tydliga positiva samband mellan vistelse i naturen och fysisk och psykisk hälsa.

Åsubs senaste konjunkturrapport fortsätter sätta fingret på den oroande trenden att hushållens skulder ökar samtidigt som tillväxten stagnerat.

Tonen om invandring har förändrats i svensk politik i allmänhet och hos Socialdemokraterna i synnerhet.

Fler ledare