De stora teknikföretagen har börjat ta till sig av rapporterna om att överanvändning av smarttelefoner och sociala medier skadar vår hälsa. Att inte vi själva tar ett större ansvar för vår egen hälsa är däremot en gåta.

Inom kort väntas ett lagförslag om kommunreformen. Frågan är om det är mer genomarbetat än tidigare profilfrågor.

Vuxna är sämre än unga på källkritik när det handlar om uppgifter på nätet. Det visar Internetstiftelsen i Sveriges årliga undersökning. Ett oroväckande faktum när mediejätten Facebook, ändrar i algoritmerna så att åsikter får företräde framför nyheter.

Debatten om polisernas höjda avgångsålder är både livlig och viktig, men varför ger sig poliserna in i debatten så sent?

Det går utför för svenskan i Finland. Regeringen är ointresserad och till och med fientlig. Därför måste presidenten stå upp för språket.

Sittande presidenten går mot en promenadseger, men lokalt kan Nils Torvalds och Pekka Haavisto höja valtemperaturen.

Oppositionen har en viktig poäng om debattklimatet. Men att kräva hela regeringens avgång för ett insändarsvar är väl drastiskt.

Tänk om vi kunde ta en kort tyst paus, fundera lite och sedan starta om den offentliga debatten. Just nu har vi kört fast i ett offentligt gapande där ljudnivån dränker alla försök till nyanseringar.

Sedan 2013 har Åland haft en positiv tillväxt och med undantag för mellanåret 2017 talar mycket för att den ekonomiska tillväxten kan ta ytterligare fart. Men då måste det även investeras.

Psykisk ohälsa ökar i samhället och i synnerhet bland ungdomar. Enligt färsk statistik beräknas att tio procent av Finlands befolkning just nu anlitar någon form av mentalvårdstjänst. Det här är en oroande utveckling och är en fråga som borde lyftas fram.

Veronica Thörnroos och Harry Jansson är Centerns frontnamn efter tumultet i december. Frågan är nu om de fördjupar konflikten i partiet eller vänder blad och går vidare tillsammans.

Med ökad övervakning växer intresset för anonymiseringstjänster på nätet. Parallellt hittar narkotikahandeln nya vägar till kunderna. Försäljningen på den ”mörka” delen av nätet ökar snabbt.

Att Veikkaus packar ihop beror inte på en åländsk ministers agerande, utan på ett beslut av en finländsk myndighet.

Skapandet av EU:s inre marknad har varit en stark positiv kraft de senaste 25 åren, men nu tyder mycket på att den är hotad.

Fler ledare