De stora teknikföretagen har börjat ta till sig av rapporterna om att överanvändning av smarttelefoner och sociala medier skadar vår hälsa. Att inte vi själva tar ett större ansvar för vår egen hälsa är däremot en gåta.

Det finns nu inte mycket kvar av det som skulle bli en genomgripande förändring av självstyrelsesystemet.

Det solkiga maktdramat om Svenska Akademien blixtbelyser den osmakliga soppan som uppstår när gammal hederlig elitistisk arrogans krockar med skandaldramaturgins avsaknad av förnuft och nyanser.

Det har blivit ett mantra att vi måste jobba mot stigmatiseringen av psykisk ohälsa, men det är ett tabu som verkar vara svårt att bryta.

Det går inte för sig med en minister för jaktfrågor som fegar ur när beslut ska fattas på det egna området, det är tämligen självklart.

Ett plusresultat på 16 miljoner för landskapet är väl godkänt, även om huvudförklaringen är sådant som man själv inte rått på.

I första hand är det bra för Ansgar att få in Finferries som delägare, men även skärgårdstrafiken i stort kan gynnas av den här nya aktören.

Frågan är varför man ska hänga kvar vid jaktportföljen om man inte kan vara med då årets viktigaste jaktbeslut fattas.

Efter att världsekonomin gick bättre än väntat 2017 var förväntningarna höga inför 2018. Tyvärr kommer fler och fler tecken på att året kan bli en besvikelse, vilket kan slå både mot landskapet och våra viktigaste företag.

För Centern tycks nu huvuduppgiften vara att skapa så mycket kaos det går via en drös omröstningar och namninsamlingar så att huvudkonkurrenten Liberalerna får sig riktigt ordentligt.

Det behövs bara 90–120 mårdhundar för att åstadkomma samma effekt på ejderstammen som hela vårjakten.

Historien är fylld av monopol som slagits sönder av lagstiftarna. Står nu Facebook och Google på tur?

Man får förmoda att de juridiska riskerna även påverkat när ordförande nu avböjer omval.

I vår delar kulturdelegationen delar ut 140.805 euro
i kultur- och arbetsstipendier till åländska kulturarbetare.
Åland är sannerligen ett förlovat land för kulturarbetare.

Fler ledare