Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Kommentarer

Snarare dags inse det blir

Snarare dags inse det blir inte bättre än så här. Det är vad man får av årtionden av laissez faire politik med ett överklassleksaksparti med 4,5 procent av rösterna och historiskt påtvingat samröre med en ständigt krympande svensk minoritet med förhållnng till det egna (?) språket som en narkoman har till sitt eget liv och välfärd.

Daniel Dahlén, i vanlig

Daniel Dahlén, i vanlig ordning ställer Du högst väsentliga frågor, den här gången i näst sista stycket i denna Din ledartext, citat: ”Vad vill de åländska lagtingskandidaterna göra för att säkra fortsatt service på svenska och vilka är kandidaternas självstyrelsepolitiska visioner? Det hade varit intressanta frågor för väljarna att få svar på innan det är dags att lägg sin röst i valurnan.” I samma Ålandstidning (6 september) – i en utomordentligt klargörande nyhetsartikel, under rubriken: ”Lib vill ha två kommuner och överta fordonsskatten” – där finns både Dig och oss läsare en mångfald förklarande svar till buds ... svar som inte torde kunna överträffas i just tydlighet, och med liberalernas vice ordförande Ingrid Zetterman som taleskvinna. Var och en intresserad av Ålands självstyrelses överlevnad rekommenderas härmed att noga både läsa och begrunda detta liberalernas valmanifest. Förövrigt har Gräsrot hittills varit övertygad om att Finlands motsvarighet till Kinas ”Carrie Lam” (Hongkongs högsta politiska ledare) stått att finna i allas vårt ”åländskt” genuina socialdemokratiska läger. Men, men ...

Röstning över internet är ett naturligt nästa steg. Det vore olycligt om landskapets försök faller på en teknikalitet.

Glöm inte bort den enskillde individen i frågan om vem som ska finansiera vårdplatser.

All heder åt Föglös kommunstyrelse som pausade planerna på en enkät om kommunsammanslagning, efter relevanta invändningar från statsvetarprofessor Göran Djupsund.
Enkäten är ett trubbigt verktyg om den används slarvigt.

I valtider är det lätt att tro att det behövs mer centraliserat beslutsfattande och fler stora projekt för att samhället ska fungera. Så är det inte. Se bara på älgjakten.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Fler ledare