Varken de som arrangerar Rockoff eller tjänstemännen i Mariehamns stad är utan skuld i det bråk som blossar upp med jämna mellanrum.

Kommentarer

Dagens ledare är bra, den

Dagens ledare är bra, den ställer frågor ur olika perspektiv. Båda parter i Rockoff soppan är bändiga. Mariehamns stad är sedan flera år tillbaka berömda för att motverka istället för att samverka. Dennis är en slug taktiker.

Instämmer såtillvida att det

Instämmer såtillvida att det här är en ledartext som Fredrik Rosenqvist bör ha heder av. Den berör i högsta grad gemene mariehamnare. Han kommer med klara och tydliga påpekanden, svåra för någon att misstolka. Texten torde dessutom vara betydligt mer än måttligt intressant för alla ålänningar intresserade av staden som nån’ting mer än Jomalas förort – i all synnerhet vad den åländska allmänhetens fritidsnöjen anbelangar. Att det är särskilt stadens makthavare som får sig en duktig knäpp på näsan, det går knappast att ta miste på!

Är inte det vanliga att

Är inte det vanliga att evenemang initialt för stöd för att komma igång, men att dessa ses mer som starthjälp än permanent pengatillförsel? Rockoff har vad som tidigare framkommit mottagit generösa summor av oss skattebetalare år efter år, pengar som Dennis Jansson enligt vad jag uppfattar verkar tagit för givna. När festivalen nu funnits i 22 år och getts förutsättningar att bli livskraftigt är det väl naturligt att direkta sponsorpengar inte längre utbetalas utan att staden istället ger fortsatt stöd genom att upplåta optimalt central plats hyresfritt, inklusive står för omkostnader därtill. Det är sannerligen inte ett erbjudande att spotta på och tvärtemot vad ledarskribenten här ger synpunkt på så är ju inte några banderoller, annons och hashtags varken en i sammanhanget stor eller betungande motprestation. Jag tycker att Rockoff är bra och visst är Jansson en driftig entreprenör som gjort mycket bra, men jag hör samtidigt till dem som börjar tröttna på hans metoder, bland annat att han går ut och gråter i media och hotar med festivalens varande.

Med Rosenqvists resonemang så

Med Rosenqvists resonemang så borde åtminstone Alandia cup som dessutom arrangeras av en ideell förening få ha stadens fotbollsplaner helt avgiftsfritt. Arrangemanget ger stora återverkningar för hotell, restauranger, butiker mm och kostar dessutom ingenting i polisiära insatser. Ingen skadegörelse, ingen fylla, inga omhändertaganden, ingen nattlig städning av allmänna ytor för skattebetalarnas pengar.

Men vilka är tjänstemännen i

Men vilka är tjänstemännen i staden ? Namnge dem, för dom skall naturligtvis kunna motivera sina beslut . Speciellt när så många verkar vara missnöjda och ifrågasätter om dom verkligen verkar för stadens bästa. Missnöjet verkar kompakt med det mesta .

Rockoff är ett så viktigt

Rockoff är ett så viktigt arrangemang för Åland att avtalet bör ligga på politisk nivå. Då får väljarna klart för sig vilka politiker som stödjer Rockoff och vilka som motarbetar Rockoff och kan använda den kunskapen i kommande val.

”I fredags skickade staden

”I fredags skickade staden ett reviderat förslag till samarbetsavtal baserat på feedback från Rockoff, där man bland annat kräver tre banderollplatser och synlighet på sociala medier med gratis hyra som motprestation. ” Vad är detta? Parterna sitter inte ens ner och förhandlar utan Flöjt sitter och skickar ut avtal med diverse krav. Stadens tjänstemän uppträder som om de levde på 1970 talet.

Folklig kultur, kultur för folket och folkkultur – se där begrepp som liknar varandra men som inte innebär samma saker.

Viking Line har återigen levererat ett bokslut som inte imponerar. Frågan är om rederiet riskerar att bli uppköpt.

Klimatet, klimatförändring och klimatpolitik är begrepp vi stöter på dagligen. Klimatförändringen och planetens framtid hör också till de ämnen som intresserar de unga allra mest. Och inte bara dem utan också näringslivets och politikens toppar.

En genuint glädjande nyhet är att Svenska Akademien genom att välja in den finlandssvenska poeten Tua Forsström som medlem återställer ordningen från förr och återknyter de avklippta språkbanden mellan de två rikshalvorna.

Nya rön pekar på att insekternas biomassa minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut under det här århundradet.

Att ersätta regnskog med palmoljeplantage är inte bra för miljön, men frågan om vi bör bojkotta palmoljan är trots det långt ifrån enkel att svara på.

Egendomligt är det hur suget efter modernitet går som en röd tråd genom alla diskussioner om bebyggelse i centrala Mariehamn. Så var det på stadsarkitekten Folke Wickströms tid och så är det för efterträdaren.

Även den åländska skolan kan dra nytta av tydligare regler och en mindre ängslighet i frågor om elevers rätt till studiero.

Vissa av reaktionerna på uppgörelsen om ett nytt ekonomiskt system för Åland slår nya bottenrekord i kunskap om självstyrelsen.

Skrinlägg förslaget om att låta 15-åringar köra riktiga bilar i upp till 60 kilometer i timmen. Säkerhetsriskerna för den omgivande trafiken är för stora.

Landskapsregeringen – uppbackad av ett enigt lagting – vägrade kompromissa ytterligare om självstyrelselagen och Ålands finansiering.
Det fick regeringen i Helsingfors, och de mäktiga tjänstemännen i Finansministeriet, att backa.
1–0 till självstyrelsen, och kanske en läxa att lära för framtiden.

Ömsen har gått ut med detaljerna kring sitt jätteprojekt i Mariehamns centrum, vilket innebär att hård press sätts på stadens politiker i arbetet med den nya delgeneralplanen.

Februari är årets kortaste månad, det vet vartenda skolbarn att månaden har 28 dagar. När det gäller att lämna yttranden om fyra lagar ger landskapsregeringen de åländska kommunerna en dryg månad för att avge remissutlåtanden om ändringar i sociallagen och den månaden är just februari.

Fler ledare