Varken de som arrangerar Rockoff eller tjänstemännen i Mariehamns stad är utan skuld i det bråk som blossar upp med jämna mellanrum.

Kommentarer

Dagens ledare är bra, den

Dagens ledare är bra, den ställer frågor ur olika perspektiv. Båda parter i Rockoff soppan är bändiga. Mariehamns stad är sedan flera år tillbaka berömda för att motverka istället för att samverka. Dennis är en slug taktiker.

Instämmer såtillvida att det

Instämmer såtillvida att det här är en ledartext som Fredrik Rosenqvist bör ha heder av. Den berör i högsta grad gemene mariehamnare. Han kommer med klara och tydliga påpekanden, svåra för någon att misstolka. Texten torde dessutom vara betydligt mer än måttligt intressant för alla ålänningar intresserade av staden som nån’ting mer än Jomalas förort – i all synnerhet vad den åländska allmänhetens fritidsnöjen anbelangar. Att det är särskilt stadens makthavare som får sig en duktig knäpp på näsan, det går knappast att ta miste på!

Är inte det vanliga att

Är inte det vanliga att evenemang initialt för stöd för att komma igång, men att dessa ses mer som starthjälp än permanent pengatillförsel? Rockoff har vad som tidigare framkommit mottagit generösa summor av oss skattebetalare år efter år, pengar som Dennis Jansson enligt vad jag uppfattar verkar tagit för givna. När festivalen nu funnits i 22 år och getts förutsättningar att bli livskraftigt är det väl naturligt att direkta sponsorpengar inte längre utbetalas utan att staden istället ger fortsatt stöd genom att upplåta optimalt central plats hyresfritt, inklusive står för omkostnader därtill. Det är sannerligen inte ett erbjudande att spotta på och tvärtemot vad ledarskribenten här ger synpunkt på så är ju inte några banderoller, annons och hashtags varken en i sammanhanget stor eller betungande motprestation. Jag tycker att Rockoff är bra och visst är Jansson en driftig entreprenör som gjort mycket bra, men jag hör samtidigt till dem som börjar tröttna på hans metoder, bland annat att han går ut och gråter i media och hotar med festivalens varande.

Med Rosenqvists resonemang så

Med Rosenqvists resonemang så borde åtminstone Alandia cup som dessutom arrangeras av en ideell förening få ha stadens fotbollsplaner helt avgiftsfritt. Arrangemanget ger stora återverkningar för hotell, restauranger, butiker mm och kostar dessutom ingenting i polisiära insatser. Ingen skadegörelse, ingen fylla, inga omhändertaganden, ingen nattlig städning av allmänna ytor för skattebetalarnas pengar.

Men vilka är tjänstemännen i

Men vilka är tjänstemännen i staden ? Namnge dem, för dom skall naturligtvis kunna motivera sina beslut . Speciellt när så många verkar vara missnöjda och ifrågasätter om dom verkligen verkar för stadens bästa. Missnöjet verkar kompakt med det mesta .

Rockoff är ett så viktigt

Rockoff är ett så viktigt arrangemang för Åland att avtalet bör ligga på politisk nivå. Då får väljarna klart för sig vilka politiker som stödjer Rockoff och vilka som motarbetar Rockoff och kan använda den kunskapen i kommande val.

”I fredags skickade staden

”I fredags skickade staden ett reviderat förslag till samarbetsavtal baserat på feedback från Rockoff, där man bland annat kräver tre banderollplatser och synlighet på sociala medier med gratis hyra som motprestation. ” Vad är detta? Parterna sitter inte ens ner och förhandlar utan Flöjt sitter och skickar ut avtal med diverse krav. Stadens tjänstemän uppträder som om de levde på 1970 talet.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Birgitta Eriksson, managementkonsult.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Jan-Mikael von Schantz

Den åländska befolkningsstrukturen är en utmaning som måste tas på allvar. Vi får en allt högre medelålder och antalet pensionärer ökar. Det gör att Åland måste bli bättre på att locka till in- och återflyttning.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rebecka Eriksson

Fler ledare