Varken de som arrangerar Rockoff eller tjänstemännen i Mariehamns stad är utan skuld i det bråk som blossar upp med jämna mellanrum.

Kommentarer

Dagens ledare är bra, den

Dagens ledare är bra, den ställer frågor ur olika perspektiv. Båda parter i Rockoff soppan är bändiga. Mariehamns stad är sedan flera år tillbaka berömda för att motverka istället för att samverka. Dennis är en slug taktiker.

Instämmer såtillvida att det

Instämmer såtillvida att det här är en ledartext som Fredrik Rosenqvist bör ha heder av. Den berör i högsta grad gemene mariehamnare. Han kommer med klara och tydliga påpekanden, svåra för någon att misstolka. Texten torde dessutom vara betydligt mer än måttligt intressant för alla ålänningar intresserade av staden som nån’ting mer än Jomalas förort – i all synnerhet vad den åländska allmänhetens fritidsnöjen anbelangar. Att det är särskilt stadens makthavare som får sig en duktig knäpp på näsan, det går knappast att ta miste på!

Är inte det vanliga att

Är inte det vanliga att evenemang initialt för stöd för att komma igång, men att dessa ses mer som starthjälp än permanent pengatillförsel? Rockoff har vad som tidigare framkommit mottagit generösa summor av oss skattebetalare år efter år, pengar som Dennis Jansson enligt vad jag uppfattar verkar tagit för givna. När festivalen nu funnits i 22 år och getts förutsättningar att bli livskraftigt är det väl naturligt att direkta sponsorpengar inte längre utbetalas utan att staden istället ger fortsatt stöd genom att upplåta optimalt central plats hyresfritt, inklusive står för omkostnader därtill. Det är sannerligen inte ett erbjudande att spotta på och tvärtemot vad ledarskribenten här ger synpunkt på så är ju inte några banderoller, annons och hashtags varken en i sammanhanget stor eller betungande motprestation. Jag tycker att Rockoff är bra och visst är Jansson en driftig entreprenör som gjort mycket bra, men jag hör samtidigt till dem som börjar tröttna på hans metoder, bland annat att han går ut och gråter i media och hotar med festivalens varande.

Med Rosenqvists resonemang så

Med Rosenqvists resonemang så borde åtminstone Alandia cup som dessutom arrangeras av en ideell förening få ha stadens fotbollsplaner helt avgiftsfritt. Arrangemanget ger stora återverkningar för hotell, restauranger, butiker mm och kostar dessutom ingenting i polisiära insatser. Ingen skadegörelse, ingen fylla, inga omhändertaganden, ingen nattlig städning av allmänna ytor för skattebetalarnas pengar.

Men vilka är tjänstemännen i

Men vilka är tjänstemännen i staden ? Namnge dem, för dom skall naturligtvis kunna motivera sina beslut . Speciellt när så många verkar vara missnöjda och ifrågasätter om dom verkligen verkar för stadens bästa. Missnöjet verkar kompakt med det mesta .

Rockoff är ett så viktigt

Rockoff är ett så viktigt arrangemang för Åland att avtalet bör ligga på politisk nivå. Då får väljarna klart för sig vilka politiker som stödjer Rockoff och vilka som motarbetar Rockoff och kan använda den kunskapen i kommande val.

”I fredags skickade staden

”I fredags skickade staden ett reviderat förslag till samarbetsavtal baserat på feedback från Rockoff, där man bland annat kräver tre banderollplatser och synlighet på sociala medier med gratis hyra som motprestation. ” Vad är detta? Parterna sitter inte ens ner och förhandlar utan Flöjt sitter och skickar ut avtal med diverse krav. Stadens tjänstemän uppträder som om de levde på 1970 talet.

Det finns en hos delar av sittande regering som bara skapar onödiga låsningar.

Upphandlingen av trafiken på södra linjen var dåligt skött från början, den enda som inte verkar inse det är infrastrukturministern Mika Nordberg (MSÅ).

Säljägarna på Otterböte kom från nuvarande Polen. På samma sätt är vi alla som bor här i dag resultatet av vågor av invandring. Idén om ett monokulturellt Åland är lika falsk som bisarr.

Stipendieboenden för gästade konstnärer är en vinstaffär för alla inblandade. Åland ligger bra till med tre sådana boenden, men skulle kunna utveckla sitt artist in residence-system ytterligare.

Att Rederi Ab Eckerö säljer delar av sitt aktieinnehav i Alandia till Wiklöf Holding kan innebära att den omdebatterade hembudsklausulen försvinner på nästa bolagsstämma.

Sexuella trakasserier bland barn är mycket vanligare än man tror. Samtidigt är pornografin bara ett knapptryck bort.

Det finns från åländsk sida en både realistisk och nykter syn på det skärpta säkerhetsläget i Östersjön.

Debatten som förs om Ytternäs skolas beslut att ha mångkultur som tema i år visar att alla skolor borde följa efter.

Allt tyder på att mötet mellan försvarsministeriet och Åland var en framgång. Tyvärr såg ministern till att rubrikerna handlade om något annat.

”Turn on, tune in, drop out” - vilket ungefär betyder: tänd på, koppla upp dig mot alltet, slockna ut –den gamle drogromantikern Timothy Learys berömda ord beskriver ganska bra diskussionen inför den svenska valrörelsen och det allmänna debattklimatet på nätet.

#Metoo-rörelsen fungerade som en viktig ventil och helande kraft för många drabbade kvinnor, men om inte vittnesmålen får konsekvenser för förövarna kommer tyvärr övergreppen att fortsätta och debatten dö ut.

Det som behövs nu är politiskt mod att inse att den cementerade blockpolitiken har nått vägs ände.

Om någon ur Finlands regering borde svara på frågor från pressen under ett Ålandsbesök är det försvarsministern Jussi Niinistö (Blå).

Fler ledare