Varken de som arrangerar Rockoff eller tjänstemännen i Mariehamns stad är utan skuld i det bråk som blossar upp med jämna mellanrum.

Kommentarer

Dagens ledare är bra, den

Dagens ledare är bra, den ställer frågor ur olika perspektiv. Båda parter i Rockoff soppan är bändiga. Mariehamns stad är sedan flera år tillbaka berömda för att motverka istället för att samverka. Dennis är en slug taktiker.

Instämmer såtillvida att det

Instämmer såtillvida att det här är en ledartext som Fredrik Rosenqvist bör ha heder av. Den berör i högsta grad gemene mariehamnare. Han kommer med klara och tydliga påpekanden, svåra för någon att misstolka. Texten torde dessutom vara betydligt mer än måttligt intressant för alla ålänningar intresserade av staden som nån’ting mer än Jomalas förort – i all synnerhet vad den åländska allmänhetens fritidsnöjen anbelangar. Att det är särskilt stadens makthavare som får sig en duktig knäpp på näsan, det går knappast att ta miste på!

Är inte det vanliga att

Är inte det vanliga att evenemang initialt för stöd för att komma igång, men att dessa ses mer som starthjälp än permanent pengatillförsel? Rockoff har vad som tidigare framkommit mottagit generösa summor av oss skattebetalare år efter år, pengar som Dennis Jansson enligt vad jag uppfattar verkar tagit för givna. När festivalen nu funnits i 22 år och getts förutsättningar att bli livskraftigt är det väl naturligt att direkta sponsorpengar inte längre utbetalas utan att staden istället ger fortsatt stöd genom att upplåta optimalt central plats hyresfritt, inklusive står för omkostnader därtill. Det är sannerligen inte ett erbjudande att spotta på och tvärtemot vad ledarskribenten här ger synpunkt på så är ju inte några banderoller, annons och hashtags varken en i sammanhanget stor eller betungande motprestation. Jag tycker att Rockoff är bra och visst är Jansson en driftig entreprenör som gjort mycket bra, men jag hör samtidigt till dem som börjar tröttna på hans metoder, bland annat att han går ut och gråter i media och hotar med festivalens varande.

Med Rosenqvists resonemang så

Med Rosenqvists resonemang så borde åtminstone Alandia cup som dessutom arrangeras av en ideell förening få ha stadens fotbollsplaner helt avgiftsfritt. Arrangemanget ger stora återverkningar för hotell, restauranger, butiker mm och kostar dessutom ingenting i polisiära insatser. Ingen skadegörelse, ingen fylla, inga omhändertaganden, ingen nattlig städning av allmänna ytor för skattebetalarnas pengar.

Men vilka är tjänstemännen i

Men vilka är tjänstemännen i staden ? Namnge dem, för dom skall naturligtvis kunna motivera sina beslut . Speciellt när så många verkar vara missnöjda och ifrågasätter om dom verkligen verkar för stadens bästa. Missnöjet verkar kompakt med det mesta .

Rockoff är ett så viktigt

Rockoff är ett så viktigt arrangemang för Åland att avtalet bör ligga på politisk nivå. Då får väljarna klart för sig vilka politiker som stödjer Rockoff och vilka som motarbetar Rockoff och kan använda den kunskapen i kommande val.

”I fredags skickade staden

”I fredags skickade staden ett reviderat förslag till samarbetsavtal baserat på feedback från Rockoff, där man bland annat kräver tre banderollplatser och synlighet på sociala medier med gratis hyra som motprestation. ” Vad är detta? Parterna sitter inte ens ner och förhandlar utan Flöjt sitter och skickar ut avtal med diverse krav. Stadens tjänstemän uppträder som om de levde på 1970 talet.

Vi får se upp så att inte demokratins ordförråd går från att vara aktivt till att bli passivt. I så fall är vi illa ute i både stora och små sammanhang.

Den västerländska liberalismen ser ut att vara inne i någon slags kris, där i stället konservatism och nationalism vinner mark.

Kommunreformen har aldrig varit mer osäker än just nu. Samtidigt skärper regeringsblocket tonen mot alla som ifrågasätter den. Det är knappast rätt val.

Historien ger oss visserligen lärdomar. Men den kan också missbrukas politiskt för att styra politiken i önskad riktning.

Sommarens torka skördar nu offer bland de åländska jordbrukarna. Flera aviserar att de lägger av eller drar ned rejält på produktionen. Vill Åland fortsätta ha ett jordbruk och främja klimatsmart närodlad mat behövs det konkreta stödåtgärder utöver lånelöften.

En för alla kommuner gemensam räddningsmyndighet kan förbättra kvalitet och likabehandling.
Men viktigast är frågan ändå som ett symboliskt samarbetsprojekt.

Klarar EU den växande nationalismen och populismen? Riskerar EU att stupa på invandringen? Eller kommer majoriteten i de europeiska länderna att i ett skarpt läge inse att de globala utmaningarna, till exempel terrorism, klimathot, migration och en allt äldre befolkning, tacklas bäst tillsammans?

Att kommunreformen säkerställer en mer jämlik tillgång till service är välkänt. Men hur möjligheterna att finansiera en sådan kan förbättras har blivit hängande i luften.

Talar de stora globala trenderna vi just nu ser för eller emot en positiv ekonomisk utveckling för Åland? För vår viktigaste bransch sjöfarten är svaret i bästa fall tudelat.

Det finns de som tror att populistiska politiker kan neutraliseras om de får delta i beslutsfattandet. Man tänker att de inte är så farliga, att det de säger bara är en massa ord utan vikt.

Ekonomisk sett lönar det sig att födas som man. Denna gamla sanning bekräftas av Åsubs jämställdhetsbilaga, som publicerats i samband med landskapsregeringens budgetförslag.

Det är inte konjunkturen som är det stora problemet för Åland, utan den åländska ekonomins oförmåga att generera tillväxt oavsett om det råder goda eller dåliga tider.

En sak som man inte lägger tillräcklig vikt vid när man diskuterar jämställdhet är ekonomi. Att det är helt livsviktigt för flickor och kvinnor att ha en utbildning som gör att de kan försörja sig i livet.

Fler ledare