Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Kommentarer

Den gröna skatteväxlingen

Den gröna skatteväxlingen måste bli transparent för att skattebetalarna skall acceptera den. Idag är den en black box och folk upplever att skatteväxlingen inte är en ren skatteväxling utan att stora summor går rakt in i det svarta hålet. Att skatteväxlingen helt enkelt används som ett instrument för omfördelning.

Låt oss ta den finska

Låt oss ta den finska statsmaktens numera synnerligen kroniskt tillfälliga bilskatt – för bruk av fordon ifråga – som ett tydligt exempel på finsk skatteväxling. Vart går strömmen av dessa bilisternas pengar? Än värre framträder Finlands dilemma – som en så kallad fullvärdig medlem – i den så kallade europeiska gemenskapen. EU, som ju utmålas vara en mänsklighetens välsignelse, vad gäller både fri handel av förnödenheter och dito möjligheter för ”folket” att förflytta sin lekamliga förekomst ”hemländerna” emellan. Vad det senare beträffar i Sverige, där framkommer frukterna av friheten dagligen i alla former av massmedia – samtidigt som både tull och polis mer eller mindre tvingas agera åskådare till transport av stöldgods, bilbränder, knarkhandel och ”olycksbarns” inbördes ”justeringar” av illojal konkurrens, liksom – och med vapen i hand! Därvidlag bör nog allt både tull och polis betraktas som mindre lyckligt lottade av den så kallade skatteväxlingen. I Finland består motsvarigheten av att bilister begåvas med en i runda slängar 25-procentig extraskatt redan vid bilköpet – en finsk exklusivitet!

Ponera att samtliga bilister

Ponera att samtliga bilister kör elbil om ett år. O dessutom att alkohol-och tobaks konsumtionen upphör helt.(Utopi) Finska statens inkomster skulle sjunka drastiskt. Det blev en tillfällig kris. Sedan beskattas nog även elbilar enligt gängse tariffer

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Fler ledare