Att så många finländska barn lever i fattigdom är förfärande.

Kommentarer

Vad är fattigdom ? Själv gick

Vad är fattigdom ? Själv gick jag under min skoltid klädd i samma hemstickade tröja och samma byxor under ett helt läsår. Vi var inte fattiga , snarare tvärtom.Märkeskläder ? Vad var det ? Nyaste telefon , surfplatta , dator osv osv ? Kanske inte fattigdomen ökat , kanske normen för fattigdom ändrats ? Är jag fattig om jag tex inte har råd att köpa en ny bil ?Fattig är man när man inte har tak över huvudet eller mat att sätta på bordet. Orden har tappat sin betydelse !

Tack Benita för en varm och

Tack Benita för en varm och medkännande ledare! Av erfarenhet vet jag att skolbarn kan mobbas av den enkla orsaken att de inte byter kläder varenda dag och/eller inte har märkeskläder. Som gammal lärare förfäktade jag att skoluniform skulle införas; jag har inte ändrat mig. Tvärtom. Det skulle åtminstone föra med sig att en mobbningsorsak skulle försvinna.

Ingen vill kommentera vad vd Johannes Snellman och styrelseordföranden Stefan Rumander egentligen är oense om, men mycket tyder på att de har olika syn på vilka produkter ÅCA ska satsa på.

Är nedmonteringen av välfärden ideologiskt motiverad, eller är det pengarna som styr? Eller kanske en kombination av båda.

Den infekterade situationen kring Brexit är en direkt följd av vår dubbla digitala verklighet där poltik bedrivs med nya och oerhört potenta verktyg direkt riktade mot känslocentrum.

Runar Karlsson (C) ger i bästa fall uttryck för stor okunskap och i värsta fall en usel människosyn när han uttalar sig om sambandet mellan våldtäkter och invandring.

Det är med en trött suck man tar del av vissa nyheter eftersom de inte är några nyheter utan bara ett gammalt omtugg av åsikter som funnits i evinnerligheter. Som den som framförts av Sannfinländarnas ungdomsförbund, Finsk ungdom, om vilka som är äkta finländare och vilka som inte är det.

Fortfarande hänger ändringen av självstyrelselagen när det gäller Ålands framtida finansiering i luften. Risken är att den inte avgörs förrän en domstol behandlat frågan.

För många är det mest effektiva sättet att bekämpa klimatförändringen att se över sitt eget sparande.

När man inte längre respekterar olika åsikter breder fanatismen ut sig.

Åsub har utvecklat en modell för att analysera hur de klimatpåverkande utsläppen påverkas av den ekonomiska utvecklingen. Ett viktigt verktyg för framtiden.

För de flesta av oss är det en bra idé att avstå från alkohol en månad per år. De studier som gjorts visar på tydliga hälsoeffekter.

Slutet på fjolåret bjöd på ett par rapporter om hur illa det står till med jämställdheten, kvinnors mänskliga rättigheter och våldet mot kvinnor i världen.

Ännu en olycka har inträffat i fjällvärden, i den norska Tamokdalen. Fyra personer är försvunna och troligen bortsopade av en lavin. Man kan se olyckan som ännu ett exempel på det ökande antalet olyckor i samband med vad som kallas äventyrsturism.

Sommarens torka och vinterns storm visar att klimatförändringarna inte längre är ett hot utan en verklighet vi redan nu måste anpassa oss till.

Fler ledare