En generösare familje- och invandringspolitik behövs när Finlands befolkning blir äldre och krymper.

Kommentarer

Nämen, finnarna har ju gjort

Nämen, finnarna har ju gjort allt för att dom svenskspråkiga skall flytta från Finland. Och se invandrare vill dom absolut inte ha. Gladast blir dom väl om alla utflyttade finnar med finska som modersmål flyttar til Finland. Illa ställt måste det vara när tom Sipilä talat om problemet , trots att han sitter i en regering som enbart tolererar det purfinska. Skall bli intressant att följa utvecklingen !

Man borde inte bli provocerad

Man borde inte bli provocerad av att tanterna över 70 år Åkandstidningen vill ha generösare familje och invandingspolitik. När fan blir gammal blir han kristen. Nej vi behöver inte en massa människor med 5 års grundskola och medeltida värderingar som väller in i vårt land. Enligt en ny undersökning är 30 procent av dessa till 100 procent bidragsberoende efter 15 år. Vissa journalister menar att detta är vad man kan förvänta sig going forward. Detta är FEL och en korkad kommentar. Det kommer att bli mycket värre. På 15 år har arbetsmarknaden blivit ännu mer krävande och hur stor var denna grupp för 15 år sedan och hur stor är den idag? Tänk mina vänner tänk, siffrorna för denna STORA grupp kommer att stiga till över 50 procent. Who pays?

Uppgifterna om behovet av

Uppgifterna om behovet av ökad invandring kommer från Sipilä, presidenten i Finland , som inte är en tant på 70 år och ej jobbar på Ålandstidningen.Åland , som är ett öppet samhälle har inflyttning, men Finland som gjort det mesta för att få bort sin svenska, ( skolade ) befolkningen har nu problem . Som man bäddar får man ligga !

Detta är argument som

Detta är argument som Emmanuel Macron använt, idag den minst populära franska presidenten någonsin. Av Merkel som är på väg att avsättas och av Reinfeldt som idag räknas som en landspajas. Invandring och särskilt flyktinginvandring är en human handling och absolut ingenting något land i Europa har nytta av. Denna är oerhört dyr och långt ifrån smärtfri. Arbetskraftinvandring är en helt annan sak och med stor sannolikhet kommer viss arbetskraftinvandring att bli nödvändig i vissa länder i Europa under en begränsad tidsperiod. Men då talar vi om att länderna går ut och söker en viss kompetens som exempelvis sjuksköterskor på den globala marknaden och konkurrerar sinsemellan med villkor och löner.

Ägaren landskapet och Paf fattade det enda anständiga beslutet och ersätter alltså de 15 förskingringsdrabbade företagen.
Spel är dock i grunden en problematisk verksamhet.

Den kommande höjningen av lagtingsledamöternas löner är inte beställd av väljarna. Den är inte heller ett resultat av utbud och efterfrågan. När den i höst blir ett faktum kan man bara hoppas att den ger goda effekter.

Klimatförändringen i Östersjön är snabbast i hela världen, snabbare än i Arktis. Så uttryckte sig professor Erik Bonsdorff i sitt tal vid Östersjöfondens prisutdelning nyligen. Klimatet är, föga överraskande, en av de viktigaste frågorna i det stundande EU-valet.

Det är först i tider av kris som hoppet verkligen behövs sägs det. I så fall är 2019 ett år när behovet är större än någonsin.

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

I dag finner vi ålänningar på olika scener runt om i hela Europa. Det åländska kulturlivet har tagit fram en mängd olika talanger som nu lever sin dröm och fungerar som goda Ålandsambassadörer.

Fler ledare