En generösare familje- och invandringspolitik behövs när Finlands befolkning blir äldre och krymper.

Kommentarer

Nämen, finnarna har ju gjort

Nämen, finnarna har ju gjort allt för att dom svenskspråkiga skall flytta från Finland. Och se invandrare vill dom absolut inte ha. Gladast blir dom väl om alla utflyttade finnar med finska som modersmål flyttar til Finland. Illa ställt måste det vara när tom Sipilä talat om problemet , trots att han sitter i en regering som enbart tolererar det purfinska. Skall bli intressant att följa utvecklingen !

Man borde inte bli provocerad

Man borde inte bli provocerad av att tanterna över 70 år Åkandstidningen vill ha generösare familje och invandingspolitik. När fan blir gammal blir han kristen. Nej vi behöver inte en massa människor med 5 års grundskola och medeltida värderingar som väller in i vårt land. Enligt en ny undersökning är 30 procent av dessa till 100 procent bidragsberoende efter 15 år. Vissa journalister menar att detta är vad man kan förvänta sig going forward. Detta är FEL och en korkad kommentar. Det kommer att bli mycket värre. På 15 år har arbetsmarknaden blivit ännu mer krävande och hur stor var denna grupp för 15 år sedan och hur stor är den idag? Tänk mina vänner tänk, siffrorna för denna STORA grupp kommer att stiga till över 50 procent. Who pays?

Uppgifterna om behovet av

Uppgifterna om behovet av ökad invandring kommer från Sipilä, presidenten i Finland , som inte är en tant på 70 år och ej jobbar på Ålandstidningen.Åland , som är ett öppet samhälle har inflyttning, men Finland som gjort det mesta för att få bort sin svenska, ( skolade ) befolkningen har nu problem . Som man bäddar får man ligga !

Detta är argument som

Detta är argument som Emmanuel Macron använt, idag den minst populära franska presidenten någonsin. Av Merkel som är på väg att avsättas och av Reinfeldt som idag räknas som en landspajas. Invandring och särskilt flyktinginvandring är en human handling och absolut ingenting något land i Europa har nytta av. Denna är oerhört dyr och långt ifrån smärtfri. Arbetskraftinvandring är en helt annan sak och med stor sannolikhet kommer viss arbetskraftinvandring att bli nödvändig i vissa länder i Europa under en begränsad tidsperiod. Men då talar vi om att länderna går ut och söker en viss kompetens som exempelvis sjuksköterskor på den globala marknaden och konkurrerar sinsemellan med villkor och löner.

Intresset för att resa med tåg i stället för flyg ökar, men frågan är om trenden håller i sig med tanke på de stora nackdelar som hänger samman med att semestra på räls.

Folklig kultur, kultur för folket och folkkultur – se där begrepp som liknar varandra men som inte innebär samma saker.

Viking Line har återigen levererat ett bokslut som inte imponerar. Frågan är om rederiet riskerar att bli uppköpt.

Klimatet, klimatförändring och klimatpolitik är begrepp vi stöter på dagligen. Klimatförändringen och planetens framtid hör också till de ämnen som intresserar de unga allra mest. Och inte bara dem utan också näringslivets och politikens toppar.

En genuint glädjande nyhet är att Svenska Akademien genom att välja in den finlandssvenska poeten Tua Forsström som medlem återställer ordningen från förr och återknyter de avklippta språkbanden mellan de två rikshalvorna.

Nya rön pekar på att insekternas biomassa minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut under det här århundradet.

Att ersätta regnskog med palmoljeplantage är inte bra för miljön, men frågan om vi bör bojkotta palmoljan är trots det långt ifrån enkel att svara på.

Egendomligt är det hur suget efter modernitet går som en röd tråd genom alla diskussioner om bebyggelse i centrala Mariehamn. Så var det på stadsarkitekten Folke Wickströms tid och så är det för efterträdaren.

Även den åländska skolan kan dra nytta av tydligare regler och en mindre ängslighet i frågor om elevers rätt till studiero.

Vissa av reaktionerna på uppgörelsen om ett nytt ekonomiskt system för Åland slår nya bottenrekord i kunskap om självstyrelsen.

Skrinlägg förslaget om att låta 15-åringar köra riktiga bilar i upp till 60 kilometer i timmen. Säkerhetsriskerna för den omgivande trafiken är för stora.

Landskapsregeringen – uppbackad av ett enigt lagting – vägrade kompromissa ytterligare om självstyrelselagen och Ålands finansiering.
Det fick regeringen i Helsingfors, och de mäktiga tjänstemännen i Finansministeriet, att backa.
1–0 till självstyrelsen, och kanske en läxa att lära för framtiden.

Ömsen har gått ut med detaljerna kring sitt jätteprojekt i Mariehamns centrum, vilket innebär att hård press sätts på stadens politiker i arbetet med den nya delgeneralplanen.

Fler ledare