Om det nya vindkraftstödet blir verklighet gynnar det både näringslivet och miljön, utan att notan för skattebetalarna behöver bli speciellt stor.

Kommentarer

Undrar om Fredrik Rosenqvist

Undrar om Fredrik Rosenqvist läst tidningarna överhuvudtaget på sistone. För inte så länge sedan klagade Ålands industrier på alltför höga elpriser och vattenavgifter. I det perspektivet anser FR följande: om vi har tur leder stödet till att vindkraftverken byggs, utan att landskapet eller skattebetalarna behöver stå för en enda cent. Detta betyder att elpriserna är tvungna att stiga till en betydligt högre nivå än vad vi har idag med förödande konsekvenser. Med kännedom om att Olkiluoto 3 snart laddas och kommer igång är nog risken stor att det är skattebetalarna som står för fiolerna igen en gång.

Det jobbiga i detta är att om

Det jobbiga i detta är att om Olkiluoto 3 någonsin skall bli lönsam måste elpriserna minst fördubblas emot idag. Något måste betala världens näst dyraste byggnad nämligen. Idag är det redan skattebetalarna som betalar stora delar av detta vansinnesprojekt som är minst 10 år försenat.

Instämmer, Energinörden. Inte

Instämmer, Energinörden. Inte för att Gräsrot faller helt och hållet till föga inför den så kallade vetenskapen, och dess tillbedjare, angående allas vår miljö, nej. Men, om vi lite ser oss om vad som verkligen händer i det perspektivet runt om oss här i världen – då framstår nog för var och en att Olkiluoto 3 är inte bara en omåttlig dyr extravagans – utan också annonseras globalt som ett dagens energifornminne.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Till slut presenterades Finlands nya regeringsprogram. Ett regeringsprogram i stor obalans och med många kompromisser men med möjligheter för Åland.

Fler ledare