I höst och vinter ska lagtinget behandla kommunreformen. Hittills har landskapsregeringen misslyckats med att konkret förklara sin vision. Å andra sidan har oppositionen heller inte lyckats uppbringa något hållbart alternativ.

Kommentarer

En bra kommunsammanslagning

En bra kommunsammanslagning på Åland som merparten skulle vara till freds med kan bara genomföras med öppen och god dialog och att man tar den tid som behövs för ett genomförande. Inte som nu med obefintlig dialog med de inblandade, kort tid och hot om tvångssammanslagning.

I och med att nu Geta drar

I och med att nu Geta drar sig ur den tilltänkta kommunsammanslagningen på norra Åland tar tvångssammanslagningen ett steg närmare ett fullbordande. Grymma öde, vilket kommer historiskt sett aldrig att glömmas. Frågan som många nu funderar över är; Är alla sittande partier och personer i Landskapsregeringen med på att med tvång genomföra kommunsammanslagning och därmed gå emot merparten av folkets vilja ?

Svar till Enter: Partipiskan

Svar till Enter: Partipiskan viner allt hårdare, så vi lär aldrig få veta om någon regeringstrogen politiker ogillar den diktatoriska sammanslagningstanken eller ej. Vi kan bara vänta och hoppas på att lagen inte går igenom domstolens granskning, utan att hela projektet faller som ett korthus. Nästa steg blir att väljarna avgör om diktatur eller valfrihet skall gälla på Åland.

Tror definitivt inte att Nina

Tror definitivt inte att Nina Fellmans partipiska räcker till för att tillräckligt många i samtliga ”våra” regeringspartier ska riskera bli utpekade som bidragare till ytterligare en juridisk nesa på högsta ort – ännu ett misslyckat försök att domptera gemene ålänning. För precis som ordspråket gör gällande: ”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”. Och Finlands grundlag, den torde vara en rätt stor munsbit – till och med för Nina Fellman!

I dagens Ålandstidning

I dagens Ålandstidning (fredagens ”papperstidning”) uttalade sig kommunutredare Siv Sandberg. Hon framhåller att hon är, citat: ” ... inte särskilt förvånad över Getas beslut att avbryta sammanslagningsprocessen, och menar att mycket av det planeringsarbete som gjorts för en sammanslagning mellan Finström, Geta och Sund kommer att underlätta i arbetet när landskapsregeringens större kommunsammanslagning träder i kraft.” ... Hon tar uppenbarligen för givet att den ”större” kommunsammanslagningen verkligen ska träda i kraft. Varför så säker på det? Jo, förklaringen verkar finnas redan i den så kallade brödtextens inledning, citat: ”Landskapets kommunutredare Siv Sandberg tycker ...”. Landskapets kommunutredare!

Hur skall någon kunna tycka

Hur skall någon kunna tycka att det är ok att slå ihop kommuner när ingen kan tala om vad det skall tjäna till, vad som blir billigare och bättre för kommuninnevånarna. Tony Wickström skrev en insändare om att det brådskar för att det har blivit så många gamla människor på Åland. Hur löses detta genom kommunsammanslagningar ?? Från de platser där man redan har storkommuner hörs det enbart missnöje med att servicen blivit sämre och att det istället för att bli billigare som var utlovat har blivit dyrare. Det som har hänt är att det har blivit längre väg till service som daghem ,skolor och äldreboende

Bra ledare! Regeringen har

Bra ledare! Regeringen har misslyckats att förklara och visa på fakta och de utmaningar vårt samhälle inklusive alla kommuner och landskapet står inför kommande årtionde. Oppositionen blundar för samma fakta och framtida utmaningar och spelar istället på människors känslor. Hur svårt kan det vara för våra partier att gemensamt sitta ner och hitta långsiktigt hållbara lösningar. Tror hela Åland skulle vinna på om bägge parter släppte prestigen, tittade framåt och fokuserade på lösningar. Jona Bladh är i denna ledare klockren i sin analys av denna fråga.

John Holmbergs klarsynta

John Holmbergs klarsynta genmäle till Johan Rothberg gästledare som dessutom talar i egen sak lägger fokus på vad det är fråga om. Centern påstår att en kommunsammanslagning bevisligen både i väster och öster inte har gett några besparingar. JH tar upp det faktum att man med "alla skall med politik" genom avtal bibehöll all personal i 5 år efter sammanslagningen. Hur i hela friden skulle det bli några besparingar under sådana premisser. Precis samma sak som när man skapade det nya ÅHS som blev en gigantisk miss med en enorm administration. Centern står för en förlegad gammaldags politik. Man kan undra vems intressen de sista slutligen vill värna om. Sina egna förstås. Den överstora offentliga sektorn kommer förr eller senare att bli en kvarnsten runt halsen för Ålands befolkning. Hur har Centern tänkt lösa detta? Kanske genom att införa landskapsskatt.

Det är rätt lustigt, faktiskt

Det är rätt lustigt, faktiskt. Med sin uppenbara rädsla för vilken lagtingsmajoriteten befaras bli efter nästa lagtingsval – med den ångesten liksom i bakfickan kan nuvarande Landsskapsregering, med stödtrupp, tydligen inte kommentera ens en original MSÅ:ares, en ”frisinnad samverkares”, åsikt om grötmyndigt maktfullkomliga ”kommunmodifieringar” – utan att blanda in just centern i själva ”sammanhanget” som sådant. Och vem mår bättre av det ”resonemanget” än dagens kompletta lagtingsminoritet?

Sidor

Det som för bara några år sedan föreföll vara fria fantasier håller på att bli verklighet. Den artificiella intelligensen – AI – eller robotmänniskor är ett sannolikt alternativ på den framtida arbetsmarknaden.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

En reform av föräldraledigheten är på gång - och den behövs. Allt för få pappor väljer att vara hemma med sina barn, och en reform som utökar pappans dagar är ett steg i rätt riktning.

Det är bra att åländska företag är intressanta för investerare utanför landskapet. Hela tanken på åländska företag som en speciellt skyddsvärd grupp är både missvisande och skadlig. Affärer mellan frivilliga parter ger positiva effektiver för alla inblandade.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Birgitta Eriksson, managementkonsult.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Fler ledare