I höst och vinter ska lagtinget behandla kommunreformen. Hittills har landskapsregeringen misslyckats med att konkret förklara sin vision. Å andra sidan har oppositionen heller inte lyckats uppbringa något hållbart alternativ.

Kommentarer

En bra kommunsammanslagning

En bra kommunsammanslagning på Åland som merparten skulle vara till freds med kan bara genomföras med öppen och god dialog och att man tar den tid som behövs för ett genomförande. Inte som nu med obefintlig dialog med de inblandade, kort tid och hot om tvångssammanslagning.

I och med att nu Geta drar

I och med att nu Geta drar sig ur den tilltänkta kommunsammanslagningen på norra Åland tar tvångssammanslagningen ett steg närmare ett fullbordande. Grymma öde, vilket kommer historiskt sett aldrig att glömmas. Frågan som många nu funderar över är; Är alla sittande partier och personer i Landskapsregeringen med på att med tvång genomföra kommunsammanslagning och därmed gå emot merparten av folkets vilja ?

Svar till Enter: Partipiskan

Svar till Enter: Partipiskan viner allt hårdare, så vi lär aldrig få veta om någon regeringstrogen politiker ogillar den diktatoriska sammanslagningstanken eller ej. Vi kan bara vänta och hoppas på att lagen inte går igenom domstolens granskning, utan att hela projektet faller som ett korthus. Nästa steg blir att väljarna avgör om diktatur eller valfrihet skall gälla på Åland.

Tror definitivt inte att Nina

Tror definitivt inte att Nina Fellmans partipiska räcker till för att tillräckligt många i samtliga ”våra” regeringspartier ska riskera bli utpekade som bidragare till ytterligare en juridisk nesa på högsta ort – ännu ett misslyckat försök att domptera gemene ålänning. För precis som ordspråket gör gällande: ”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”. Och Finlands grundlag, den torde vara en rätt stor munsbit – till och med för Nina Fellman!

I dagens Ålandstidning

I dagens Ålandstidning (fredagens ”papperstidning”) uttalade sig kommunutredare Siv Sandberg. Hon framhåller att hon är, citat: ” ... inte särskilt förvånad över Getas beslut att avbryta sammanslagningsprocessen, och menar att mycket av det planeringsarbete som gjorts för en sammanslagning mellan Finström, Geta och Sund kommer att underlätta i arbetet när landskapsregeringens större kommunsammanslagning träder i kraft.” ... Hon tar uppenbarligen för givet att den ”större” kommunsammanslagningen verkligen ska träda i kraft. Varför så säker på det? Jo, förklaringen verkar finnas redan i den så kallade brödtextens inledning, citat: ”Landskapets kommunutredare Siv Sandberg tycker ...”. Landskapets kommunutredare!

Hur skall någon kunna tycka

Hur skall någon kunna tycka att det är ok att slå ihop kommuner när ingen kan tala om vad det skall tjäna till, vad som blir billigare och bättre för kommuninnevånarna. Tony Wickström skrev en insändare om att det brådskar för att det har blivit så många gamla människor på Åland. Hur löses detta genom kommunsammanslagningar ?? Från de platser där man redan har storkommuner hörs det enbart missnöje med att servicen blivit sämre och att det istället för att bli billigare som var utlovat har blivit dyrare. Det som har hänt är att det har blivit längre väg till service som daghem ,skolor och äldreboende

Bra ledare! Regeringen har

Bra ledare! Regeringen har misslyckats att förklara och visa på fakta och de utmaningar vårt samhälle inklusive alla kommuner och landskapet står inför kommande årtionde. Oppositionen blundar för samma fakta och framtida utmaningar och spelar istället på människors känslor. Hur svårt kan det vara för våra partier att gemensamt sitta ner och hitta långsiktigt hållbara lösningar. Tror hela Åland skulle vinna på om bägge parter släppte prestigen, tittade framåt och fokuserade på lösningar. Jona Bladh är i denna ledare klockren i sin analys av denna fråga.

John Holmbergs klarsynta

John Holmbergs klarsynta genmäle till Johan Rothberg gästledare som dessutom talar i egen sak lägger fokus på vad det är fråga om. Centern påstår att en kommunsammanslagning bevisligen både i väster och öster inte har gett några besparingar. JH tar upp det faktum att man med "alla skall med politik" genom avtal bibehöll all personal i 5 år efter sammanslagningen. Hur i hela friden skulle det bli några besparingar under sådana premisser. Precis samma sak som när man skapade det nya ÅHS som blev en gigantisk miss med en enorm administration. Centern står för en förlegad gammaldags politik. Man kan undra vems intressen de sista slutligen vill värna om. Sina egna förstås. Den överstora offentliga sektorn kommer förr eller senare att bli en kvarnsten runt halsen för Ålands befolkning. Hur har Centern tänkt lösa detta? Kanske genom att införa landskapsskatt.

Det är rätt lustigt, faktiskt

Det är rätt lustigt, faktiskt. Med sin uppenbara rädsla för vilken lagtingsmajoriteten befaras bli efter nästa lagtingsval – med den ångesten liksom i bakfickan kan nuvarande Landsskapsregering, med stödtrupp, tydligen inte kommentera ens en original MSÅ:ares, en ”frisinnad samverkares”, åsikt om grötmyndigt maktfullkomliga ”kommunmodifieringar” – utan att blanda in just centern i själva ”sammanhanget” som sådant. Och vem mår bättre av det ”resonemanget” än dagens kompletta lagtingsminoritet?

Sidor

Vi får se upp så att inte demokratins ordförråd går från att vara aktivt till att bli passivt. I så fall är vi illa ute i både stora och små sammanhang.

Den västerländska liberalismen ser ut att vara inne i någon slags kris, där i stället konservatism och nationalism vinner mark.

Kommunreformen har aldrig varit mer osäker än just nu. Samtidigt skärper regeringsblocket tonen mot alla som ifrågasätter den. Det är knappast rätt val.

Historien ger oss visserligen lärdomar. Men den kan också missbrukas politiskt för att styra politiken i önskad riktning.

Sommarens torka skördar nu offer bland de åländska jordbrukarna. Flera aviserar att de lägger av eller drar ned rejält på produktionen. Vill Åland fortsätta ha ett jordbruk och främja klimatsmart närodlad mat behövs det konkreta stödåtgärder utöver lånelöften.

En för alla kommuner gemensam räddningsmyndighet kan förbättra kvalitet och likabehandling.
Men viktigast är frågan ändå som ett symboliskt samarbetsprojekt.

Klarar EU den växande nationalismen och populismen? Riskerar EU att stupa på invandringen? Eller kommer majoriteten i de europeiska länderna att i ett skarpt läge inse att de globala utmaningarna, till exempel terrorism, klimathot, migration och en allt äldre befolkning, tacklas bäst tillsammans?

Att kommunreformen säkerställer en mer jämlik tillgång till service är välkänt. Men hur möjligheterna att finansiera en sådan kan förbättras har blivit hängande i luften.

Talar de stora globala trenderna vi just nu ser för eller emot en positiv ekonomisk utveckling för Åland? För vår viktigaste bransch sjöfarten är svaret i bästa fall tudelat.

Det finns de som tror att populistiska politiker kan neutraliseras om de får delta i beslutsfattandet. Man tänker att de inte är så farliga, att det de säger bara är en massa ord utan vikt.

Ekonomisk sett lönar det sig att födas som man. Denna gamla sanning bekräftas av Åsubs jämställdhetsbilaga, som publicerats i samband med landskapsregeringens budgetförslag.

Det är inte konjunkturen som är det stora problemet för Åland, utan den åländska ekonomins oförmåga att generera tillväxt oavsett om det råder goda eller dåliga tider.

En sak som man inte lägger tillräcklig vikt vid när man diskuterar jämställdhet är ekonomi. Att det är helt livsviktigt för flickor och kvinnor att ha en utbildning som gör att de kan försörja sig i livet.

Fler ledare