I höst och vinter ska lagtinget behandla kommunreformen. Hittills har landskapsregeringen misslyckats med att konkret förklara sin vision. Å andra sidan har oppositionen heller inte lyckats uppbringa något hållbart alternativ.

Kommentarer

En bra kommunsammanslagning

En bra kommunsammanslagning på Åland som merparten skulle vara till freds med kan bara genomföras med öppen och god dialog och att man tar den tid som behövs för ett genomförande. Inte som nu med obefintlig dialog med de inblandade, kort tid och hot om tvångssammanslagning.

I och med att nu Geta drar

I och med att nu Geta drar sig ur den tilltänkta kommunsammanslagningen på norra Åland tar tvångssammanslagningen ett steg närmare ett fullbordande. Grymma öde, vilket kommer historiskt sett aldrig att glömmas. Frågan som många nu funderar över är; Är alla sittande partier och personer i Landskapsregeringen med på att med tvång genomföra kommunsammanslagning och därmed gå emot merparten av folkets vilja ?

Svar till Enter: Partipiskan

Svar till Enter: Partipiskan viner allt hårdare, så vi lär aldrig få veta om någon regeringstrogen politiker ogillar den diktatoriska sammanslagningstanken eller ej. Vi kan bara vänta och hoppas på att lagen inte går igenom domstolens granskning, utan att hela projektet faller som ett korthus. Nästa steg blir att väljarna avgör om diktatur eller valfrihet skall gälla på Åland.

Tror definitivt inte att Nina

Tror definitivt inte att Nina Fellmans partipiska räcker till för att tillräckligt många i samtliga ”våra” regeringspartier ska riskera bli utpekade som bidragare till ytterligare en juridisk nesa på högsta ort – ännu ett misslyckat försök att domptera gemene ålänning. För precis som ordspråket gör gällande: ”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”. Och Finlands grundlag, den torde vara en rätt stor munsbit – till och med för Nina Fellman!

I dagens Ålandstidning

I dagens Ålandstidning (fredagens ”papperstidning”) uttalade sig kommunutredare Siv Sandberg. Hon framhåller att hon är, citat: ” ... inte särskilt förvånad över Getas beslut att avbryta sammanslagningsprocessen, och menar att mycket av det planeringsarbete som gjorts för en sammanslagning mellan Finström, Geta och Sund kommer att underlätta i arbetet när landskapsregeringens större kommunsammanslagning träder i kraft.” ... Hon tar uppenbarligen för givet att den ”större” kommunsammanslagningen verkligen ska träda i kraft. Varför så säker på det? Jo, förklaringen verkar finnas redan i den så kallade brödtextens inledning, citat: ”Landskapets kommunutredare Siv Sandberg tycker ...”. Landskapets kommunutredare!

Hur skall någon kunna tycka

Hur skall någon kunna tycka att det är ok att slå ihop kommuner när ingen kan tala om vad det skall tjäna till, vad som blir billigare och bättre för kommuninnevånarna. Tony Wickström skrev en insändare om att det brådskar för att det har blivit så många gamla människor på Åland. Hur löses detta genom kommunsammanslagningar ?? Från de platser där man redan har storkommuner hörs det enbart missnöje med att servicen blivit sämre och att det istället för att bli billigare som var utlovat har blivit dyrare. Det som har hänt är att det har blivit längre väg till service som daghem ,skolor och äldreboende

Bra ledare! Regeringen har

Bra ledare! Regeringen har misslyckats att förklara och visa på fakta och de utmaningar vårt samhälle inklusive alla kommuner och landskapet står inför kommande årtionde. Oppositionen blundar för samma fakta och framtida utmaningar och spelar istället på människors känslor. Hur svårt kan det vara för våra partier att gemensamt sitta ner och hitta långsiktigt hållbara lösningar. Tror hela Åland skulle vinna på om bägge parter släppte prestigen, tittade framåt och fokuserade på lösningar. Jona Bladh är i denna ledare klockren i sin analys av denna fråga.

John Holmbergs klarsynta

John Holmbergs klarsynta genmäle till Johan Rothberg gästledare som dessutom talar i egen sak lägger fokus på vad det är fråga om. Centern påstår att en kommunsammanslagning bevisligen både i väster och öster inte har gett några besparingar. JH tar upp det faktum att man med "alla skall med politik" genom avtal bibehöll all personal i 5 år efter sammanslagningen. Hur i hela friden skulle det bli några besparingar under sådana premisser. Precis samma sak som när man skapade det nya ÅHS som blev en gigantisk miss med en enorm administration. Centern står för en förlegad gammaldags politik. Man kan undra vems intressen de sista slutligen vill värna om. Sina egna förstås. Den överstora offentliga sektorn kommer förr eller senare att bli en kvarnsten runt halsen för Ålands befolkning. Hur har Centern tänkt lösa detta? Kanske genom att införa landskapsskatt.

Det är rätt lustigt, faktiskt

Det är rätt lustigt, faktiskt. Med sin uppenbara rädsla för vilken lagtingsmajoriteten befaras bli efter nästa lagtingsval – med den ångesten liksom i bakfickan kan nuvarande Landsskapsregering, med stödtrupp, tydligen inte kommentera ens en original MSÅ:ares, en ”frisinnad samverkares”, åsikt om grötmyndigt maktfullkomliga ”kommunmodifieringar” – utan att blanda in just centern i själva ”sammanhanget” som sådant. Och vem mår bättre av det ”resonemanget” än dagens kompletta lagtingsminoritet?

Sidor

Klimatet, klimatförändring och klimatpolitik är begrepp vi stöter på dagligen. Klimatförändringen och planetens framtid hör också till de ämnen som intresserar de unga allra mest. Och inte bara dem utan också näringslivets och politikens toppar.

En genuint glädjande nyhet är att Svenska Akademien genom att välja in den finlandssvenska poeten Tua Forsström som medlem återställer ordningen från förr och återknyter de avklippta språkbanden mellan de två rikshalvorna.

Nya rön pekar på att insekternas biomassa minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut under det här århundradet.

Att ersätta regnskog med palmoljeplantage är inte bra för miljön, men frågan om vi bör bojkotta palmoljan är trots det långt ifrån enkel att svara på.

Egendomligt är det hur suget efter modernitet går som en röd tråd genom alla diskussioner om bebyggelse i centrala Mariehamn. Så var det på stadsarkitekten Folke Wickströms tid och så är det för efterträdaren.

Även den åländska skolan kan dra nytta av tydligare regler och en mindre ängslighet i frågor om elevers rätt till studiero.

Vissa av reaktionerna på uppgörelsen om ett nytt ekonomiskt system för Åland slår nya bottenrekord i kunskap om självstyrelsen.

Skrinlägg förslaget om att låta 15-åringar köra riktiga bilar i upp till 60 kilometer i timmen. Säkerhetsriskerna för den omgivande trafiken är för stora.

Landskapsregeringen – uppbackad av ett enigt lagting – vägrade kompromissa ytterligare om självstyrelselagen och Ålands finansiering.
Det fick regeringen i Helsingfors, och de mäktiga tjänstemännen i Finansministeriet, att backa.
1–0 till självstyrelsen, och kanske en läxa att lära för framtiden.

Ömsen har gått ut med detaljerna kring sitt jätteprojekt i Mariehamns centrum, vilket innebär att hård press sätts på stadens politiker i arbetet med den nya delgeneralplanen.

Februari är årets kortaste månad, det vet vartenda skolbarn att månaden har 28 dagar. När det gäller att lämna yttranden om fyra lagar ger landskapsregeringen de åländska kommunerna en dryg månad för att avge remissutlåtanden om ändringar i sociallagen och den månaden är just februari.

Fotbollsklubben HJK:s anfallare Riku Riski blev känd internationellt när han i januari tackade nej till att delta i landslagslägret i Qatar. Han uteblev av etiska skäl, han ville hålla fast vid sina värderingar, och inte resa till ett land där tusentals migrantarbetare fått sätta livet till när de under omänskliga förhållanden byggt arenor för fotbolls-VM 2022.

Årets EU-val är återigen ett ödesval. Flera av de europeiska länderna skakas av inre strider, samtidigt som behovet av gränsöverskridande samarbete är större än någonsin.

Fler ledare