Alla röster behövs i en balanserad debatt, så väl unga som gamla, kvinnor som män.

Kommentarer

Bra skrivet Benita , för

Bra skrivet Benita , för precis så är det ! Men vad folk , som alltid är yngre, inte förstår är att med ålderdom kommer erfarenhet och mer kunskap. Dom som tar till uttrycket " gammal tant eller gammal gubbe " kanske inte tänkt bli äldre ? Sådana personer saknar argument och tar till , vad dom tror är förklenande,. Men som alla vet " gammal är äldst " !

Vi äldre behövs mer än

Vi äldre behövs mer än någonsin i politiken. De yngre vet inte hur det är att leva som äldre person, det är bara vi som har den erfarenheten. Därför är det viktigt att vi både syns och hörs i debatterna. I synnerhet borde politiker lyssna mer på äldre personers åsikter, när det gäller vård och omsorg om äldre. I stället fattas besluten över huvudet på oss, och våra synpunkter beaktas inte alls. Vi skall bara vara nöjda och glada hur illa vi än blir behandlade. Skärpning behövs!!

Ingen vill kommentera vad vd Johannes Snellman och styrelseordföranden Stefan Rumander egentligen är oense om, men mycket tyder på att de har olika syn på vilka produkter ÅCA ska satsa på.

Är nedmonteringen av välfärden ideologiskt motiverad, eller är det pengarna som styr? Eller kanske en kombination av båda.

Den infekterade situationen kring Brexit är en direkt följd av vår dubbla digitala verklighet där poltik bedrivs med nya och oerhört potenta verktyg direkt riktade mot känslocentrum.

Runar Karlsson (C) ger i bästa fall uttryck för stor okunskap och i värsta fall en usel människosyn när han uttalar sig om sambandet mellan våldtäkter och invandring.

Det är med en trött suck man tar del av vissa nyheter eftersom de inte är några nyheter utan bara ett gammalt omtugg av åsikter som funnits i evinnerligheter. Som den som framförts av Sannfinländarnas ungdomsförbund, Finsk ungdom, om vilka som är äkta finländare och vilka som inte är det.

Fortfarande hänger ändringen av självstyrelselagen när det gäller Ålands framtida finansiering i luften. Risken är att den inte avgörs förrän en domstol behandlat frågan.

För många är det mest effektiva sättet att bekämpa klimatförändringen att se över sitt eget sparande.

När man inte längre respekterar olika åsikter breder fanatismen ut sig.

Åsub har utvecklat en modell för att analysera hur de klimatpåverkande utsläppen påverkas av den ekonomiska utvecklingen. Ett viktigt verktyg för framtiden.

För de flesta av oss är det en bra idé att avstå från alkohol en månad per år. De studier som gjorts visar på tydliga hälsoeffekter.

Slutet på fjolåret bjöd på ett par rapporter om hur illa det står till med jämställdheten, kvinnors mänskliga rättigheter och våldet mot kvinnor i världen.

Ännu en olycka har inträffat i fjällvärden, i den norska Tamokdalen. Fyra personer är försvunna och troligen bortsopade av en lavin. Man kan se olyckan som ännu ett exempel på det ökande antalet olyckor i samband med vad som kallas äventyrsturism.

Sommarens torka och vinterns storm visar att klimatförändringarna inte längre är ett hot utan en verklighet vi redan nu måste anpassa oss till.

Fler ledare